Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380613430 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
[9788380613430]
35,00zł
Product available

Paweł Kaleta
ISBN:
978-83-8061-343-0
Pages: 296
Format: B5
Year: 2017
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Pojęcie i rodzaje zarządzania dobrami kościelnymi w KPK/83

1. Uwagi historyczne
2. Prawo do zarządzania dobrami kościelnymi
3. Pojęcie zarządzania
4. Rodzaje zarządzania
4.1. Zwyczajne zarządzanie
4.2. Zarządzanie o większym znaczeniu
4.3. Nadzwyczajne zarządzanie
4.3.1. Geneza aktów nadzwyczajnego zarządzania
4.3.2. Pojęcie aktów nadzwyczajnego zarządzania
4.3.3. Przesłanki określające akty nadzwyczajnego zarządzania
5. Zasadnicze kryteria zarządzania dobrami kościelnymi
6. Wnioski

Rozdział II
Zarządzanie dobrami kościelnymi w diecezji

1. Osobowość prawna diecezji
2. Reprezentacja diecezji
2.1. Biskup diecezjalny
2.2. Administrator diecezji
2.2.1. W sytuacji sede impedita
2.2.2. W sytuacji sede vacante
3. Ustanowienie instytucji na utrzymanie duchownych i diecezji
3.1. Instytucja na utrzymanie duchownych
3.2. Wspólny fundusz
4. Organizacja struktur zarządzania dobrami kościelnymi w diecezji
4.1. Diecezjalna rada do spraw ekonomicznych
4.2. Ekonom
4.2.1. Dla diecezji
4.2.2. Dla seminarium
4.3. Rada kapłańska
4.4. Zespół proboszczów konsultorów
4.5. Kolegium konsultorów
5. Akty zarządzania dobrami diecezjalnymi
5.1. Akty zwyczajnego zarządzania
5.2. Akty o większym znaczeniu
5.3. Akty nadzwyczajnego zarządzania
5.3.1. Ustanowienie aktów nadzwyczajnego zarządzania
5.3.2. Procedura administracyjna aktów nadzwyczajnego zarządzania
6. Odpowiedzialność za akty zarządzania
6.1. W przypadku aktów nieważnych
6.2. W przypadku aktów nielegalnych
7. Wnioski

Rozdział III
Zarządzanie dobrami kościelnymi w parafii

1. Osobowość prawna parafii
2. Reprezentacja parafii
2.1. Proboszcz
2.2. Administrator parafii
2.3. Moderator parafii
3. Organizacja zarządzania dobrami parafialnymi
3.1. Parafialna rada do spraw ekonomicznych
3.2. Ustanowienie doradców
4. Uprawnienia proboszcza do zarządzania dobrami parafialnymi
4.1. Akty zwyczajnego zarządzania
4.1.1. Zadania dobrego ojca rodziny
4.1.2. Przygotowanie rocznego preliminarza
4.1.3. Darowizny na cele pobożne lub charytatywne
4.1.4. Zawieranie umowy o pracę
4.1.5. Sporządzenie sprawozdania
4.2. Akty nadzwyczajnego zarządzania
4.2.1. Ustanowienie aktów nadzwyczajnego zarządzania
4.2.1.1. Statuty osób prawnych
4.2.1.2. In iure particulari
4.2.1.3. In iure universali
4.2.2. Procedura aktów nadzwyczajnego zarządzania
4.2.2.1. Zachowanie przepisów statutu
4.2.2.2. Pisemne upoważnienie od ordynariusza
5. Usunięcie proboszcza z urzędu za złe zarządzanie dobrami parafialnymi
6. Wnioski

Rozdział IV
Zarządzanie dobrami w instytutach zakonnych

1. Podstawy prawne zarządzania dobrami instytutu zakonnego
2. Osobowość prawna instytutu zakonnego
3. Reprezentacja instytutu zakonnego
4. Organizacja struktur zarządzania dobrami instytutu zakonnego
4.1. Własna rada
4.2. Ekonom
4.3. Inni zarządcy
4.4. Rada do spraw ekonomicznych
5. Akty zarządzania w instytucie zakonnym
5.1. Zwyczajne zarządzanie
5.2. Nadzwyczajne zarządzanie
5.2.1. Ustanowienie aktów nadzwyczajnego zarządzania
5.2.2. Procedura administracyjna aktów nadzwyczajnego zarządzania
5.2.3. Wykonawca aktów nadzwyczajnego zarządzania
5.3. Alienacje i transakcje
5.3.1. Przedmiot alienacji
5.3.2. Procedura administracyjna aktów alienacji
6. Jurysdykcja ordynariusza miejsca
6.1. W przypadku klasztorów sui iuris
6.2. W przypadku instytutów na prawie diecezjalnym
7. Odpowiedzialność za akty zarządzania
7.1. Osoby prawnej
7.2. Członka instytutu zakonnego
8. Świadectwo miłości i ubóstwa jako specyfika zarządzania
9. Wnioski

Rozdział V
Zarządzanie dobrami kościelnymi a inne akty prawne z nimi związane

1. Reprezentacja a zarządzanie
1.1. Wyjaśnienie pojęć
1.2. Zależność prawna między przełożonym a ekonomem
2. Władza nadzorcza a zarządzanie
2.1. Pojęcie władzy nadzorczej
2.2. Zakres władzy nadzorczej
2.2.1. Zadania związane z zarządzaniem dobrami kościelnymi
2.2.2. Wydanie szczegółowej instrukcji
2.2.3. Interweniowanie w przypadku zaniedbań zarządcy
2.3. Prawne ograniczenia władzy nadzorczej
3. Alienacja a nadzwyczajne zarządzanie
3.1. Prawo do aktów alienacji
3.2. Przedmiot alienacji
3.3. Prawne wymagania alienacji
3.4. Różnice między alienacją a aktami nadzwyczajnego zarządzania
4. Transakcje (kan. 1295) a akty nadzwyczajnego zarządzania
4.1. Geneza alienacji sensu largo
4.2. Pojęcie transakcji, która może pogorszyć stan majątkowy
4.3. Różnice między transakcjami a aktami nadzwyczajnego zarządzania
5. Wnioski

Rozdział VI
Skuteczność kościelnych aktów zarządzania w polskim porządku prawnym

1. Wyjaśnienie pojęć
1.1. Pojęcie skuteczności czynności prawnej
1.2. Pojęcie kościelnego aktu administracyjnego
2. Rodzaje skuteczności kościelnych aktów administracyjnych
2.1. Bezwarunkowa skuteczność
2.1.1. Uznanie osobowości prawnej kościelnych jednostek organizacyjnych
2.1.2. Powierzanie urzędów kościelnych
2.1.3. Udzielanie i cofnięcie misji kanonicznej
2.1.4. Dowodzenie polskiego pochodzenia dla repatriantów
2.2. Warunkowa skuteczność
2.2.1. Małżeństwa kanoniczne ze skutkami cywilnymi
2.2.2. Placówki oświatowe i wychowawcze
2.2.3. Uczelnie wyższe
2.2.4. Zakładanie cmentarzy wyznaniowych
3. Skuteczność reprezentacji kościelnych osób prawnych w zakresie zarządzania dobrami kościelnymi
3.1. Uwagi dotyczące podstaw prawnych
3.2. Klauzule dodane do umów
3.3. Potwierdzenie czynności prawnej niezupełnej
3.4. Nadanie statutu kościelnej osobie prawnej
3.5. Jawność przepisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
4. Polska praktyka orzecznicza
5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Summary

This product was added to our catalog on Tuesday 10 October, 2017.
Reviews
Previous product  Product 270 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
$ Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego
$ Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
Prawo rzymskie. Marginalia
Prawo rzymskie. Marginalia
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce