Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380614420 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
40,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Chrześcijaństwo w religijności ludowej - 1050 lat po Chrzcie Polski
[9788380614420]
30,00zł
Product unavailable

ed. Zdzisław Kupisiński SVD
ISBN:
978-83-8061-442-0
Pages: 262
Format: B5
Year: 2017
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Część I
Inkulturacja Ewangelii...

Jerzy Bartmiński
Chrystianizacja folkloru - folkloryzacja chrześcijaństwa
Christianisation of Folkolore - Folklorisation of Christianity

Bożena Józefów-Czerwińska
Baby kamienne - możliwy przyczynek do badań chrześcijaństwa na terenach nadbużańskich
Stone Idol "Baba" - on the Way to Study of Process of Christianity in Bug River Area

Zdzisław Kupisiński SVD
Małżeństwo sakramentalne w polskiej obyczajowości ludowej
Sacramental Marriage in Polish Folk Tradition

Dominik Zimny
Pobożność ludowa południowo-wschodniego Podlasia
Folk Piety in the South-eastern Podlasie


Część II
Pobożność ludowa w praktykach religijnych

Franciszek M. Rosiński OFM
Ludowa zwyczajowość wigilijna na Roztoczu w okresie transformacji kulturowej
People's Christmas Eve Traditions at Roztocze in the Period of Cultural Transformation

Dorota Świtała-Trybek
Szlaki świętych w Polsce
Polish Hiking Trails Devoted to Saints

Małgorzata Dziura
Ludowe zwyczaje odpustowe
Indulgence Related Folk Customs

Marcela Szymańska
Rola świętych w kulturze agrarnej (na przykładzie pogranicza polsko-czeskiego)
The Cult of the Saints Based on the Agrarian Culture on the Polish-Czech Borderland

Agnieszka Urbaniak
Ludowe obchody świąt katolickich
Folk Celebration of Catholic Festivals


Część III
Formy religijności ludowej w literaturze

Anna Brzozowska-Krajka
"Niech się każdy modli, jak umie..." Kanoniczność/niekanoniczność w systemie pobożności ludowej
"Let one Pray as one is Able to..." Canonical v. Non-Canonical Patterns in the System of Folk Religion

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Od rozumienia do uczestnictwa . Symboliczne i realistyczne sposoby uobecniania sacrum
From Understanding to Participation. Symbolic and Realistic Ways of Actualizing the Sacred

Beata Walęciuk-Dejneka
Święta znachorka - literackie realizacje sacrum w religijności ludowej na wybranych przykładach
Saint Healer - Literary Implementations of the Sacred in the Folk Religiousness. Chosen Examples

Kinga Strycharz-Bogacz
Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych
Folk Reception of the Truths of the Christian Faith in the Living Tradition of Polish Religious Songs


Część IV
Pobożność ludowa - rozwój czy regres?

Eugeniusz Sakowicz
Polska ludowa teologia i pobożność
Traditional Polish Theology and Piety

Magdalena Zowczak
Religijność ludowa czy popularna? O walce postu z karnawałem (z perspektywy etnograficznej)
Folk or Popular Religiosity? The Fight Between Lent and Carnival - from an Ethnographic Perspective

Ks. Jan Perszon
Regres pobożności ludowej - kryzys żywego Kościoła?
The Regression of Folk Religiosity - the Crisis of Living Church?

This product was added to our catalog on Friday 20 October, 2017.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 299 of 356 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 5
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 5
$ Polska sonata organowa okresu drugiej wojny światowej. Studium analityczno-interpretacyjne
$ Polska sonata organowa okresu drugiej wojny światowej. Studium analityczno-interpretacyjne
$ Prus i inni
$ Prus i inni
$ O moralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963)
$ O moralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963)
$ 50 lat teologii pastoralnej na KUL
$ 50 lat teologii pastoralnej na KUL
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 3
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 3
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce