Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » 9788380614796 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
[9788380614796]
69,00zł
Produkt niedostępny

red. Elżbieta Szczot, ks. Damian Kwiatkowski, ks. Wojciech Lech
ISBN:
978-83-8061-479-6
Stron: 1070
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2017


SPIS TREŚCI

WSTĘP


LITURGIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Uświęcające zadanie Kościoła (kan. 834-843, 845-848)
JAN PAWEŁ II List apostolski motu proprio wprowadzający pewne przepisy do Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Ad tuendam fidem
BENEDYKT XVI List apostolski motu proprio na temat zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego Omnium in mentem
SOBÓR WATYKAŃSKI II Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (fragmenty)
SOBÓR WATYKAŃSKI II Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (fragmenty)
ŚWIĘTA KONGREGACJA OBRZĘDÓW Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o liturgii świętej Inter oecumenici
ŚWIĘTA KONGREGACJA OBRZĘDÓW Druga instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o świętej liturgii Tres abhinc annos
ŚWIĘTA KONGREGACJA OBRZĘDÓW Trzecia instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o świętej liturgii Liturgicae instaurationes
KONGREGACJA KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Czwarta instrukcja dla poprawnego wprowadzenia soborowej konstytucji o liturgii Varietates legitimae
KONGREGACJA KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Piąta instrukcja "Dla poprawnego wprowadzenia Konstytucji Soboru Watykańskiego Drugiego o liturgii świętej" (art. 36) Liturgiam authenticam
PIUS XII Encyklika o świętej liturgii Mediator Dei et hominum (fragmenty)
PONTYFIKAŁ Obrzędy poświęcenia oleju katechumenów i chorych oraz sporządzania oleju krzyżma
KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIEŃSTWA Ogólna instrukcja katechetyczna (fragmenty)
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (fragmenty)
KONGREGACJA KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Dekret dotyczący świąt zniesionych w Polsce
BISKUP SIEDLECKI Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów


SAKRAMENTY ŚWIĘTE W ASPEKCIE EKUMENICZNYM

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Uświęcające zadanie Kościoła (kan. 844)
SOBÓR WATYKAŃSKI II Dekret o katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium ecclesiarum (fragmenty)
SOBÓR WATYKAŃSKI II Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio (fragmenty)
BENEDYKT XVI Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Medio Oriente (fragmenty)
SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN Deklaracja na temat stanowiska Kościoła Katolickiego w sprawie współudziału w Eucharystii chrześcijan różnych wyznań
SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN Instrukcja określająca szczególne wypadki dopuszczania innych chrześcijan do Komunii eucharystycznej w Kościele Katolickim
SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN Wyjaśnienie co do interpretacji instrukcji określającej niektóre wypadki dopuszczania innych chrześcijan do Komunii eucharystycznej w Kościele Katolickim z dnia 1 czerwca 1972
KONGREGACJA NAUKI WIARY List do biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio
PAPIESKA RADA DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu (fragmenty)
KONGREGACJA NAUKI WIARY Informacja dotycząca wyrażenia "Kościoły Siostrzane" - L'esspresione "Chiese Sorelle"


CHRZEST ŚWIĘTY

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Chrzest (kan. 849-878)
RYTUAŁ Obrzędy chrztu dzieci. Wtajemniczenie chrześcijańskie
RYTUAŁ Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
RYTUAŁ Obrzędy chrztu dzieci. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
KONGREGACJA NAUKI WIARY Instrukcja o chrzcie dzieci Pastoralis actio
KONGREGACJA NAUKI WIARY Odpowiedź na wątpliwości co do ważności chrztu
KONGREGACJA NAUKI WIARY Komentarz do dokumentu - odpowiedź na wątpliwości co do ważności chrztu
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych
PIERWSZY SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ Instrukcja o przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka
PIERWSZY SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ Instrukcja o przygotowaniu dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego


BIERZMOWANIE

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Sakrament bierzmowania (kan. 879-896)
PONTYFIKAŁ Obrzędy bierzmowania. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
PAWEŁ VI Konstytucja apostolska o sakramencie bierzmowania
PAPIESKA KOMISJA INTERPRETACJI DEKRETÓW SOBORU WATYKAŃSKIEGO II Odpowiedź dotycząca materii w sakramencie bierzmowania
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania
ARCYBISKUP METROPOLITA GNIEŹNIEŃSKI Instrukcja duszpasterska dotycząca przygotowania i udzielania sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Gnieźnieńskiej


EUCHARYSTIA

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Najświętsza Eucharystia (kan. 897-957)
RYTUAŁ Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO (fragmenty)
PIUS XII Encyklika o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa i o naszym w nim zjednoczeniu z Chrystusem Mystici Corporis Christi (fragmenty)
PAWEŁ VI Encyklika w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu Misterium fidei (fragmenty)
JAN PAWEŁ II Encyklika Redemptor hominis (fragmenty)
JAN PAWEŁ II Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eucharistia (fragmenty)
JAN PAWEŁ II Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (fragmenty)
BENEDYKT XVI Posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacramentum caritatis (fragmenty)
KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIEŃSTWA I INNE Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów Ecclesiae de Mysterio
DRUGI POLSKI SYNOD PLENARNY Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II (fragmenty)


CELEBRACJA EUCHARYSTII

PAWEŁ VI Motu proprio zawierające niektóre zarządzenia odnośnie do uprawnień dotyczących stypendiów mszalnych Firma in traditione
JAN PAWEŁ II List apostolski Dies Domini (fragmenty)
BENEDYKT XVI List apostolski motu proprio Summorum Pontificum
BENEDYKT XVI List Jego Świątobliwości Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji listu apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum
KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO Instrukcja dotycząca odprawiania Mszy św. dla grup specjalnych Actio pastoralis
KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO Wyjaśnienie na temat koncelebry Declaratio de concelebratione
KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci
KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Paschalis sollemnitatis
KONGREGACJA DO SPRAW DUCHOWIEŃSTWA Dekret w sprawie intencji mszalnych Mos iugiter
KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią Redemptionis sacramentum
KONGREGACJA NAUKI WIARY Normae de gravioribus delictis (fragmenty)
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Zalecenia duszpasterskie w związku z dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja wydana w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (fragmenty)
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Sprawowanie Mszy św. według ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI listu apostolskiego w formie muto proprio Summorum Pontificum. Wskazania dla diecezji polskich
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach

 

KULT EUCHARYSTII

ŚWIĘTA KONGREGACJA OBRZĘDÓW Instrukcja o kulcie tajemnicy Eucharystii Eucharisticum Mysterium (fragmenty)
KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO Instrukcja dotycząca sposobu udzielania Komunii świętej Memoriale Domini
KONGREGACJI DO SPRAW KULTU BOŻEGO Instrukcja poszerzająca możliwość udzielania Komunii pod dwiema postaciami Sacramentali Communione (fragmenty)
KONGREGACJA NAUKI WIARY Deklaracja o cząsteczkach eucharystycznych Cum de fragmentis
KONGREGACJA DO SPRAW DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Instrukcja na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii sakramentalnej Immensae caritatis
ŚWIĘTA KONGREGACJA DO SPRAW SAKRAMENTÓW I KULTU BOŻEGO Instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących kultu tajemnicy eucharystycznej Inaestimabile Donum
KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Recognitio dotyczące wprowadzenia zwyczaju udzielania Komunii Świętej na rękę wiernym diecezji w Polsce
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Zarządzenie księży biskupów wydane w związku z instrukcją Świętej Kongregacji Obrzędów o kulcie tajemnicy eucharystycznej Eucharisticum Mysterium
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Przepisy wykonawcze do instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego Inaestimabile Donum z 3 IV 1980
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Wyjaśnienia w sprawie wypełnienia obowiązku przyjęcia Najświętszej Eucharystii w okresie wielkanocnym
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja Episkopatu Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą świętą
ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI List pasterski o sposobach przyjmowania Komunii świętej. Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii


MATERIA EUCHARYSTII

KONGREGACJA NAUKI WIARY Wyjaśnienie w sprawie użycia chleba z zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej
SEKRETARIAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Nowa nota dotycząca udzielania Komunii św. chorym na celiakię
KOMISJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW EPISKOPATU POLSKI Wskazania w sprawie materii Eucharystii
KOMISJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW EPISKOPATU POLSKI Zarządzenie do wskazań w sprawie materii Eucharystii dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii


NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Modyfikacja instrukcji z dnia 22 VI 1991 r. w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom
BISKUP DIECEZJALNY KALISKI Instrukcja Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezji kaliskiej


POKUTA

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Sakrament pokuty (kan. 959-997)
RYTUAŁ Obrzędy pokuty. Wprowadzenie teologiczno - pastoralne
PAWEŁ VI Konstytucja apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej dotyczącej pokuty Paenitemini
JAN PAWEŁ II Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła Reconciliatio et paenitentia (fragmenty)
JAN PAWEŁ II List apostolski w formie motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty Misericordia Dei
KONGREGACJA DOKTRYNY WIARY Normy duszpasterskie dotyczące udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego Sacramentum Paenitentiae
KONGREGACJA NAUKI WIARY Deklaracja o obronie godności sakramentu pokuty Sacra Congregatio
KONGREGACJA KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW List okólny dotyczący integralności sakramentu pokuty
KONGREGACJA NAUKI WIARY Normae de gravioribus delictis (fragmenty)
KONGREGACJA KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Sakrament pokuty i pojednania w czasie Mszy świętej
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Wskazania dla spowiedników w zakresie spowiedzi małżonków
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty
BISKUP PŁOCKI Komunikat Biskupa Płockiego w sprawie możliwych prób profanacji sakramentu pokuty i pojednania
PAWEŁ VI Konstytucja apostolska o odpustach Indulgentiarum doctrina (fragmenty)
PENITENCJARIA APOSTOLSKA Dekret dotyczący czwartego wydania Enchiridion Indulgentiarum


NAMASZCZENIE CHORYCH

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Sakrament namaszczenia chorych
(kan. 998-1007)
RYTUAŁ Sakramenty chorych. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
PAWEŁ VI Konstytucja apostolska o sakramencie namaszczenia chorych
KONGREGACJA DLA SPRAW KULTU BOŻEGO Dekret promulgujący nowy obrzęd sakramentu namaszczenia Infirmis
KONGREGACJA NAUKI WIARY Nota dotycząca szafarza sakramentu Namaszczenia Chorych
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Słowo biskupów do duchowieństwa z okazji nowej księgi liturgicznej: Sakramenty Chorych
I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ Sakrament namaszczenia chorych (fragmenty)


ŚWIĘCENIA

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Święcenia (kan. 1008-1054)
PONTYFIKAŁ Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów
SOBÓR WATYKAŃSKI II Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis (fragmenty)
PAWEŁ VI Encyklika Sacerdotalis caelibatus (fragmenty)
PAWEŁ VI Motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem
PAWEŁ VI Motu proprio Ministeria quaedam
JAN PAWEŁ II Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (fragmenty)
JAN PAWEŁ II List apostolski o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom Ordinatio sacerdotalis
KONGREGACJA NAUKI WIARY Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństawa urzędowego Inter insigniores
KONGREGACJA NAUKI WIARY Odpowiedź na wątpliwości dotyczące doktryny zawartej w liście apostolskim Ordinatio Sacerdotalis "Utrum doctrina"
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce
DOKUMENTY I STATUTY SYNODU ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 2004-2008 - Kapłaństwo


MAŁŻEŃSTWO

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO Małżeństwo (kan. 1055-1165)
RYTUAŁ Sakrament małżeństwa. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
PIUS XI Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim na tle obecnych stosunków, potrzeb, błędów i wykroczeń w rodzinie i społeczeństwie Casti connubii
JAN PAWEŁ II Adhortacja apostolska Familiaris consortio (fragmenty)
KONGREGACJA NAUKI WIARY List o nierozerwalności małżeństwa Haec Sacra Congregatio
KONGREGACJA NAUKI WIARY Instrukcja o rozwiązaniu małżeństwa na mocy przywileju wiary Ut notum est
KONGREGACJA NAUKI WIARY List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii świętej przez wiernych rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach Annus Internationalis Familiae
PAPIESKA RADA DO SPRAW RODZINY Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Postępowanie w sprawie dyspensy od małżeństwa zawartego ważnie a niedopełnionego Pro memoria
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI I instrukcja o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin (fragmenty)
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI II instrukcja dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa (fragmenty)
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej (fragmenty)
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Instrukcja dla księży dotycząca małżeństw konkordatowych
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI Instrukcja w sprawie małżeństw zawieranych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 02 luty 2018.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 281 z 351 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Dogmatyka katolicka. Tom II
Dogmatyka katolicka. Tom II
Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi
Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem - Tekst i tłumaczenie / Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem - Komentarz
Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem - Tekst i tłumaczenie / Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem - Komentarz
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce