Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 832280654X My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
60,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski 1946-1949
[832280654X]
8,00zł
Product unavailable

Abp Bolesław Pylak
ISBN: 83-228-0654-X
Pages: 252 + 66 photo.
Format: B5
Year: 2000
Language: Polish

W krótkim czasie swoich rządów (2 lata i 8 miesięcy) biskup Wyszyński dokonał wielkiego dzieła. Zapoczątkował odnowę ze zniszczeń i wprowadził diecezję na nowe drogi rozwoju. Był to czas, który można określić mianem wielkiego zrywu i odrodzenia. Brali w nim udział wszyscy - duchowieństwo i katolicy świeccy, a przewodził i porywał swoją osobowością, entuzjazmem i pracowitością nowy ordynariusz [...]. Praca duszpasterska biskupa Wyszyńskiego w Lublinie była w pewnym sensie polem doświadczalnym dla jego dalszych poczynań jako pasterza całego Kościoła polskiego. Tu ujawnił bogactwo swego ducha, talenty organizacyjne i umiejętności wszczepiania Ewangelii w konkretne życie ludzkie, mimo trudności stawianych przez miejscowe władze państwowe. Poznanie tego okresu pracy ułatwia zrozumienie jego dalszych działań w skali całego kraju. Sam zresztą biskup zaznaczył w swoich zapiskach "Pro memoria", pod datą 19 stycznia 1949 roku, że Lublin był polem "dla zdobycia doświadczeń dla późniejszej mojej pracy". (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

I. Trudne powojenne czasy

II. Gdy umilkły strzały i zapanował pokój

III. Odbudowa struktur administracyjno-duszpasterskich
l. Kuria Biskupia
2. Wydział Duszpasterski
3. Wydział Spraw Szkolnych

IV. Wizytacje duszpasterskie parafii
1. Program wizytacji
2. Powitania
3. Sprawozdania ze stanu duchowego i materialnego parafii
4. Organizacja wizytacji
5. Bierzmowanie
6. Spotkania z zespołami
7. Odwiedziny
8. Blaski i cienie wizytacji

V. Sprawy personalne
1. Biskup i prezbiterium diecezjalne
2. Biskup i zakony
3. Służba kościelna

VI. Stan duchowy diecezjan
1. Wprowadzenie
2. Problemy wiary
3. Stan moralny
4. Praktyki religijne

VII. Praca duszpasterska
1. Ewangelizacja - nauczanie z ambony
2. Msza święta i kult Eucharystii
3. Stowarzyszenia i organizacje kościelne
4. Czytelnictwo jako metoda duszpasterstwa

VIII. Duszpasterstwo młodzieży, inteligencji i robotników
1. Młodzież
2. Inteligencja
3. Robotnicy

IX. Inicjatywy maryjno-duszpasterskie
1. Sanktuaria maryjne
2. Kongresy różańcowe
3. Inne inicjatywy duszpasterskie

X. Caritas i instytucje charytatywne
1. Caritas
2. Duszpasterstwo chorych
3. Duszpasterstwo trzeźwościowe
4. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności

XI. Instytucje kościelne
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski
2. Wyższe Seminarium Duchowne
3. Gimnazjum i Liceum Biskupie
4. Dom Rekolekcyjny w Nałęczowie

XII. Budownictwo sakralne
1. Świątynia
2. Problemy sztuki kościelnej
3. Wewnętrzy wystrój świątyni
4. Zakrystia
5. Organizowanie pomocy w odbudowie kościołów

XIII. Cmentarze
1.Cmentarze przykościelne
2. Cmentarze grzebalne
3. Krzyże i figury przydrożne

XIV. Problemy gospodarcze
1. Ogólna ocena stanu gospodarczego
2. Parafialne gospodarstwa rolne
3. Plebanie
4. Domy katolickie
5. Domy dla służby kościelnej
6. Budynki gospodarcze
7. Rady parafialne

XV. Biskup Stefan Wyszyński w opinii społeczeństwa katolickiego

XVI. Biskup Stefan Wyszyński w relacjach pracowników urzędów państwowych
1. Pierwsze opinie o nowym Biskupie lubelskim
2. Biuletyny Informacyjne
3. Inne opinie o Biskupie S. Wyszyńskim, znajdujące się w Archiwum Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie
4. Droga przez mękę

Zakończenie

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 242 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Obraz Boga Ojca w kulturze
Obraz Boga Ojca w kulturze
Biblia o odkupieniu
Biblia o odkupieniu
Homo orans. T. 3
Homo orans. T. 3
Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej
Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej
Vox Patrum. T. 59
Vox Patrum. T. 59
$ Obraz i kult
$ Obraz i kult
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce