Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » SPW20 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 20
[SPW20]
35,00zł
Product available

eds. Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon
ISSN:
2081-8882
Pages: 454
Format: A5
Year: 2017
Languages: Polish, English, Italian, French


SPIS TREŚCI / CONTENTS

STUDIA TEMATYCZNE / THEMATIC SECTION

Introduction to the Thematic Section (Philippe Poirier, Konstantinos Papastathis)

TANIA PAGOTTO,
The "living together" argument in the European Court of Human Rights case-law
Argument odwołujący się do życia razem (living together) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (streszczenie)

FABIENNE BRETSCHER,
Between law and politics: Muslim religious practices in Swiss public schools
Pomiędzy prawem a polityką: muzułmańskie praktyki religijne w szwajcarskich szkołach publicznych (streszczenie)

MIHAI MURARIU,
"We are fortress Europe!" Nativism and religion in the ideology of Pegida in the context of the European crisis
"Jesteśmy fortecą, Europo!" Natywizm i religia w ideologii Pegidy w kontekście europejskiego kryzysu (streszczenie)

CHARA KARAGIANNOPOULOU,
Unveiling the "veil debate" in the Greek press
Analiza debaty dotyczącej (muzułmańskiej) praktyki zakrywania głowy w greckiej prasie (streszczenie)

NIKI PAPAGEORGIOU,
The Left and the Church in Greece: The ambiguity of political and religious domain relationships
Lewica i Kościół w Grecji: ambiwalentny kształt relacji pomiędzy sferą polityki i sferą religii (streszczenie)

CLAIRE AGUILON,
Gouvernance de la religion et liberté de conscience
Zarządzenie kwestiami religijnymi i wolnością sumienia (streszczenie)
Governance of religion and freedom of conscience (summary)

GUILLAUME SILHOL,
Governing Catholic religious education in Italian state schools: Between the revision of the Concordat and social movements, 1974-1984
Zarządzanie katolicką edukacją religijną we włoskich szkołach państwowych: pomiędzy rewizją konkordatu a ruchami społecznymi w latach 1974-1984 (streszczenie)


ARTYKUŁY / ARTICLES

MICHAŁ HUCAŁ,
Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego rozporządzenia nr 2016/679
Protection of personal data in religious organizations in the light of EU Regulation No. 2016/679 (summary)

PAWEŁ BORECKI,
Znamiona państwa wyznaniowego - uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu
The hallmarks of a religious state - remarks on the basis of the achievements of contemporary constitutionalism (summary)

MAREK STRZAŁA,
Orzecznictwo austriackiego Sądu Najwyższego w sprawie reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego
Acting on the behalf of legal entities of the Catholic Church in the light of the Austrian Supreme Court’s judgements (summary)

ISABELLA BOLGIANI,
Chiesa cattolica e diffusione della "prassi pattizia" a livello locale in Italia
Kościół Katolicki i rozszerzanie "praktyki układowej" na poziomie lokalnym we Włoszech (streszczenie)
Catholic Church and "bilateral practice" on a local level in Italy (summary)

MICHAŁ OŻÓG,
Noszenie chusty islamskiej w miejscu pracy a prawa i wolności innych podmiotów prawa. Rozważania na kanwie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawach: Samira Achbita przeciwko G4S Secure Solutions (C-157/15) oraz Asma Bougnaoui przeciwko firmie Micropole (C-188/15)
Wearing an Islamic headscarf in the workplace vs. rights and freedoms of other entities. Discussion regarding the EU Court of Justice’s rulings in the Samira Achbita vs. G4S Secure Solutions case (C-157/15) and the Asma Bougnaoui vs. Micropole case (C-188/15) (summary)

KONRAD DYDA,
Konstytucyjna zasada oddzielenia państwa od kościoła w działalności Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie wobec Kościoła Katolickiego
The constitutional principle of separation of church and state in the operation of the Department of Religious Affairs in the Voivodeship office in Krosno against the Catholic Church (summary)


MATERIAŁY / MATERIALS

ARTUR MEZGLEWSKI,
Opinia prawna w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej
A legal opinion on the information and rectification rights of members of religious communities in reference to personal data processed as part of their statutory activity (summary)

PIOTR STANISZ, DARIA BĘBENIEC,
Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez Komisję Europejską art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Origin and content of the Guidelines on the implementation of Article 17(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union by the European Commission (summary)


RECENZJE / REVIEWS

Michał Hucał, Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998 r. na Kościół Anglii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015, ss. 302 (Piotr Stanisz)


SPRAWOZDANIA / REPORTS

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Prawo wyznaniowe formalne połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r. (Tadeusz Stanisławski)
XIV National Symposium of Law on Religion, Procedural aspects of law on religion, Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8-10 May 2017 (Tadeusz Stanisławski)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II, Lublin, 9 czerwca 2017 r. (Konrad Dyda)
International scientific conference Church and its law in the teaching of St. John Paul II, Lublin, 9 June 2017 (Konrad Dyda)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Religion, Cooperation, and Conflict in Diverse Societies, Lozanna (Szwajcaria), 4-7 lipca 2017 r. (Michał Zawiślak)
International scientific conference Religion, Cooperation, and Conflict in Diverse Societies, Lausanne (Switzerland), 4-7 July 2017 (Michał Zawiślak)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Bańska Bystrzyca - Badin (Słowacja), 11-13 września 2017 r. (Michał Ożóg)
International scientific conference The status of the ecclestiastical person in the contemporary state, Banská Bystrica - Badin (Slovakia), 11-13 September 2017 (Michał Ożóg)

Konferencja z okazji obchodów 500-lecia Reformacji pt. Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne, Kraków, 9 października 2017 r. (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki)
Conference on the 500th anniversary of the Protestant Reformation Evangelical-Augsburg Church in the relations with the State - institutional and legal aspects, Cracow, 9 October 2017 (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki)

Uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r. (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki)
The Jubilee Celebration of the 50th anniversary of scientific work of Professor Wacław Uruszczak, Cracow, 17 November 2017 (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki)

This product was added to our catalog on Friday 08 June, 2018.
Reviews
Previous product  Product 284 of 346 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
Chrześcijańska doktryna społeczna
Chrześcijańska doktryna społeczna
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce