Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » SPW20 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
39,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 20
[SPW20]
35,00zł
Produkt dostępny

red. Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon
ISSN:
2081-8882
Stron: 454
Format: A5
Rok wydania: 2017


SPIS TREŚCI / CONTENTS

STUDIA TEMATYCZNE / THEMATIC SECTION

Introduction to the Thematic Section (Philippe Poirier, Konstantinos Papastathis)

TANIA PAGOTTO,
The "living together" argument in the European Court of Human Rights case-law
Argument odwołujący się do życia razem (living together) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (streszczenie)

FABIENNE BRETSCHER,
Between law and politics: Muslim religious practices in Swiss public schools
Pomiędzy prawem a polityką: muzułmańskie praktyki religijne w szwajcarskich szkołach publicznych (streszczenie)

MIHAI MURARIU,
"We are fortress Europe!" Nativism and religion in the ideology of Pegida in the context of the European crisis
"Jesteśmy fortecą, Europo!" Natywizm i religia w ideologii Pegidy w kontekście europejskiego kryzysu (streszczenie)

CHARA KARAGIANNOPOULOU,
Unveiling the "veil debate" in the Greek press
Analiza debaty dotyczącej (muzułmańskiej) praktyki zakrywania głowy w greckiej prasie (streszczenie)

NIKI PAPAGEORGIOU,
The Left and the Church in Greece: The ambiguity of political and religious domain relationships
Lewica i Kościół w Grecji: ambiwalentny kształt relacji pomiędzy sferą polityki i sferą religii (streszczenie)

CLAIRE AGUILON,
Gouvernance de la religion et liberté de conscience
Zarządzenie kwestiami religijnymi i wolnością sumienia (streszczenie)
Governance of religion and freedom of conscience (summary)

GUILLAUME SILHOL,
Governing Catholic religious education in Italian state schools: Between the revision of the Concordat and social movements, 1974-1984
Zarządzanie katolicką edukacją religijną we włoskich szkołach państwowych: pomiędzy rewizją konkordatu a ruchami społecznymi w latach 1974-1984 (streszczenie)


ARTYKUŁY / ARTICLES

MICHAŁ HUCAŁ,
Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego rozporządzenia nr 2016/679
Protection of personal data in religious organizations in the light of EU Regulation No. 2016/679 (summary)

PAWEŁ BORECKI,
Znamiona państwa wyznaniowego - uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu
The hallmarks of a religious state - remarks on the basis of the achievements of contemporary constitutionalism (summary)

MAREK STRZAŁA,
Orzecznictwo austriackiego Sądu Najwyższego w sprawie reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego
Acting on the behalf of legal entities of the Catholic Church in the light of the Austrian Supreme Court’s judgements (summary)

ISABELLA BOLGIANI,
Chiesa cattolica e diffusione della "prassi pattizia" a livello locale in Italia
Kościół Katolicki i rozszerzanie "praktyki układowej" na poziomie lokalnym we Włoszech (streszczenie)
Catholic Church and "bilateral practice" on a local level in Italy (summary)

MICHAŁ OŻÓG,
Noszenie chusty islamskiej w miejscu pracy a prawa i wolności innych podmiotów prawa. Rozważania na kanwie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawach: Samira Achbita przeciwko G4S Secure Solutions (C-157/15) oraz Asma Bougnaoui przeciwko firmie Micropole (C-188/15)
Wearing an Islamic headscarf in the workplace vs. rights and freedoms of other entities. Discussion regarding the EU Court of Justice’s rulings in the Samira Achbita vs. G4S Secure Solutions case (C-157/15) and the Asma Bougnaoui vs. Micropole case (C-188/15) (summary)

KONRAD DYDA,
Konstytucyjna zasada oddzielenia państwa od kościoła w działalności Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie wobec Kościoła Katolickiego
The constitutional principle of separation of church and state in the operation of the Department of Religious Affairs in the Voivodeship office in Krosno against the Catholic Church (summary)


MATERIAŁY / MATERIALS

ARTUR MEZGLEWSKI,
Opinia prawna w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej
A legal opinion on the information and rectification rights of members of religious communities in reference to personal data processed as part of their statutory activity (summary)

PIOTR STANISZ, DARIA BĘBENIEC,
Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez Komisję Europejską art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Origin and content of the Guidelines on the implementation of Article 17(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union by the European Commission (summary)


RECENZJE / REVIEWS

Michał Hucał, Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998 r. na Kościół Anglii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015, ss. 302 (Piotr Stanisz)


SPRAWOZDANIA / REPORTS

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Prawo wyznaniowe formalne połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r. (Tadeusz Stanisławski)
XIV National Symposium of Law on Religion, Procedural aspects of law on religion, Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8-10 May 2017 (Tadeusz Stanisławski)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II, Lublin, 9 czerwca 2017 r. (Konrad Dyda)
International scientific conference Church and its law in the teaching of St. John Paul II, Lublin, 9 June 2017 (Konrad Dyda)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Religion, Cooperation, and Conflict in Diverse Societies, Lozanna (Szwajcaria), 4-7 lipca 2017 r. (Michał Zawiślak)
International scientific conference Religion, Cooperation, and Conflict in Diverse Societies, Lausanne (Switzerland), 4-7 July 2017 (Michał Zawiślak)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Bańska Bystrzyca - Badin (Słowacja), 11-13 września 2017 r. (Michał Ożóg)
International scientific conference The status of the ecclestiastical person in the contemporary state, Banská Bystrica - Badin (Slovakia), 11-13 September 2017 (Michał Ożóg)

Konferencja z okazji obchodów 500-lecia Reformacji pt. Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne, Kraków, 9 października 2017 r. (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki)
Conference on the 500th anniversary of the Protestant Reformation Evangelical-Augsburg Church in the relations with the State - institutional and legal aspects, Cracow, 9 October 2017 (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki)

Uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r. (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki)
The Jubilee Celebration of the 50th anniversary of scientific work of Professor Wacław Uruszczak, Cracow, 17 November 2017 (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki)

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 08 czerwiec 2018.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 278 z 337 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 19
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 19
Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym
Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce