Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380613232 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Antropologia czternastowiecznych mistyków angielskich
[9788380613232]
60,00zł
Product unavailable

Maciej Górnicki
ISBN:
978-83-8061-323-2
Pages: 416
Format: B5
Year: 2018
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wstęp


Rozdział I
Mistycy angielscy na tle swej epoki i kwestie metodologiczne

1. Kościół w czternastowiecznej Anglii - tło historyczne
2. Złoty wiek mistyki angielskiej - wybrani autorzy
3. Kwestie lingwistyczno-teologiczne: specyfika języka mistyków i trudności interpretacyjne tekstów
3.1. Język mistyków angielskich
3.2. Trudności interpretacyjne - doktrynalne i lingwistyczne podejście do tekstów
4. Antropologia teologiczna i wielowymiarowość antropologii


Rozdział II
Antropologia Richarda Rolle'a (ok. 1300-1349)

1. Zagadnienia wstępne
1.1. Kwestie biograficzne: Richard Rolle - człowiek i autor dzieł mistycznych
1.2. Charakterystyka dzieł Richarda Rolle'a
1.3. Źródła myśli teologicznej Richarda Rolle'a
2. Człowiek w relacjach naturalnych (wymiar filozoficzny)
2.1. Człowiek jako byt stworzony w świecie natury
2.2. Człowiek w relacji do samego siebie - elementy składowe człowieczeństwa
2.3. Człowiek jako istota bytująca w społeczności
2.4. Człowiek jako byt poznający
2.5. Człowiek jako istota rozwijająca się ku transcendencji
3. Człowiek w relacjach nadprzyrodzonych (wymiar teologiczny)
3.1. Nadprzyrodzony charakter powołania: człowiek wezwany do miłości
3.2. Grzech i konieczność pojednania człowieka z Bogiem
3.3. Rozwój duchowy
3.4. Kontemplacja: cel i sens życia ludzkiego
3.5. Eschatologia: ostateczne ujawnienie prawdy o człowieku
4. Psychologiczny wymiar antropologii Richarda Rolle'a
4.1. Zdrowie psychiczne człowieka, integracja i dezintegracja psychiczna
4.2. Integracja psychosomatyczna i uwarunkowania modlitwy


Rozdział III
Antropologia dzieł tzw. grupy Cloud of Unknowing (Obłoku niewiedzy, II połowa XIV wieku)

1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Charakterystyka dzieł należących do grupy Cloud of Unknowing
1.2. Autor Cloud of Unknowing
1.3. Źródła myśli Cloud of Unknowing i jej oryginalność
2. Antropologia w wymiarze filozoficznym
2.1. Człowiek w świecie stworzonym i jego status ontyczny
2.2. Człowiek w aspekcie wewnętrznym - władze człowieka
2.3. Cel istnienia człowieka
3. Wymiar teologiczny antropologii Cloud of Unknowing
3.1. Problem chrystocentryzmu i teocentryzmu
3.2. Droga duchowa od grzechu do doskonałości
3.3. Poznanie Boga poprzez kontemplację i doświadczenie mistyczne
3.4. Doskonałość a kontemplacja; powszechne powołanie do kontemplacji?
3.5. Miłość jako czynnik nadający życiu człowieka spójność
4. Wymiar psychologiczny antropologii Cloud of Unknowing
4.1. Intencja, motywacja i poruszenia duchowe
4.2. Wrażliwość duchowa i temperament
4.3. Zdrowie psychiczne, integracja i dezintegracja


Rozdział IV
Antropologia Waltera Hiltona (ok. 1340-1395/6)

1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Walter Hilton - człowiek i autor. Charakterystyka dzieł
1.2. Źródła doktryny Waltera Hiltona
2. Antropologia w wymiarze filozoficznym
2.1. Dynamiczna wizja człowieczeństwa: byt stworzony, odzyskujący swą naturę
2.2. Człowiek w aspekcie wewnętrznym: władze człowieka
2.3. Niektóre problemy epistemologiczne
3. Wymiar teologiczny antropologii
3.1. Człowiek wobec Boga: antropologia łaski
3.2. Grzech i jego skutki. Problematyka soteriologiczna
3.3. Czynniki rozwoju duchowego człowieka
3.4. Kontemplacja jako cel życia ludzkiego
4. Wymiar psychologiczny antropologii
4.1. Spostrzeżenia i wskazania psychologiczne kierownika duchowego
4.2. Zdrowie psychiczne i duchowe człowieka
4.3. "Noc ducha" i psychologiczne aspekty kontemplacji
4.4. Modlitwa i nadzwyczajne zjawiska psychosomatyczne


Rozdział V
Antropologia Julianny z Norwich (1342-ok. 1416)

1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Julianna z Norwich - człowiek i autor
1.2. Charakterystyka dzieł Julianny z Norwich
1.3. Źródła i inspiracje Julianny z Norwich
2. Treść Objawień Bożej miłości
3. Filozoficzny wymiar antropologii
3.1. Modus explorandi Julianny z Norwich: rozum, objawienie i doświadczenie
3.2. Człowiek poznający siebie - antropologiczne "lustro" i jedność duszy
3.3. Człowiek wpisany w perspektywę natura - miłosierdzie - łaska
4. Wymiar teologiczny antropologii Julianny z Norwich
4.1. Człowiek jako "miejsce zamieszkania" Boga
4.2. Człowiek dążący do Boga - zraniony przez grzech i uzdrowiony
4.3. Paradoks grzechu: "doświadczany", lecz "nieprzypisywany"
4.4. Bóg naszą Matką, Maryja - najdoskonalszym stworzeniem Bożym
4.5. Rozwój duchowy człowieka: skrucha, współczucie, tęsknota
4.6. Eschatologia: dwa wielkie dzieła Boże i all shall be well
5. Wymiar psychologiczny antropologii Julianny z Norwich
5.1. Psychologia Julianny z Norwich - owoc obserwacji skutków grzechu
5.2. Zmienność człowieka - wynik natury, grzechu czy choroby?
5.3. Wzrost duchowy - dezintegracja drogą do integracji
5.4. Wzrost duchowy skutkiem właściwego, pozytywnego nastawienia
5.5. Czy Objawienia Bożej miłości Julianny z Norwich dotyczą tylko sfery czysto psychologicznej?

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Thursday 14 June, 2018.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 333 of 389 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Metodologia nauk. Część 1 i 2
Metodologia nauk. Część 1 i 2
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
$ Teologia człowieka <br><blink>Nominacja do nagrody Akademia 2007</blink>
$ Teologia człowieka
Nominacja do nagrody Akademia 2007
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
$ Istota chrześcijaństwa
$ Istota chrześcijaństwa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce