Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380615588 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
100 lat teologii na KUL
[9788380615588]
39,00zł
Product available

eds. ks. Sławomir Nowosad, ks. Jacenty Mastej
ISBN:
978-83-8061-558-8
Pages: 272
Format: B5 (hard cover)
Year: 2018
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Z dziejów Wydziału Teologii 1918-2018
1. Historia
2. Działalność naukowa
3. Uhonorowani przez Wydział Teologii
4. Dziekani Wydziału Teologii

W służbie Wydziału Teologii
1. Władze Wydziału Teologii
2. Rada Wydziału Teologii
2.1. Członkowie
2.2. Pozostali członkowie
2.3. Osoby zaproszone
3. Pracownicy Dziekanatu Wydziału Teologii
3.1. Kierownicy
3.2. Byli pracownicy
3.3. Obecni pracownicy

Instytut Nauk Biblijnych
1. Aktualna struktura
2. Historia
3. Działalność

Instytut Historii Kościoła i Patrologii
1. Aktualna struktura
2. Historia
3. Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu
3.1. Historia Katedry
3.2. Osiągnięcia Katedry
4. Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii
4.1. Historia Katedry
4.2. Działalność Katedry
5. Katedra Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła XIX i XX wieku
5.1. Działalność Katedry
6. Katedra Patrologii Greckiej i Łacinskiej
6.1. Historia Katedry
6.2. Osiągnięcia Katedry

Instytut Teologii Fundamentalnej
1. Aktualna struktura
2. Zarys dziejów
3. Główne nurty badawcze
4. Najważniejsze publikacje
5. Osiągnięcia organizacyjne
6. Współpraca krajowa i międzynarodowa
7. Studia doktoranckie

Instytut Teologii Dogmatycznej
1. Struktura
2. Z historii Instytutu
3. Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
3.1. Historia
3.2. Działalność
4. Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego
4.1. Historia
4.2. Działalność
5. Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii
5.1. Historia
5.2. Działalność
5.3. Najważniejsze publikacje
6. Główne kierunki badań i zadania Instytutu

Instytut Teologii Moralnej
1. Aktualna struktura
2. Zarys historii
3. Główne nurty badawcze
4. Najważniejsze publikacje
5. Osiągnięcia organizacyjne
6. Współpraca krajowa i międzynarodowa
7. Studia doktoranckie

Instytut Teologii Duchowości
1. Aktualna struktura
2. Historia
3. Struktura
4. Działalność
5. Ważniejsze publikacje

Instytut Liturgiki i Homiletyki
1. Aktualna struktura
2. Geneza
3. Główne zadania
4. Działalność
4.1. Katedra Historii Liturgii
4.2. Katedra Homiletyki
4.3. Katedra Liturgiki Pastoralnej
4.4. Katedra Teologii Liturgii
4.5. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej
5. Konferencje
6. Czasopisma, serie wydawnicze i księgi jubileuszowe
7. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi
7.1. Specjalizacja liturgiczna
7.2. Specjalizacja homiletyczna

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
1. Aktualna struktura
2. Zarys historii
3. Główne nurty badawcze
3.1. Specjalizacja teologia praktyczna
3.2. Specjalizacja katechetyka
3.3. Specjalizacja duszpasterstwo rodzin
3.4. Specjalizacja edukacja medialna
4. Wykaz najważniejszych konferencji
4.1. Specjalizacja teologia praktyczna
4.2. Specjalizacja katechetyka
4.3. Specjalizacja duszpasterstwo rodzin
4.4. Specjalizacja edukacja medialna
5. Wykaz najważniejszych publikacji
5.1. Specjalizacja teologia praktyczna
5.2. Specjalizacja katechetyka
5.3. Specjalizacja duszpasterstwo rodzin
5.4. Specjalizacja edukacja medialna
6. Współpraca zagraniczna
7. Osiągnięcia organizacyjne i wdrożeniowe
8. Organizacja studiów doktoranckich
8.1. Specjalizacja teologia praktyczna
8.2. Specjalizacja katechetyka
8.3. Specjalizacja duszpasterstwo rodzin
8.4. Specjalizacja edukacja medialna

Instytut Ekumeniczny
1. Aktualna struktura
2. Zarys historii
3. Główne nurty badawcze
4. Najnowsze publikacje
5. "Roczniki Teologiczne"
6. Serie wydawnicze
7. Studia doktoranckie
8. Krajowe i miedzynarodowe sympozja, konferencje i sesje naukowe
9. Projekty badawcze i współpraca międzynarodowa
10. Ekumenizm duchowy

Instytut Muzykologii
1. Aktualna struktura
2. Zarys historii
3. Główne kierunki badań
4. Osiągnięcia organizacyjne
5. Publikacje
6. Instrumenty

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
1. Aktualna struktura
2. Powstanie i rozwój
3. Główne nurty badawcze
4. Najważniejsze publikacje
5. Studia w Instytucie
5.1. Nauki o rodzinie
5.2. Praca socjalna

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych
1. Historia
2. Działalność
3. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne"
4. Ważniejsze publikacje książkowe

Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ucrainicum

Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Teologii
1. Cele i zadania
2. Działalność
3. Zarząd

Koło Naukowe Teologów
1. Historia
2. Działalność
3. Publikacje

Koło Naukowe Studentów Muzykologii

Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii
1. Chór Instytutu
2. Schola Gregoriana
3. Zespoły instrumentalne
4. Zespoły wokalne
5. Zespoły rozrywkowe

Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie
1. Cele i zadania
2. Osiągnięcia
3. Aktualny skład Zarządu
4. Wykaz kuratorów

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Studencka Sekcja Badań Społecznych

Koło Badań Społecznych Studentów INoRiPS

Biblioteka Wydziału Teologii
1. Trudne początki
2. Czasy powojenne
3. Dzieje najnowsze

Biblioteka Instytutu Muzykologii

Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Friday 17 August, 2018.
Reviews
Previous product  Product 338 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny
Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934-1939
Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934-1939
$ Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009)
$ Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce