Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788380615731 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
  Seria: Dydaktyka filozofii
  Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
  Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
  Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
  Seria: Religia i Mistyka
  Seria: Religijność alternatywna
  Seria: Scripta philosophiae classicae
  Seria: Vademecum filozofii
  Seria: Źródła i translacje
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
U źródeł pojęcia ludzkiej woli - studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy
[9788380615731]
42,00zł
Product available

Piotr Pasterczyk
ISBN:
978-83-8061-573-1
Pages: 442
Format: B5
Year: 2018
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część pierwsza
WARUNKI BRZEGOWE OKREŚLENIA POJĘCIA WOLI W TRADYCJI HISTORII FILOZOFII ZACHODU

Rozdział pierwszy
Wola a pojęcie woli

1. Określenia reakcji wolitywnych w przedfilozoficznym użyciu języka greckiego
2. Czy istnieje obiektywne pojęcie woli?

Rozdział drugi
Rozumne pożądanie - βούλησις

1. Platońskie użycie terminu βούλησις w dialogach środkowych
1.1. Gorgiasz
1.2. Hippiasz Mniejszy
1.3. Politeia (Państwo)
2. Platońska teoria duszy jako model trójstopniowej motywacji działania
2.1. Homeryckie określenie ψυχή jako siedliska gniewu (θυμός) i rozumu (νόος)
2.2. Platońska teoria trzech źródeł motywacji
2.2.1. Θυμòς w świetle opozycji między rozumem a gniewem
2.2.2. Ẻπιθυμία w świetle opozycji między rozumnym a nierozumnym źródłem działania w duszy
2.2.3. Λογισμός w świetle rozumnego pożądania
2.3. Ekskurs: Platon a wolność i odpowiedzialność wobec przeznaczenia
2.3.1 Mit eschatologiczny
2.3.2. Wolność wyboru i odpowiedzialność
3. Arystoteles
3.1. De anima
3.2. Etyka nikomachejska
4. Stoicy
5. Augustyn: voluntas

Rozdział trzeci
Namysł dokonujący wyboru - προαίρεσις

1. Arystoteles
1.1. Προαίρεσις jako pożądanie (ὄρεξις)
1.2. Προαίρεσις w opozycji do pożądania (ὄρεξις)
1.3. Stosunek προαίρεσις do rozumu
1.4. Stosunek rozumu do προαίρεσις w kontekście słabości woli (ἀκρασία)
2. Epiktet
2.1. Dusza jednoczęściowa
2.1.1. Czy stoicka dusza może być interpretowana jako podzielna na części?
2.1.2. Stoicka dusza a sokratejski intelekt
2.2. Nierozumne reakcje duszy (πάθος καὶ ἦθος)
2.3. Προαίρεσις jako akt mentalny
3. Augustyn: liberum arbitrium


Część druga
AUGUSTYŃSKIE POJĘCIE WOLI W ŚWIETLE PLATOŃSKIEJ TEORII TRÓJCZĘŚCIOWEJ DUSZY

Rozdział pierwszy
Przekaz platońskiej teorii duszy w dziełach pisarzy późnego antyku

1. Pisma "afrykańskiego platonika" Apulejusza z Madaury
2. Dziedzictwo Cycerona
3. Kontekst neoplatoński
4. Listy Pawła Apostoła
4.1. List do Galatów
4.2. List do Rzymian

Rozdział drugi
Motyw trójczęściowej duszy w pismach Augustyna

1. Dialogi filozoficzne
1.1. Contra academicos
1.2. Soliloquia
2. De immortalitate animae - De quantitate animae
3. De Trinitate
3.1. Trójczęściowa struktura duszy jako imago Trinitatis
3.2. Cnoty kardynalne
4. De Civitate Dei
4.1. Trójczęściowa struktura duszy
4.2. Napięcie między rozumem, gniewem i pożądliwością
4.3. Cnoty kardynalne

Rozdział trzeci
Pytanie o wolę jako liberum arbitrium voluntatis

1. Grecki i judeochrześcijański horyzont rozumienia liberum arbitrium voluntatis?
2. Pożądliwość jako źródło zła moralnego w De libero arbitrio
2.1. Augustyńskie pojęcie libido w świetle platońskiej teorii duszy
2.2. Cielesne i duchowe źródło pożądliwości
2.3. Stosunek między pożądliwością a rozumem
2.4. Rozumienie duszy w świetle cnót kardynalnych
3. Istota augustyńskiego rozumienia woli w De libero arbitrio
3.1. Liberum arbitrium w świetle kontrowersji pelagiańskiej
3.2. Liberum arbitrium w świetle chrześcijańskiego pojęcia natury
3.3. Liberum arbitrium jako źródło moralnego dobra i zła
3.4. W jakim sensie woli i wolnego wyboru w De libero arbitrio nie można interpretować jako władzy duszy
3.5. W jakim sensie możemy mówić o woli jako władzy duszy: wola jako facultas
3.6. Augustytyńska wola a stoickie rozumienie działania
3.6.1. Wola jako myśl
3.6.2. Wola jako impuls wyzwalający działanie (ὁρμή)
3.6.3. Wola jako poruszenie afektywne (motus)
3.7. Liberum arbitrium voluntatis w odniesieniu do wewnętrznego rozszczepienia w człowieku

Rozdział czwarty
Wola w świetle triady duszy w De Trinitate

1. Augustyńska triada memoria - intelligentia - voluntas a triady Porfiriusza i Platona
2. Wola a miłość w świetle struktury anima - amor - intelligentia
3. Wola w świetle struktury memoria - intelligentia - voluntas
4. Wola a pamięć jako siedlisko afektów
4.1. Pamięć jako siedlisko afektów
4.1.1. Antyczne odniesienie do sfery afektywnej
4.1.1.1. Platońskie rozróżnienie między aktywnymi i pasywnymi przeżyciami duszy
4.1.1.2. Aktywne przeżycia duszy a rozumne pożądanie (βούλησις) u Arystotelesa
4.1.1.3. Stoickie afekty a wola jako προαίρεσις
4.1.1.4. Memoria jako przestrzeń afektów biernych w ujęciu Augustyna
4.1.1.5. Voluntas jako przestrzeń afektów czynnych w ujęciu Augustyna

Zakończenie

Summary

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy

This product was added to our catalog on Tuesday 05 February, 2019.
Reviews
Previous product  Product 178 of 191 in category Philosophy  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom I
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom I
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom II
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom II
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
$ Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia
$ Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce