Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373631569 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980
[8373631569]
5,00zł
Product unavailable

Artur Mezglewski
ISBN: 83-7363-156-9
pages: 432
Format: B5
Year: 2004
Language: Polish

Celem przedstawianego opracowania będzie ustalenie prawnych i faktycznych możliwości prowadzenia szkół wyznaniowych w latach 1944-1980 oraz ocena stosowanych wobec nich ograniczeń. Ponadto stawiamy sobie jeszcze jako zadanie ukazanie stosunku władz państwowych do szkolnictwa wyznaniowego na tle polityki laicyzacyjnej systemu oświaty i całego życia społecznego. Przygotowanie rozprawy poprzedziła kwerenda archiwalna i selekcja materiałów źródłowych. Źródłami o podstawowym znaczeniu będą akty prawne obowiązujące w omawianym okresie, a wśród nich przede wszystkim te, które bezpośrednio odnosiły się do sytuacji prawnej wyznaniowych szkół podstawowych, średnich i zawodowych, a także szkół wyższych oraz wewnątrzkościelnych. Akty prawne rangi ustawowej poddane zostaną właściwej interpretacji, akty prawne zaś niższego rzędu także ocenie zgodności ich unormowań z aktami hierarchicznie wyższymi. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział pierwszy
Możliwości zakładania i prowadzenia szkół przez instytucje wyznaniowe

1. Szkolnictwo podstawowe, średnie i zawodowe
2. Szkolnictwo wyższe
3. Szkolnictwo wewnątrzkościelne
Podsumowanie

Rozdział drugi
Ograniczenia działalności szkolnictwa wyznaniowego

1. Uprawnienia szkół państwowych
2. Polityka podatkowa
3. Ograniczanie bazy lokalowej
4. Dyskryminacyjna polityka kadrowa
5. Dyskryminacje uczniów i absolwentów szkół wyznaniowych
6. Zakazy i limity przyjęć
7. Inne ograniczenia
Podsumowanie

Rozdział trzeci
Likwidowanie szkół wyznaniowych

1. Etapy i przebieg procesu likwidacji
2. Charakterystyka decyzji prowadzących do likwidacji
3. Podstawy prawne podejmowanych decyzji
4. Przyczyny (podstawy faktyczne) zamykania szkół
5. Kwestie proceduralne
Podsumowanie

Rozdział czwarty
Laicyzacja szkół wyznaniowych na tle procesu laicyzacji systemu szkolnictwa i wychowania

1. Proces laicyzacji systemu szkolnictwa i wychowania
2. Techniki laicyzacji szkół wyznaniowych
3. Laicyzacja szkół wyznaniowych a konstytucyjne podstawy ustawodawstwa wyznaniowego
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

Aneksy

Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych (Dz. U. nr 33, poz. 343)

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu (Dz. U. nr 50, poz. 473)

Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja 1948 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 1948/49 w szkolnictwie ogólnokształcącym (Dz. Urz. Min. Ośw. nr 5, poz. 86) (Wyciąg)

Porozumienie między przedstawicielami Rządu RP i Episkopatu Polskiego z dnia 14 kwietnia 1950 r.

Protokół Wspólnej Komisji Rządu RP i Episkopatu w związku z zawartym porozumieniem z dnia 14 kwietnia 1950 r.

Zarządzenie nr 37 Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z dnia 29 czerwca 1955 r. w sprawie organizowania i prowadzenia niepaństwowych kursów zawodowych (Wyciąg)

Komunikat Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu z dnia 2 grudnia 1956 r.

Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju oświaty i wychowania (Dz. U. nr 32, poz. 160) (Wyciąg)

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych (MP nr 13, poz. 48)

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 253 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie
Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie
Studia z literatury XX wieku
Studia z literatury XX wieku
Literatura i katolicyzm
Literatura i katolicyzm
Vox Patrum. T. 59
Vox Patrum. T. 59
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
W "antykwariacie anielskich ekstrawagancji". O twórczości Aleksandra Wata
W "antykwariacie anielskich ekstrawagancji". O twórczości Aleksandra Wata
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce