Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380616370 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwo¶ci
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Finansowanie sektora M¦P przez banki. Ryzyko, Ľródła, strategie
[9788380616370]
77,00zł
Product available

Bartosz Oliwa, Anna Spoz, Magdalena Zioło
ISBN:
978-83-8061-637-0
Pages: 240
Format: B5
Year: 2018
Language: Polish

Literature (pdf, 140 kB)


SPIS TRE¦CI

Wstęp

Rozdział 1
Sektor M¦P w gospodarce wolnorynkowej

1.1. Specyfika sektora M¦P i zakres jego działania
1.2. Struktura sektora M¦P i potencjał rozwojowy
1.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z sektora M¦P
1.4. Konkurencyjno¶ć sektora M¦P

Rozdział 2
Decyzje finansowe podejmowane przez M¦P

2.1. Rodzaje decyzji finansowych w działalno¶ci M¦P
2.2. Czynniki determinuj±ce proces decyzyjny w M¦P
2.3. Business Intelligence jako narzędzie wspomagaj±ce proces decyzyjny w M¦P
2.4. Standing finansowy przedsiębiorstwa jako pochodna jego decyzji finansowych

Rozdział 3
Ryzyko finansowania sektora M¦P

3.1. Specyfika ryzyka finansowania działalno¶ci M¦P
3.2. Rodzaje ryzyka finansowego M¦P
3.3. Determinanty ryzyka finansowego M¦P
3.4. Zarz±dzanie ryzykiem finansowym przez M¦P

Rozdział 4
Dostępno¶ć kapitału finansowego dla M¦P

4.1. Luka finansowa M¦P
4.2. Zdolno¶ć kredytowa a wiarygodno¶ć finansowa M¦P
4.3. Koszt pozyskania kapitału przez M¦P
4.4. Finansowanie M¦P w warunkach podwyższonego ryzyka bankructwa

Rozdział 5
Finansowanie działalno¶ć bież±cej M¦P przez banki

5.1. Kredytowanie działalno¶ci bież±cej
5.2. Poza kredytowe Ľródła finansowania działalno¶ci bież±cej
5.3. Finansowanie transakcji w obrocie międzynarodowym
5.4. Pozostałe Ľródła finansowania

Rozdział 6
Finansowanie działalno¶ci inwestycyjnej M¦P z wykorzystaniem produktów i usług bankowych
6.1. Kredyty, pożyczki i usługi bankowe na finansowanie inwestycji
6.2. Finansowanie dłużne
6.3. Finansowanie hybrydowe
6.4. Pozostałe Ľródła finansowania

Rozdział 7
Strategie finansowe M¦P

7.1. Determinanty wyboru Ľródeł finansowania
7.2. Tradycyjne strategie finansowania M¦P
7.3. Zmodyfikowane podej¶cie do strategii finansowania M¦P w teorii finansów
7.4. Trendy i kierunki ewolucji w podej¶ciu strategicznym do finansowania M¦P

Rozdział 8
Finansowanie działalno¶ci M¦P jako wyzwanie dla sektora finansowego

8.1. Finansowanie start-upów
8.2. Finansowanie zrównoważonego sektora M¦P
8.3. Finansowanie innowacji dedykowane M¦P w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
8.4. Finansowanie innowacji dedykowane M¦P w ramach pozostałych programów wsparcia finansowanych ze ¶rodków unijnych

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów

This product was added to our catalog on Monday 25 March, 2019.
Reviews
Previous product  Product 310 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Walizka Le¶miana
Walizka Le¶miana
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od pocz±tków do Sokratesa
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od pocz±tków do Sokratesa
Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy
Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003</blink>
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce