Wydawnictwo KUL
  Start » Nauki społeczne » 9788380616691 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Decydować samemu. Sfera publiczna jako locus autonomii według Jürgena Habermasa
[9788380616691]
75,00zł
Produkt dostępny

Maciej Hułas
ISBN:
978-83-8061-669-1
Stron: 544
Format: B5 (twarda oprawa)
Rok wydania: 2019


SPIS TREŚCI

Od autora  

Wstęp 

I.  Autonomia w perspektywie teoretyczno-historycznej
1 . Definicja autonomii  
2 . Obszary autonomii  
3 . Autonomia a wolność  
4 . Autonomia w perspektywie socjologicznej 
5 . Wybrane interpretacje autonomii indywidualnej  
6 . Historyczne źródła autonomii indywidualnej i sfery publicznej  
6 .1 . Uwolnienie procesów autonomizacji w epoce osiowej  
6 .1 .1 . Kultura teoretyczna  
6 .1 .2 . Krytyczna refleksyjność i elity intelektualne  
6 .1 .3 . Sekularyzacja władzy politycznej  
6 .2 . Autonomia w myśli nowożytnej . Wybrane stanowiska  
6 .2 .1 . Autonomia w idei autoprzebóstwienia  
6 .2 .2 . Autonomia w intelektualnej pionierskości  Kartezjusza i Hume’a  
6 .2 .3 . Autonomia w zmienionej koncepcji prawa naturalnego Grocjusza, Pufendorfa i Locke’a 
6 .2 .4 . Autonomia wobec dominacji klerykalnej Thomasiusa  
6 .2 .5 . Autonomia i początki feminizmu Wollstonecraft  
6 .2 .6 . Autonomia jako psychologiczna zdolność  samostanowienia Kanta  

II. Przełamanie ideowego impasu w konceptualizacji sfery publicznej.  Źródła inspiracji w ideowej próżni
1 . Źródła zainteresowania sferą publiczną  
1 .1 . Nazalizacja  
1 .2 . Pragnienie bycia zrozumianym  
1 .3 . Cezura 1945  
1 .4 . Powojenna demokracja i problem denazyfikacji  
1 .5 . Inne czynniki  
2 . Inspiracje naukowe 
3 . Dialektyka kontra Dialektyka  
4 . Związek ze szkołą frankfurcką  
5 . Wychodzenie z ideowej próżni: ekskurs historyczny  
5 .1 . Krytyka racjonalności publicznej w porewolucyjnej myśli  społeczno-filozoficznej  
5 .2 . Sfera publiczna wobec pesymistycznego cynizmu  lat dwudziestych  
5 .3 . Racjonalność publiczna w aklamacji i niepospolitości  
5 .4 . Sfera publiczna w badaniach powojennych 
6 . Wyłom w ideowej próżni . Konceptualizacja sfery publicznej  

III. Sfera publiczna - fenomen historyczny
1 . Sfera publiczna jako ”świat życia” i ”system”  
2 . Problem interdyscyplinarności  
3 .”Zasada ogólności”  
4 . Etniczność i semantyka kluczowych pojęć  
4 .1 . Öffentlich  
4 .2 . Publicus  
4 .3 . Publiczność  
4 .4 . Öffentlichkeit  
5 . Definicja sfery publicznej w koncepcji Habermasa  
5 .1 . Strukturalne przeobrażenia 1961/2  
5 .2 . Lexikon 1964  
6 . Postać sfery publicznej w koncepcji Habermasa  
6 .1 . Przekład angielski i jego znaczenie  
6 .2 . Struktura: sieć i przestrzeń komunikacji językowej  
6 .3 . Jakość: otwarta, inkluzyjna, egalitarna, anonimowa 
6 .4 . Kompatybilność Öffentlichkeit i sfery publicznej  
7 . Geneza sfery publicznej i Publikum  
7 .1 . Produkt temporalności nowożytnej  
7 .2 . Narodowość sfery publicznej - miejsce  
7 .3 . Osadzenie w rynku  
7 .4 . Historyczne źródła sfery publicznej  
7 .4 .1 . Wolny rynek wobec gospodarki stacjonarnej  i merkantylizmu
7 .4 .2 . Informacja społeczna  
7 .5 . Nieuwzględnione źródła genezy 
 
IV. Uczestnictwo w sferze publicznej
1 . Podmiot sfery publicznej: mieszczaństwo obywatelskie  vs społeczeństwo cywilne  
2 . Nieobciążona partykularność: prywatność człowieka i obywatela  
2 .1 . Prywatny   
2 .2 . Prywatność nowożytna vs antyczna  
2 .3 . Mieszczańsko-obywatelska sfera publiczna - eksterytorialna prywatność 
2 .3 .1 . Obywatel i państwo w konfrontacji rynkowej  
2 .3 .2 .”Szczelinowe” usytuowanie sfery publicznej  
2 .3 .3 . Prywatność wyartykułowana publicznie  
3 . Uczestnictwo i wykluczenia   .
3 .1 . Płeć  
3 .2 . Klasowość i kontrsfery
4 . Podmiotowość publiczna - idea i ideologia  
4 .1 . Rodzina nuklearna jako baza autonomii mieszczańskiej  
4 .2 . Ideologiczne umocowanie związku człowieka (homme)  i obywatela (Bürger-citoyen)
4 .3 . Abstrakcyjna bezosobowość podmiotowości publicznej 

V. Sfera publiczna - instrumentarium formowania zbiorowej opinii i woli

1 . Literackie przedpole  
1 .1 . Ogniska autonomii obywatelskiej w literackiej sferze publicznej  
1 .2 . Dwa warianty mieszczańsko-obywatelskiej sfery publicznej  
1 .3 . Kultura literacka w osadzeniu historycznym  
1 .4 . Przejęte instrumentarium  
1 .5 . Kultura mieszczańska ”przedtaktem” polityki  
2 . Pochodzenie i moralny charakter opinii publicznej  
3 . Rozprawianie - autorytet argumentu - konsens  
3 .1 . Rozprawianie  
3 .2 . Idealna sytuacja komunikacyjna 
4 . Krytyka głównych założeń idei konsensu  
4 .1 . Unifikacja złożoności społecznej  w idealnej sytuacji komunikacyjnej
4 .2 . Konsens jako alternatywna forma panowania  
4 .3 . Mieszczańsko-obywatelska sfera publiczna  w zderzeniu z teorią systemów 
5 . Od fenomenu historycznego do elementu systemu .  Ewolucja koncepcji sfery publicznej Habermasa  
5 .1 . Sfera publiczna w zapośredniczeniu wiedzy  instrumentalnej i polityki
5 .2 . Sfera publiczna w zapośredniczeniu poznania i praktyki życia  
5 .3 . Sfera publiczna a kryzys późnego kapitalizmu  
5 .4 . Zwrot ku społeczeństwu cywilnemu  
6 . Sfera publiczna w społeczeństwie cywilnym  
6 .1 . Pozytywna ocena państwa demokratycznego  
6 .2 . Równa pierwotność autonomii  
6 .3 . Władza komunikacyjna domeną autonomii  
6 .4 . Sfera publiczna jako element systemu politycznego  
6 .4 .1 . Społeczeństwo cywilne  
6 .4 .2 . Funkcja i infrastruktura sfery publicznej  
6 .4 .3 . Poziom państwa narodowego  

VI. Struktury władzy sfery publicznej i publiczne loci autonomii
1 . Rozdzielenie obszarów autonomii  
2 . Dekompozycja mieszczańsko-obywatelskiego  umocowania autonomii 
2 .1 . Refeudalizacja  
2 .2 . Interwencjonizm państwa  
2 .3 . Społeczna sfera publiczna  
2 .4 . Dekadencja czy bezalternatywność?  
3 . Autonomia w systemie społeczno-kulturowym  
3 .1 . Czas wolny  
3 .2 .”Klauzurowa kontemplacja”
3 .3 . Kultura wyższa  
3 .4 . Religia  
4 . Autonomia w systemie ekonomicznym
4 .1 . Świat pracy  
4 .2 . Autonomia publicystyczna  
4 .3 . Dyscyplina konsumencka - autonomiczny nabywca i obywatel  
5 . Autonomia w systemie politycznym  
5 .1 . Parlament wobec kolonializmu administracji, partii i zrzeszeń 
5 .1 .1 . Panowanie administracji  
5 .1 .2 . Panowanie zrzeszeń i partii masowych  
5 .1 .3 . Zmieniony charakter debaty publicznej  
5 .2 . Implementacja zasad mieszczańsko-obywatelskiej sfery publicznej w warunki państwa socjalnego demokracji masowej  
5 .3 . Podmioty, instrumenty i formy realizacji  autonomii politycznej  
5 .4 . Współdecydowanie drogą autonomii politycznej -  uczelnia wyższa  

Zakończenie  

Wykaz skrótów  

Prace Jürgena Habermasa  

Pozostałe skróty 

Bibliografia  
 Prace Jürgena Habermasa  
 Literatura przywoływana (wybór)  

Źródła nietekstualne  

Summary  

Indeks osobowy  


Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 01 lipiec 2019.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 323 z 352 
w kategorii Nauki społeczne
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa
Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa
Verbum Vitae 34 (2018). Czemu służy gniew Boga i gniew człowieka?
Verbum Vitae 34 (2018). Czemu służy gniew Boga i gniew człowieka?
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
Człowiek w kulturze 28/2018. Filozofia a cywilizacje w rocznicę śmierci É. Gilsona i M. A. Krąpca OP
Człowiek w kulturze 28/2018. Filozofia a cywilizacje w rocznicę śmierci É. Gilsona i M. A. Krąpca OP
Ibidem. Tom XI
Ibidem. Tom XI
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce