Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » SP75 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
68,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Studia prawnicze KUL, 3(75)/2018
[SP75]
35,00zł
Produkt dostępny

red. Krzysztof Wiak
ISSN:
1897-7146
Stron: 178
Format: B5
Rok wydania: 2018


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Anna BARCZAK, Adrianna OGONOWSKA, Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowisk-wybrane problemy
Interpretation of Legal Provisions Concerning Public Participation
in Environmental Protection - Selected Problems
Интепретация положений в сфере участия общества в охране
окружающей среды - избранные проблемы

Witold DANIŁOWICZ, Prawo polowania - nienazwana instytucja prawa łowieckiego
Hunting Rights - Unnamed Institution of Polish Hunting Law
Право на охоту - неизвестное учреждение охотничьего права
 
Paulina KOZIŃSKA, Marek GESZPRYCH, Dyskrecjonalna władza organów administracji publicznej przy określaniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w świetle wybranych orzeczeń sądowo-administracyjnych
Discretionary Power of the Public Administration in Defining the Scope of the Report on the Impact of the Undertaking on the Environment - Selected Judicial and Administrative Decisions
Дискреционная власть органов публичной администрации при определении сферы доклада о влиянии проекта на окружающую среду - в свете избранных судебно-административных вынесенных решений

Anna HAŁADYJ, Luki konstrukcyjne w prawie ochrony środowiska - wykładnia i stosowanie
Structural Gaps in Environmental Law - Interpretation and Application
Конструкционные пробелы в праве охраны окружающей среды - интерпретация и применение

Artur K. MODRZEJEWSKI, Odmowa przyjęcia odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych ze względu na"inne przyczyny"
Refusal of Acceptance the Municipal Waste to the Regional Municipal Waste
Treatment Because of the other Reasons
Отказ принятия коммунальных отходов к региональной инсталляции обработки коммунальных отходов, учитывая"другие причины"           

Jerzy STELMASIAK, Dorota LEBOWA, Wykładnia sądów administracyjnych w zakresie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu
Interpretation of Administrative Courts in the Area of Landscape Parks and Protected Landscape Areas
Интерпретация административных судов в сфере ландшафтных парков и охраняемые ландшафтные зоны

MATERIAŁY I GLOSY
Piotr DEMBICKI, Dwa oblicza zasady przezorności w procesie inwestycyjno-budowlanym
Two Faces of the Precautionary Principle in Investing and Building Process
Две стороны принципа предосторожности в инвестиционно-строительном процессе

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM
Ustawa z dnia 11 lutego 1949 r. o Izbie Rolniczej kraju związkowego
Nadrenia Północna-Westfalia (tłum. Marek Geszprych)

RECENZJE
L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot (red.), Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 285 (rec. Anna Kalisz)

SPRAWOZDANIA
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
XIX czesko-polsko-słowacka konferencja prawa ochrony środowiska, Chełmno, 19-21 września 2018 r. (Tomasz Bojar-Fijałkowski)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń - marzec 2018 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik)


Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 02 lipiec 2019.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 322 z 351 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce