Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380615953 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Wiara w Boga we współczesnym świecie
73,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
[9788380615953]
64,00zł
Product available

red. Damian Gil, Paweł Rogowski
ISBN:
978-83-8061-595-3
Pages: 496
Format: B5
Year: 2019
Language: Polish 


Spis treści

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

Rozdział I
Dowód z opinii biegłego w procesie karnym w perspektywie jego zasad.
Paweł Czarnecki - Zasada"iura novit curia" a pozycja biegłego w postępowaniu karnym
Jakub Kosowski - Biegły w postępowaniu karnym z perspektywy szybkości postępowania - zagadnienia wybrane
Katarzyna Siczek - Rola biegłego w równoważeniu praw oskarżonego podczas procedowania w trybie art. 185a-c k.p.k.
Piotr Krzysztof Sowiński - Powołanie biegłych w celu wydania opinii pod kątem przesłanek obrony obligatoryjnej wymienionych w art. 79 § 1 pkt 2 oraz 3-4 i § 2 k.p.k.

Rozdział II
Udział biegłych w postępowaniu karnym i wykroczeniowym
Marek Bielecki - Rola biegłego w sprawach o wykroczenia drogowe. Wybrane aspekty
Elżbieta Czarny-Drożdżejko - Dostęp mediów do opinii biegłego w postępowaniu przygotowawczym i procesie sądowym
Paweł Falenta - Biegli sądowi a przestępstwa gospodarcze - wybrane aspekty
Magdalena Komar-Zabłocka - Zakaz dowodowego wykorzystania oświadczeń oskarżonego dotyczących zarzucanego mu czynu złożonych wobec biegłego lub lekarza udzielającego mu pomocy (art. 199 k.p.k)
Piotr Misztal - Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa w trybie art. 192 § 2 k.p.k. Aspekty karnoprocesowe
Ariadna H. Ochnio - Wykorzystanie biegłych w postępowaniu karnym w świetle orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Rozdział III
Ocena pracy biegłych i ich wpływ na zakończenie postępowania karnego
Wojciech Lasek - O wadliwości opinii biegłego w procesie karnym. Kilka uwag na tle praktyki wymiaru sprawiedliwości
Przemysław Pasierb - Efektywność opinii biegłych w sprawach na gruncie ustawy o grach hazardowych
Kazimierz J. Pawelec - Opinia pozaprocesowa i jej ocena w procesie karnym.
Zagadnienia wybrane. Propozycje de lege ferenda
Anna Sikora, Mateusz Nowak - (Prze)biegły przestępca?
Prawnokarna analiza występku z art. 233 § 4 i 4a k.k.
Marlena Żukowska - Dowód z opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów i jego znaczenie dla postępowania karnego oraz cywilnego
Małgorzata Maria Żołna - Biegły informatorem, czyli rzecz o"poszukiwaniu dowodów"

Rozdział IV
Wynagrodzenie biegłych a ostateczne koszty procesu karnego
Agnieszka Gurbiel - Wykorzystanie opinii sądowo-psychiatrycznej w polskim procesie karnym a jej koszty i wynagrodzenie biegłych
Katarzyna Kochel - Praktyczne problemy szacowania kosztów biegłego w postępowaniu karnym
Adrianna Niegierewicz - Problematyka wynagrodzeń biegłych sądowych w sprawach karnych i cywilnych w aspekcie lojalności i staranności biegłego

Rozdział V
Rola biegłych w innych postępowaniach sądowych
Wioleta Beczek - Biegły sądowy w sprawach z zakresu prawa autorskiego
Patryk Chmielarz - Prawidłowe zasady współpracy biegłego z sądem w postępowaniu cywilnym
Zygmunt Drożdżejko - Wpływ procesu opiniowania na czas trwania postępowania cywilnego
Anna Haciuk - Ocena dowodu z opinii biegłego przez sąd w postępowaniu cywilnym
Izabela Jankowska-Prochot - Biegły sądowy pismoznawca w irlandzkim procesie karnym
Magdalena Skibińska - Udział biegłego tłumacza języka migowego w postępowaniu cywilnym w przypadku braku zdolności postulacyjnej strony z przyczyn faktycznychThis product was added to our catalog on Tuesday 02 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 313 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne
Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii
Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce