Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 9788380616882 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
28,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Między klasyczną retoryką a współczesną edukacją akademicką
[9788380616882]
37,00zł
Produkt dostępny

Rozprawka w kontekście nauczania/uczenia się języka francuskiego jako obcego

Anna Kucharska
ISBN:
978-83-8061-688-2
Stron: 530
Format: B5
Rok wydania: 2019


Spis treści

Wstęp

1.  Retoryka i argumentacja na przestrzeni dziejow - ustalenia terminologiczne

1.0. Wstęp
1.1. Wptyw historii retoryki na wspotczesnq niejednoznacznosc pojęć
1.2. Wspotczesne definicje terminu retoryka
1.2.1. Retoryka wedtug Grupy ɥ
1.2.2. Retoryka wedtug teorii argumentacyjnej Perelmana i Olbrechts-Tyteki (1976)
1.3. Argumentacja we wspotczesnych koncepcjach
1.3.1. Wymiar pragmatyczny argumentacji
1.3.1.1. Pragmatyka socjologiczna i filozoficzna dziatania komunikacyjnego
1.3.1.2. Logika naturalna
1.3.1.3. Podejscie kognitywne
1.3.1.4. Podejscie lingwistyczne
1.3.1.7. Ujęcie tekstualne
1.3.1.8. Podejście pragmadialektyczne
1.3.1.9. Argumentacja w kontekście analizy dyskursu
1.3.2. Perswazja
1.4. Podsumowanie

2. Ethos, logos i pathos w argumentacji

2.0. Wstęp
2.1. Pojęcie ethosu
2.1.1. Ethos jako kreowanie mówcy wiarygodnego, uczciwego
2.1.2. Ethos polegający na zmniejszaniu dystansu nadawcy
2.1.3. Kreowanie ethosu w obrazie społecznym
2.2. Pojęcie logosu
2.2.1. Budowa argumentu
2.2.2. Rodzaje połączeń argumentów
2.2.3. Techniki argumentacyjne
2.3. Pojęcie pathosu
2.3.1. Kreowanie wizerunku odbiorców
2.3.2. Obecność figur retorycznych
2.3.2.1. Figury języka w retoryce i argumentacji
2.3.2.1.1. Omówienie figur słów, zdań i konstrukcji
2.3.2.1.2. Znaczenie obecności tropów lub inaczej figur sensu w dyskursie argumentacyjnym
2.3.2.1.2.1. Metafora
2.3.2.1.2.2. Metonimia
2.3.2.1.2.3. Synekdocha
2.3.2.1.2.4. Ironia
2.3.2.2. Figury myśli
2.3.3. Semiotyzacja emocji
2.4. Podsumowanie

3. Rozprawka jako gatunek wypowiedzi argumentacyjnej a kontekst edukacyjny

3.0. Wstęp
3.1. Umiejętność pisania podczas procesu nauczania/uczenia się języka obcego
3.2. Wypracowanie pisemne jako element dyskursu edukacyjnego
3.2.1. Strategie komunikacyjne i strategie uczenia się w nabywaniu umiejętności pisania w języku obcym
3.2.2. Modele pisania
3.3. Rodzaje dyskursu
3.4. Dyskurs edukacyjny vs dyskurs argumentacyjny
3.5. Rozprawka jako gatunek wypowiedzi dyskursu edukacyjnego
3.5.1. Ustalenia definicyjne
3.5.2. Cechy charakterystyczne rozprawki jako gatunku wypowiedzi dyskursu edukacyjnego
3.5.3. Budowa rozprawki i jej rodzaje
3.5.4. Kryteria tworzenia rozprawki
3.6. Rozprawka jako gatunek wypowiedzi argumentacyjnej - dyskurs formalny vs dyskurs funkcjonalny
3.7. Rozprawka jako akt mowy
3.7.1. Rozprawka - akt illokucyjny
3.7.2. Rozprawka - akt perlokucyjny
3.7.3. Nadawca rozprawki
3.7.4. Odbiorca rozprawki
3.7.5. Pojęcia sytuacji komunikacyjnej i kontekstu
3.7.6. Temat rozprawki
3.8. Podsumowanie

4. Omówienie badania dotyczącego rozprawek jako wypowiedzi pisemnych w kontekście edukacyjnym

4.1. Opis badania
4.1.1. Przedmiot, cele i kontekst badania
4.1.2. Charakterystyka osób biorących udział w badaniu
4.1.3. Metodologia i techniki badawcze
4.1.3.1. Analiza dokumentów
4.1.3.1.1. Pojęcie ethosu
4.1.3.1.2. Pojęcie logosu
4.1.3.1.3. Pojęcie pathosu
4.2. Wyniki analiz rozprawek na temat "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?" fr.« Vaut-il mieux vivre à la campagne ou enville?»
4.2.1. Ethos w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?"
4.2.1.1. Ethos jako kreowania mówcy wiarygodnego, uczciwego
4.2.1.2. Ethos polegający na zmniejszaniu dystansu nadawcy względem odbiorcy
4.2.1.3. Kreowanie ethosu w obrazie społecznym
4.2.2. Logos w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?"
4.2.2.1. Obecność tezy dotyczącej całości wypowiedzi
4.2.2.2. Budowa argumentów w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?" według koncepcji Toulmina (1958, 2003)
4.2.2.2.1. Budowa argumentów w pracach zawierających tezę główną we wstępie
4.2.2.2.2. Budowa argumentów w pracach zawierających tezę główną w podsumowaniu
4.2.2.3. Budowa argumentów w pracach niezawierających eksplicytnie wyrażonej tezy głównej
4.2.2.4. Techniki argumentacyjne występujące w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?" według Perelmana i Olbrechts- Tyteki (1976)
4.2.2.4.1. Argumenty quasi-logiczne
4.2.2.4.2. Argumenty oparte na strukturze rzeczywistości
4.2.2.4.3. Argumenty oparte na związkach ustalających strukturę rzeczywistości
4.2.2.5. Rodzaje połączeń argumentów według koncepcji Waltona (2006)
4.2.3. Pathos w rozprawkach "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?"
4.2.3.1. Kreowanie wizerunku odbiorców
4.2.3.2. Obecność figur retorycznych
4.2.3.2.1. Figury języka
4.2.3.2.2. Figury myśli
4.2.3.2.3. Elementy graficzne
4.2.3.3. Semiotyzacja emocji
4.2.4. Podsumowanie wyników analiz rozprawek "Czy lepiej żyć na wsi, czy w mieście?"
4.2.4.1. Obecność ethosu
4.2.4.2. Konstruowanie logosu
4.2.4.3. Tworzenie pathosu
4.3. Wyniki analiz rozprawek na temat "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.1. Ethos w rozprawkach "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.1.1. Ethos - jako kreowanie mówcy wiarygodnego, uczciwego
4.3.1.2. Ethos polegający na zmniejszaniu dystansu nadawcy względem odbiorcy
4.3.1.3. Kreowanie ethosu w obrazie społecznym
4.3.2. Logos w rozprawkach "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.2.1. Obecność tezy dotyczącej całości wypowiedzi
4.3.2.2. Budowa argumentów według koncepcji Toulmina (1958, 2003)
4.3.2.2.1. Budowa argumentów w pracach zawierających tezę główną we wstępie
4.3.2.2.2. Budowa argumentów w pracach zawierających tezę główną w podsumowaniu
4.3.2.2.3. Budowa argumentów w pracach niezawierających eksplicytnie wyrażonej tezy głównej
4.3.2.3. Techniki argumentacyjne według Perelmana i Olbrechts-Tyteki (1976)
4.3.2.3.1. Argumenty quasi-logiczne
4.3.2.3.2. Argumenty oparte na strukturze rzeczywistości
4.3.2.3.3. Argumenty oparte na związkach ustalających strukturę rzeczywistości
4.3.2.4. Rodzaje połączeń argumentów według koncepcji Waltona (2006) 320
4.3.3. Pathos w rozprawkach "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.3.1. Kreowanie wizerunku odbiorców
4.3.3.2. Obecność figur retorycznych
4.3.3.2.1. Figury języka
4.3.3.2.2. Figury myśli
4.3.3.2.3. Elementy graficzne
4.3.3.3. Semiotyzacja emocji
4.3.4. Podsumowanie wyników analiz rozprawek "Czy muzułmanie są zagrożeniem, czy korzyścią dla Europy?"
4.3.4.1. Obecność ethosu
4.3.4.2. Konstruowanie logosu
4.3.4.3. Tworzenie pathosu
4.4. Wyniki kwestionariusza ankiety
4.4.1. Wypowiedź pisemna a strategie uczenia się
4.4.2. Znaczenie tematu dla funkcjonowanie wypowiedzi pisemnej w świadomości studentów
4.4.3. Podsumowanie

5. Rekapitulacja i wnioski końcowe

5.1. Podsumowanie wyników analiz rozprawek
5.1.1. Ethos w rozprawkach
5.1.2. Logos w rozprawkach
5.1.3. Pathos w rozprawkach
5.1.4. Wyniki kwestionariusza ankiety
5.2. Podsumowanie końcowe

Bibliografia
Résumé
Summary
Aneksy
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 02 lipiec 2019.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 321 z 357 
w kategorii Humanistyka
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Doświadczenie i hermeneutyka. Prace o polskiej poezji nienowoczesnej
Doświadczenie i hermeneutyka. Prace o polskiej poezji nienowoczesnej
Ibidem. Tom XI
Ibidem. Tom XI
The Biblical Annals. Volume 8(65)-1-4 2018
The Biblical Annals. Volume 8(65)-1-4 2018
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...
Sława z dowcipu sama wiecznie stoi...
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce