Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788380616011 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Matka. Problemy poszukiwania perspektywy
[9788380616011]
55,00zł
Produkt niedostępny

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-8061-601-1
Stron: 798
Format: B5
Rok wydania: 2019


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

SŁOWO O TEJ MATCE


CZĘŚĆ I
MATKA MOJEGO PANA

OD AUTORA

1. MARIOLOGIA PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II
1. główne elementy mariologii Vaticanum II
2. Dramat liderów mariologii przedsoborowej
3. trudne powstawanie do nowego
4. Wielka karta pobożności maryjnej - adhortacja Pawła VI Marialis Cultus
a. Czy kult maryjny potrzebuje odnowy?
b. Zasady odnowy kultu maryjnego
c. typowe niewłaściwości i błędy w kulcie maryjnym
d. Znaczenie kultu maryjnego
e. Adresaci
Zakończenie

2. MATKA BOŻA W ŚWIETLE TEOLOGII PROTESTANCKIEJ
1. Problem uznania tytułu "Matka Boga"
2. Chrystologiczny sens tytułu "Matka Boga"
3. Matka Boga czy Matka Chrystusa
4. Macierzyństwo dziewicze
5. Kult Matki Bożej w protestantyzmie?
6. Udział Maryi w dziele zbawienia

3. MARIOLOGIA I EKUMENIZM - COMPLEXIO OPPOSITORUM?
1. Korzenie problemu
a. Metodologiczno-teologiczne
b. teologiczne
c. Pozateologiczne
2. ekumeniczny walor mariologii?
3. Dialogi ekumeniczne o Maryi
a. Dialogi podczas międzynarodowych kongresów mariologicznych
b. Dialog katolicko-luterański w USA
4. Perspektywy
Bibliografia

4. MATKA JEDNOŚCI CZY ZNAK SPRZECIWU. MARIOLOGIA I "POBOŻNOŚĆ MARYJNA" JAKO PROBLEM EKUMENICZNY I PASTORALNY
1. Protest pierwszego protestanta
2. Protestanckie "tylko" i jego konsekwencje mariologiczne.
3. Protestancka cześć Maryi - "nie!" a jednak "tak!"
4. Protestancki protest przeciwko radykalizmowi protestanckiego protestu
5. Pierwsze katolicko-protestanckie dialogi o Maryi
6. Felix culpa?
7. Ambiwalencja popularnego adagium (per Mariam ad Christum)
a. Doświadczenie z Padwy
b. Doświadczenie z Wenecji (maj 1982).
8. Dialogi ekumeniczne o Maryi
9. Zadania

5. GDZIE JEST MARIOLOGIA? PERSPEKTYWY PROTESTANCKO-KATOLICKIEGO DIALOGU EKUMENICZNEGO W ŚWIETLE VIII ROZDZIAŁU KONSTYTUCJI LUMEN GENTIUM
1. Koncepcja mariologii
2. Metoda teologiczna
3. Problemy pośrednictwa maryjnego
4. Problem kultu maryjnego

6. NA CZYM POLEGA ODNOWA KULTU MARYJNEGO
1. teologiczne źródła przemian modelu kultu maryjnego
a. Zwrot ku Pismu Świętemu, patrystyce i liturgii, czyli odejście od tzw. mariologii papieskiej
b. Zwrot ku mariologii eklezjotypicznej
2. Konsekwencje odnośnie do modelu kultu maryjnego
a. Wyraźniejszy chrystocentryzm
b. Zdynamizowanie życia chrześcijańskiego i działalności apostolskiej.

7. "JEDEN POŚREDNIK" A "INNI POŚREDNICY" WEDŁUG KSIĄG SYMBOLICZNYCH LUTERANIZMU LIBER CONCORDIAE (1530-1580) 

8. PER HOMINES. ANTROPOLOGICZNY MODEL ZBAWCZEGO POŚREDNICTWA 
1. Uwagi metodologiczne
2. Radykalna współzależność personalna jako zbawienie lub przynajmniej jego podstawa
3. Radykalna międzyludzka współzależność jako pośrednictwo zbawienia

9. MARIOLOGIA I JEJ PROBLEMY W NASZYM WIEKU
1. Problem mariologii jako teologii
2. Problem recepcji Vaticanum II
3. Problem chrystocentryzmu
4. Problem pośrednictwa
5. Problem mariologii ludowej
6. Problem hierarchii prawd
7. Problem obrazu Boga
Zakończenie

10. CZY MOŻNA ZREHABILITOWAĆ NESTORIUSZA?

11. TEOLOGIA WOBEC KULTU MARYJNEGO W POLSCE
1. Sprawa ludowego charakteru polskiej pobożności w ogóle, a pobożności maryjnej w szczególności 
2. Potrzeba troski o poprawny obraz Boga 
3. Sprawa chrystocentryzmu w kulcie maryjnym
4. Co warto zaproponować zakonom w Polsce

12. CZY KATOLICKA POLSKA GŁOSI PRAWOSŁAWNĄ TEOLOGIĘ IKONY? 
1. Świadectwa.
2. Quid dicendum, czyli co ty na to, teologu katolicki?

13. W POSZUKIWANIU POGŁĘBIONEJ POBOŻNOŚCI MARYJNEJ. UWAGI O TEOLOGII KSIĄŻKI MATKA BOŻA DO KAPŁANÓW SWOICH NAJMILSZYCH SYNÓW 
1. Wartość książki.
2. Zastrzeżenia pod adresem książki.
2.1. Formalne
2.2. Merytoryczne
Wniosek: Potrzeba pomocy

14. O WZNOWIENIACH STAREJ LITERATURY POBOŻNOŚCI. PYTANIA DO WYDAWCÓW I CENZORÓW KOŚCIELNYCH
1. O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny ks. Aleksandra Derouville’a
2. Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu I Najświętszej Maryi Panny św. Alfonsa Liguoriego.
3. Pytania

15. POLSKA PIEŚŃ MARYJNA W OCZEKIWANIU NA TEOLOGICZNĄ ODNOWĘ

16. MARYJA W POBOŻNOŚCI KATOLICKIEJ
1. Fenomen katolickiej pobożności maryjnej
a. Pobożność liturgiczna
b. Pobożność ludowa
c. Pobożność klerków
d. Pobożność charyzmatycznych liderów kościelnych
2. Norma katolickiej pobożności maryjnej
a. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium
b. Adhortacja Pawła VI Marialis Cultus
3. Refleksja ekumeniczna
a. Problem językowy
b. Problem metodologiczny: tekst Biblii a Duch Święty w historii
c. Problem pośrednictwa
d. Problem rozumienia communio sanctorum
e. Problem pobożności ludowej.

17. O WŁAŚCIWE MIEJSCE BOGARODZICY W POBOŻNOŚCI KATOLICKIEJ. PYTANIA O HIERARCHIĘ PRAWD
1. Zasada hierarchii prawd wiary
2. Problem hierarchii prawd mariologicznych
3. Niech powróci Matka Boża
a. Liturgia
b. W ikonografii i pobożności

18. POSZUKIWANIE EKUMENICZNEJ IKONY MARYI
1. Pomocniczy głos prawosławia
2. Poszukiwania protestanckie
a. Dwa ostatnie dogmaty mariologiczne jako problem ekumeniczny
b. Problem pośrednictwa Maryi
c. Doświadczenia, pytania, postulaty
Zakończenie

19. MARYJNE INSPIRACJE W PRACY APOSTOLSKIEJ
1. Idea humanizmu, czyli człowieka w pełni
2. Idea proegzystencji czyli służenia
3. Idea dyspozycyjności
4. Idea pomocniczości

20. CHRZEŚCIJANIE UCZĄ SIĘ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ POBOŻNOŚCI OD PIERWSZEJ CHRZEŚCIJANKI
1. Przeżywać tajemnicę Boga jak Maryja
2. Przeżywać tajemnicę Chrystusa jak Maryja
3. Otwierać się na Ducha Świętego jak Maryja
4. Słuchać Słowa Bożego jak Maryja
5. Zdumiewać się Bogiem jak Maryja 
6. Być matką duchową jak Maryja
7. Składać ofiarę jak Maryja
8. Być pobożnym jak Maryja
Zakończenie


CZĘŚĆ II
MATKA NASZEGO PANA

WPROWADZENIE 

1. SYTUACJA

1. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W MARIOLOGII DOGMATYCZNEJ
1. Charakterystyka ogólna
2. Dopowiedzenia "krajowe"
a. Włochy
b. Hiszpania
c. Niemcy
d. Francja
e. Brazylia
f. USA
g. Jugosławia
h. Polska

2. MATKA BOSKA LUDOWA. DOŚWIADCZENIA KOŚCIOŁÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH. POLSKIE DOPOWIEDZENIA
1. Medellín (1968)
a. Sytuacja
b. Zasady teologiczne.
c. Zalecenia duszpasterskie
2. Puebla (1979)
a. ewangelizacja a religijność ludowa
b. Opis religijności ludowej
c. ewangelizacja ludowej religijności
d. Zadania
e. Maryja, jaką konferencja w Puebla ukazuje Ameryce Łacińskiej 
3. Z Medellín i Puebla do Lublina
4. San Domingo (1992)
5. teologiczne i duszpasterskie dopowiedzenia
a. teologiczna poprawność w twórczości plastycznej
b. teologiczna poprawność obrazu Boga i Chrystusa w polskich legendach o Matce Bożej
c. Perspektywy badawcze.
Aneks. Religijność ludowa i mariologia ludowa Polska bibliografia w wyborze 

3. POLSKA MARIOLOGIA ŚPIEWANA
1. Uwrażliwienia teologiczne szczególnie przypominane przez Magisterium Kościoła
2. teologiczny przegląd pieśni maryjnych
3. Pierwszy głos w dyskusji
a. Ostrożnie z krytyką!
b. Modlitewna poezja religijna a zasada ortodoksji
c. główny powód niepokoju: obraz Boga w pieśniach maryjnych
Zakończenie

4. MATKA BOSKA POLAKÓW. PO V OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE MARIOLOGICZNYM LUBLIN, 28-30 SIERPNIA 1986
1. Solidarna z narodem walczącym o własną tożsamość
2. Sybiraczka z Sybirakami
3. Matka Boska wielka emigrantka
4. Jasnogórska
5. gietrzwałdzka
Zakończenie

5. POLSKA TEOLOGIA IKONY? PROBLEM OBECNOŚCI MARYI POŚRÓD NAS W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ PEREGRYNACJI
1. Fenomen peregrynacji
2. Interpretacja Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego
3. Interpretacja Księdza Biskupa Karola Wojtyły
4. Interpretacja upowszechniana w kurialnych pomocach duszpasterskich
5. Wnioski - uwagi - pytania otwarte
Bibliografia


2. NORMA

6. MARIOLOGIA EKLEZJOTYPICZNA
1. Problem mariologii eklezjotypicznej podczas Mariologicznego Kongresu w Lourdes w 1958 roku.
2. Problem mariologii eklezjotypicznej na II Soborze Watykańskim

7. ADHORTACJA PAWŁA VI MARIALIS CULTUS. CZEŚĆ MATKI PANA W ODNOWIE
1. Ks. teofil Wilski: trynitarna zasada odnowy
2. O. tadeusz Dionizy Łukaszuk: Chrystologiczna zasada odnowy.
3. O. Maurycy Stanisław Wszołek i o. Stanisław Celestyn Napiórkowski: Pneumatologiczna zasada odnowy
4. Ks. teofil Siudy: eklezjologiczna zasada odnowy
5. Ks. Józef Kudasiewicz: Skrypturystyczna droga odnowy
6. Ks. Józef Sroka: Liturgiczna droga odnowy
7. O. Jan Sergiusz gajek: ekumeniczna droga odnowy (I)
8. S. C. Napiórkowski: ekumeniczna droga odnowy (II)
9. S. ewa Durlak: Antropologiczna droga odnowy
Zakończenie

8. ENCYKLIKA JANA PAWŁA II REDEMPTORIS MATER. ZAGADNIENIA WYBRANE
1. Pogłębiona interpretacja maryjnego pośrednictwa
2. Dyskretna apologia pobożności ludowej i praktyki zawierzania Maryi
3. Wezwanie do naśladowania Maryi w życiu wiarą, czyli zalecenie eklezjotypicznego modelu pobożności maryjnej
Zakończenie

9. REDEMPTORIS MATER - LUMEN GENTIUM - MARIALIS CULTUS
1. Lumen gentium - Marialis cultus - Redemptoris Mater - wielka mariologiczna trylogia Kościoła 
2. Redemptoris Mater a Marialis cultus.
3. Wybrane sprawy polskie
a. Redemptoris Mater a współczesne ruchy odnowy w Kościele polskim
b. Problem odnowy polskiej pobożności maryjnej


3. POSZUKIWANIA ODNOWIONEGO SŁOWA

10. Z MARYJĄ URZECZYWISTNIAMY KOŚCIÓŁ
1. Potrzeba równowagi między zasadą "przez Maryję do Chrystusa"
a zasadą "przez Chrystusa do Maryi"
2. Potrzeba równowagi między pobożnością do Maryi a pobożnością na wzór Maryi, czyli między pobożnością chrystotypiczną i eklezjotypiczną
a. Pobożność chrystotypiczna, czyli "do Maryi"
b. Pobożność eklezjotypiczna, czyli pobożność "na wzór Maryi"
3. Uwagi końcowe

11. PRZODUJĄCA W WIERZE
1. Czym jest wiara?
2. Półcienie wiary i kenoza wiary
3. Jan Paweł II o Maryi przodującej w wierze
a. Wiara - nasz wspólny z Maryją los
b. Wiara - wymiar całego życia Maryi
c. Wiara - trudna w półcieniach i kenozie
d. Wiara dynamiczna, w drodze
e. Wiara Abrahamiczna
f. Wiara - nowe życie.
4. Co z tego dla nas wynika?
Zakończenie

12. MARYJA W DZIELE EWANGELIZACJI
1. Maryja w służbie Najlepszej i Dobrej Nowiny
2. Maryja wciąż ewangelizuje
3. ekumeniczna misja Polski
4. ewangelizacyjna misja Polski

13. WNIEBOWZIĘCIE MARYI - WNIEBOWZIĘCIE KOŚCIOŁA


CZĘŚĆ III
MATKA PANA

WPROWADZENIE

1. DZIEJE

1. ŚW. ANZELM Z CANTERBURY NA KONGRESIE MARIOLOGICZNYM W ZAGRZEBIU (1971)
1. "Trójca" katolicka
a. Hubert du Manoir SJ
b. O. Andrzej Ludwik Krupa OFM
c. Michael Schmaus
2. "Trójca" ewangelicka
a. Peter Meinhold
b. Hans Düfel
c. Henri Chavannes

2. MARYJA W SERMONES ŚW. ANTONIEGO
1. Św. Antoni w historiach mariologii
2. Mariologiczne teksty św. Antoniego
3. Mariologiczna myśl św. Antoniego
a. Rdz 3,15: "Położę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę..."
b. Łk 1,26-38: zwiastowanie
c. Łk 1,46-56: Magnificat
d. J 2,1-11: Kana
e. J 19,26-27: "Oto Matka twoja"

3. DOKTOR NIEPOKALANEJ. WSPÓŁCZESNY SPÓR O SZKOTA
1. Zakwestionowanie
2. Obrona
a. Paryscy zwolennicy niepokalanego poczęcia przed Szkotem?
b. Pewność czy tylko prawdopodobieństwo niepokalanego poczęcia?
c. Szkot a potuit, decuit ergo fecit
d. Szkot a negacja niepokalanego poczęcia w Theoremata?

4. STANOWISKO STOLICY APOSTOLSKIEJ W KWESTII ŚWIĘTA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
1. Msza święta o północy
2. Odpusty
3. Sobotnie Msze święte wotywne o Poczęciu
4. Oficja brewiarzowe o Poczęciu
5. Różne przywileje

5. CHRYSTUS, MARYJA I KOŚCIÓŁ. MOJE PIERWSZE SPOTKANIE Z CONGAREM 
1. Mariologia - eklezjologia - chrystologia
2. Chrystus - Kościół - Maryja
a. Chrystus
b. Kościół
c. Maryja.

6. MARYJA W TEOLOGII I POBOŻNOŚCI FRANCISZKANÓW KONWENTUALNYCH W CZASACH NOWOŻYTNYCH I WSPÓŁCZESNYCH
1. Nieobecnosc konwentualnych w historiach mariologii
a. Roschini
b. Delius
c. Söll
d. Koehler
e. De Fiores
f. Dictionaire de spiritualité
2. Odnajdywane ślady obecności
a. Kongres Virgo Immaculata (Rzym 1954)
b. Inne kongresy
c. W Polsce
3. Model franciszkańskiej pobożności maryjnej w świetle Exercitia spiritualia Jakuba Montanariego z 1622 roku
4. Problemy
a. Problem naszej tożsamości
b. Problem chrystocentryzmu w maryjnej pobożności


2. PIELGRZYMOWANIE KU JEDNOŚCI

7. MARIOLOGIA A EKUMENIZM PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II
1. Marialis cultus i Redemptoris Mater
2. Międzynarodowe kongresy mariologiczne (PAMI)
3. Miedzykościelne dialogi na forum światowym
a. Dialog katolicko-pentekostalny
b. Dialog katolicko-metodystyczny
c. Dialog katolicko-reformowany
d. Dialog katolicko-anglikański
e. Dialog katolicko-luterański
f. Dialog z prawosławiem
g. Dialog prawosławno-anglikański
4. Miedzykościelny dialog lokalny katolicko-luterański w USA
5. ekumeniczne Stowarzyszenie Najświętszej Maryi Panny (The Ecumenical Society of the Blessed Virgin Mary)
6. Słowo ewangelicko-luterańskich Kościołów w RFN
7. Dopowiedzenia
8. Zakończenie: ekumeniczno-mariologiczny "dodekalog" 

8. UWAGI O STANOWISKU PRAWOSŁAWIA ODNOŚNIE DO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
1. teza I: Prawosławie odrzuca naukę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny
2. teza II: Prawosławie przyjmuje naukę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny

9. ZROZUMIEĆ: BRACI EWANGELIKÓW. WIECZORNICA MARYJNA W NIEPOKALANOWIE
1. Kazanie pastora Friedricha Heilera wygłoszone w Marburgu, w III niedzielę adwentu 1951 roku, pt. Tajemnica macierzyństwa
2. Historyczno-teologiczny komentarz do kazania Heilera 

10. MARYJA EWANGELIKÓW

11. SANKTUARIA MARYJNE W SŁUŻBIE POJEDNANIA, JEDNOŚCI I POKOJU
1. Powaga problemu
2. Doświadczenie Darłowa. Nadmorskie sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, matki jedności
3. Inne doświadczenia
a. Jasna góra
b. Ostra Brama
c. Kalwaria Pacławska
d. Katedra we Lwowie
e. Kodeń
f. Latyczów
g. Chełm
h. Berdyczów
i. grabarka i Jabłeczna
j. Kochawina - gliwice
k. Budsław koło Wilejki na Białorusi
l. Inne sanktuaria.
4. Wnioski i propozycje
a. ekumeniczne ubogacenie programów duszpasterskiej działalności niektórych sanktuariów
b. Pomoc kościelnych autorytetów
c. Przykład Kalwarii Pacławskiej
d. Znaczenie gestów
e. Akcja charytatywna
f. Mnożenie kontaktów
g. Medjugorie
h. Matka Boska Fatimska


3. W KIERUNKU SYNTEZY

12. O MARYI NIGDY DOŚĆ, ALE POPRAWNIE
1. Kuracja mariologii
2. tak jak Maryja
3. Matka i siostra 
4. Wzór dla kobiet i mężczyzn
5. teologia a pobożność
6. Matka Boska ekumeniczna

13. DOŚWIADCZENIE OSÓB I WSPÓLNOT CHRZEŚCIJAŃSKICH JAKO ŹRÓDŁO TEOLOGII. MARIOLOGIA ŚW. MAKSYMILIANA A REDEMPTORIS MATER
1. Maryjne doświadczenie osób i wspólnot chrześcijańskich według Redemptoris Mater
2. Doświadczenie a maryjność i mariologia św. Ludwika grigniona
3. Doświadczenie a maryjność i mariologia św. Maksymiliana
a. Doświadczenie a mariologiczne tezy św. Maksymiliana
b. Doświadczenie a dowodzenie tez mariologicznych przez św. Maksymiliana
4. Metodologiczno-teologiczne perspektywy dalszych badań
a. Doświadczenie osób i wspólnot chrześcijańskich jako nowy locus theologicus
b. Powtórka z historii?
c. Kierunek badań

14. MARYJA W MISTERIUM WCIELENIA. PERSPEKTYWA KATOLICKA
teza 1: Maryja była przestrzenią (miejscem) wcielenia.
teza 2: Wcielenie w Maryi nie dokonało się przypadkiem, lecz było fragmentem Bożej ekonomii zbawienia 
teza 3: Maryja w sposób wolny przyjęła bożą inicjatywę wcielenia
teza 4: Fiat Maryi posiadało doniosłe znaczenie historiozbawcze
teza 5: Maryja w zwiastowaniu była reprezentantką ludzkości
teza 6: Maryja jest Bożą Rodzicielką (Dei Genitrix) i Matką Boga (Mater Dei), czyli Theotokos
teza 7: teolog staje bezradny wobec synowsko-macierzyńskiej relacji odwiecznego słowa do Maryi
teza 8: Fiat i macierzyństwo Boże posiadają olbrzymie znaczenie dla samej Maryi 
teza 9: Fiat i Boże macierzyństwo Maryi posiadają olbrzymie znaczenie dla nas
teza 10: Maryja zwiastowania żyje w katolickiej pobożności i duchowości

15. POŚREDNICTWO DO CHRYSTUSA, W CHRYSTUSIE I W DUCHU ŚWIĘTYM
1. Pośrednictwo do Chrystusa
2. Pośrednictwo w Chrystusie
3. Pośrednictwo w Duchu Świętym
Zakończenie. Mariologia w drodze
Dyskusja (fragmenty)
Aneks: Niepokalane poczęcie a pośrednictwo
Lektura tekstów św. Maksymiliana o związku szafarstwa łask ze zjednoczeniem z Duchem Świętym

16. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA MARIOLOGII KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
1. Tworzywo
2. Typ
3. Kościelność

17. MARYJA W KATECHIZMIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. PRÓBA SYNTEZY
1. Spostrzeżenia ogólne
a. Bogactwo tytułów
b. Mariologia w Katechizmie rzymskim
2. Maryja w misterium Chrystusa
a. Przeznaczona (KKK 488-494)
b. Przygotowana (KKK 485-493, 722-723)
c. Dziewicza Matka (KKK 496-511)
d. Zaangażowana w dzieło Syna (KKK 721-726)
e. Niepokalana i wniebowzięta (KKK 490-493, 966)
3. Maryja w tajemnicy Kościoła
a. Eklezjotypiczny obraz Maryi
b. Zasłuchana w Słowo Boże.
c. Pielgrzym wiary
d. Eschatologiczna ikona Kościoła
4. Maryja w kulcie chrześcijańskim

18. ENCYKLIKA JANA PAWŁA II REDEMPTORIS MATER. PRZESŁANIE DO KOŚCIOŁA W POLSCE
1. Część I sympozjum pytała o przesłanie teologiczne
2. Część II usiłowała odczytać przesłanie duszpasterskie

19. DWA WIELKIE SŁOWA O MARYI: KULT MARYJNY I MATKA ODKUPICIELA
1. Okazja opublikowania dokumentów
2. Cel obu dokumentów
3. Sprawa biblijności
4. Sprawa pielgrzymowania wiary
5. Sprawa pośrednictwa

20. BYĆ JAK ONA (ROZMOWA O POBOŻNOŚCI MARYJNEJ)

21. KIM JEST DLA MNIE MARYJA? 

22. KIM JEST W MOIM WYZNANIU MATKA JEZUSA?

23. MIŁOSIERNA MATKA MIŁOSIERDZIA

24. ZAWIERZENIE - KONSEKRACJA
1. Zawierzenie chrześcijanina
2. Konsekracja. teologiczny sens terminu. Uwagi na marginesie adhortacji Vita consecrata
a. Liturgia poświęcenia (konsekracji) dziewic
b. Liturgia tzw. sakry biskupiej
c. Liturgia ordynowania prezbiterów, czyli święceń kapłańskich
d. Liturgia ordynowania diakonów
e. Liturgia Świętej eucharystii
f. Liturgia poświęceń?
g. Semantyczne poszukiwania Laurentina

25. MARIOLOGICZNA MINISYNTEZA MŁODZIEŻOWA 

26. MARYJA W WIERZE, TEOLOGII I KULCIE KOŚCIOŁA. MINISYNTEZA MARIOLOGII DLA KAI
1. Biblia
2. Ojcowie Kościoła
3. Mariologia liturgiczna
4. Mariologia spekulatywna.
5. Mariologia kaznodziejów i teologów
6. Reformatorzy
7. Mariologia systematyczna
8. Maksymalistyczna mariologia ludowa
9. Vaticanum II i Jan Paweł II
10. Współczesne prawosławie
11. Współczesny protestantyzm o Maryi
12. Maryja w dialogu ekumenicznym

27. MATKA NASZEGO PANA I NASZA MATKA DUCHOWA. MINISYNTEZA MARIOLOGII SZKOLNEJ
1. Maryja, Matka Boża
a. Rzeczywiście Matka Boga
b. Matka Odkupiciela
c. Matka - Dziewica
d. Niepokalana
2. Maryja, nasza Matka
a. Nasza Matka duchowa.
b. Uczestniczka w pośrednictwie Chrystusa
c. Matka Kościoła
d. Wzór Kościoła
e. Wniebowzięta
3. Błogosławić mnie będą
a. Cześć zupełnie wyjątkowa
b. Cześć wielokształtna
4. Dziesięć zasad pogłębiania czci Najświętszej Maryi Panny

28. MARYJNY WYMIAR DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
1. Maryja wzorem i nauczycielką pobożności
2. Maryja wzorem wiary
3. Macierzyńskie pośrednictwo Maryi
4. Uczestniczka w pośrednictwie Chrystusa
5. Autentyczna duchowość maryjna

29. POLSKA BIBLIOGRAFIA ODNOWY KULTU MARYJNEGO (1987-1996)
1. Dokumenty Kościoła
2. Literatura

30. POLSKA BIBLIOGRAFIA ODNOWY KULTUMARYJNEGO(1997-2015) - W WYBORZE

INDEKS OSOBOWY

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 02 lipiec 2019.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 365 z 390 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Z Matką Pana w Kazachstanie
Z Matką Pana w Kazachstanie
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcja – spory
Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcja – spory
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce