Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » TD10 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Ciche wiosła
Ciche wiosła
20,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia
[TD10]
6,00zł
Product unavailable

Seria: Teologia w dialogu. T. 10

ed. Leonard Górka SVD, Sławomir Pawłowski SAC

ISSN: 0860-1542
Pages: 290
Format: B5
Year: 2003
Language: Polish

Niniejsza publikacja składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza ukazuje chrześcijaństwo słowiańskie w jego duchowej roli jednoczenia Europy. Etos słowiańskiego ducha cyrylo-metodiańskiej przeszłości został uteraźniejszony przez obecne wizje Kościoła w Czechach, na Słowacji, w dialogu z prawosławiem, luteranizmem i anglikanizmem. Druga część, koncentrując się wokół ewangelicznego obrazu Chrystusa - "Ja jestem Drogą i Prawdą" (J 14,6) - ma charakter bardziej teologiczny i perspektywiczny, nakreśla bowiem dotychczasowe osiągnięcia dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, a także wskazuje na przyszłość, szukając dróg wyraźniejszej jeszcze współpracy w kierunku jedności. (Od Redaktorów)


Spis treści

Słowo redaktorów
Jan Paweł II o ekumenizmie na początku trzeciego tysiąclecia
(fragmenty Listu apostolskiego Novo millennio ineunte z 6 stycznia 2001)


Część pierwsza
KU EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOCIE DUCHA

Gabriel Witaszek CSsR. Słowo na otwarcie Sympozjum

Aleksander Naumow. O bezradności anioła z nieba, czyli ekumeniczna lekcja z dziejów Słowiańszczyzny
I. Czy pierwsze czasy były lepsze?
II. Wszystko już było
III. Historia a idea
1. Jafetowe plemię
2. Sarmacja
3. Iliria
4. Barbaria
5. Topografia mityczna
IV. Święty fundament
V. Konkurencja wiar
VI. Obrządek a jurysdykcja
VII. Jurysdykcja - tradycja - poprawność
VIII. Wyznanie a status obywatelski
IX. Wyznaczniki świadomości
X. Język a religia
1. Greka
2. Cerkiewnosłowiański
3. Łacina i polski
XI. Spór a dialog
XII. Zgoda - zjednoczenie - jedność

Leonard Górka SVD. Cyrylo-metodiańskie korzenie europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej
I. Symboliczne znaczenie orędzia cyrylo-metodiańskiego
II. Zadanie na dzisiaj: nowa ewangelizacja
III. Stopniowe budowanie komunii: jedność w wielości
IV. Zamknięcie się w jednej tradycji oznacza zubożenie

Ks. Walerian Bugel. Ekumeniczne doświadczenia Kościołów w Czechach
I. Doświadczenie wspólnoty w modlitwie
II. Doświadczenie wspólnoty nad Słowem Bożym
III. Doświadczenie dialogu - uzgodnienia
IV. Doświadczenie pogłębiania świadomości ekumenicznej wiernych
V. Doświadczenie pomocy innym - działalność charytatywna
VI. Doświadczenie współpracy w mediach
VII. Doświadczenie wspólnoty w prześladowaniach
VIII. Doświadczenie współudziału w dziele odnowy duchowej jedności Europy
IX. Doświadczenie partycypacji w ekumenii na płaszczyźnie ponadnarodowej i doświadczenie recepcji jej wyników
X. Doświadczenie braków w dialogowaniu wewnątrz własnego Kościoła
XI. Doświadczenie pokonywania przeszkód ekumenii

Jana Moricova. Ekumeniczna współpraca na Słowacji
I. Ekumenizm duchowy
II. Ekumenizm doktrynalny
III. Ekumenizm praktyczny
Ks. Władimir Baszkirów. Ekumeniczne tradycje Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

Krzysztof Leśniewski. Trudności w relacjach między Kościołem większościowym a Kościołami mniejszościowymi w Polsce
I. Uwarunkowania mniejszości religijnych w społeczeństwie
II. Dlaczego w Polsce nie powstała Krajowa Rada Kościołów?
III. Problemy dzielące Kościoły
IV. Konieczność przemiany świadomości
V. Zalecenia dla wspólnot lokalnych Kościoła większościowego

Andrzej Kaim SAC. Wokół idei soboru wszystkich chrześcijan. Soborowa jedność w Baptismus Ruthenorum Stanisława Orzechowskiego
I. Wprowadzenie
II. Aby chrześcijaństwo zjechało się i zgodziło
III. Gente Ruthenus, natione vero Polonus fidei catholicae
IV. Baptismus Ruthenorum z Rusi proroka
V. W kręgu ekumenii słowiańskiej
VI. Ku wspólnocie ducha
VII. W kierunku eklezjologii komplementarnej
VIII. Ecclesia semper reformanda
IX. Kościół oświecony przez Ducha Świętego różnorodnością języków i napełniony wielością ludów
X. Misterium uchrystusowienia ludów i narodów
XI. Fundament wspólnej eklezjologii
XII. Kim są oczekujący na sobór?

Ks. Przemysław Kantyka. Czy wchodzimy w trzecie tysiąclecie "mniej podzieleni"? Osiągnięcia i perspektywy dialogu katolicko-anglikańskiego na przełomie tysiącleci
I. Na drodze dialogu
II. Wypracowane zbliżenie doktrynalne
III. Jedność wyzwaniem trzeciego tysiąclecia

Sławomir Pawłowski SAC. Więcej nas łączy niż dzieli. Znaczenie zasady "hierarchii" prawd wiary dla ekumenii i europejskiej wspólnoty ducha
I. Czym jest zasada "hierarchii" prawd wiary?
II. Znaczenie zasady "hierarchii" prawd wiary dla ekumenii
III. Znaczenie zasady "hierarchii" prawd wiary dla europejskiej wspólnoty ducha


Część druga
"JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ" (por. J 14, 6)

Ks. Jerzy Pałucki. Słowo na rozpoczęcie drugiej części Sympozjum

Stanisław C. Napiórkowski OFMConv. Czego nauczyły nas dialogi ekumeniczne?
I. Dialogi - wielkie laboratorium teologiczne, czyli doświadczenia z Zachodu
II. Dialogi potrzebne jak zdrowie, czyli doświadczenia ze Wschodu
1. Męczeńsko-ekumeniczna Syberia
2. Doświadczenie z Rostowa nad Donem
3. Doświadczenie z Sankt-Petersburga
4. Doświadczenie z Rygi

Andrzej Kaim SAC. Dialog ze światem islamu w perspektywie ekumenie III tysiąclecia
I. Nowe inicjatywy - nowe nadzieje. Dzień modlitwy z wyznawcami islamu
II. Nowe formy ekumenii. Kalendarz ekumeniczny
III. Ekonomia boska i ekumenia ludzi
IV. Uniwersalne dziedzictwo - droga Objawienia
V. Droga wiary Abrahama w dialogu religii Księgi
VI. Spadkobiercy czy uzurpatorzy?
VII. Semper tres - perspektywy ekumenii religii Księgi
VIII. Jezus - wzór i przesłanie dla ludzkości
IX. Przy wspólnym źródle - w kolebce religii i proroków

Ks. Stanisław Józef Koza. Ekumenizm Kościoła rzymskokatolickiego na progu nowego tysiąclecia. Podstawowe osiągnięcia i trudności
I. Rzut oka na oba millennia chrześcijaństwa
II. Okres katolickich prekursorów
III. Ekumeniczny przełom
IV. Papież ekumenicznego przełomu
V. Dialog katolicko-luterański
VI. Dialog katolicko-prawosławny
VII. Wspólne uznanie chrztu w Polsce
VIII. Podstawowe trudności i zadania na przyszłość

Wacław Hryniewicz OMI. Zaufanie czy nieufność? Wokół kryzysu pojęcia Kościołów siostrzanych
I. Dwudziestowieczni inicjatorzy idei Kościołów siostrzanych
II. Narastająca nieufność wobec pojęcia Kościołów siostrzanych po stronie katolickiej
III. Spór wobec soborowego subsistit a pojęcie Kościołów siostrzanych
IV. Trudności ze strony Kościoła prawosławnego
V. Kościoły siostrzane i przyszłość ekumenii

Eleni Fotiju. Gdy lęk silniejszy niż nadzieja
I. Kryzys przełomu wieków
II. Decydujący krok czy pusty gest?
III. Horyzont lęku
IV. Powrót do Prawdy czy wspólna droga miłości?
V. Przemieniająca moc miłości braterskiej
VI. Uczynić swoim pragnienie brata

Ks. Igor Andrianov. Analiza porównawcza dokumentów: Dominus Jesus i Zasady podstawowe w stosunkach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do innych wyznań chrześcijańskich

Leonard Górka SVD. Deklaracja Dominus Iesus w świetle ekumenicznego otwarcia Vaticanum II
I. Ogólna charakterystyka deklaracji
II. Przedsoborowy obraz jedności Kościoła
III. Soborowy przełom eklezjologiczny

Wacław Hryniewicz OMI. Prawda i nadzieja. Relacyjność i eschatologiczna orientacja prawdy w Kościele
I. Niepewność jest także błogosławieństwem
II. Prawda i otwartość ku przyszłości
III. Lęk przed relatywizmem i absolutystyczna koncepcja prawdy
IV. Sformułowania wiary jako drogowskazy
V. Ku uznaniu symfonicznego charakteru prawdy
VI. Jedność nie jest uniformizmem

Wykaz skrótów
Sommaire
Contents

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 262 of 1067 in category Out of print  Next product
Teologia w dialogu - Pozostałe książki w serii
Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny
Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny
25,20zł
W służbie jedności chrześcijan
W służbie jedności chrześcijan
5,00zł
Ku duchowej integracji Europy
Ku duchowej integracji Europy
9,00zł
Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci
Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci
0,00zł
Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Część II: Dokumenty
Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Część II: Dokumenty
3,15zł
Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Część I: Studia
Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty. Część I: Studia
3,15zł

Customers who bought this product also purchased
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
Historia Kościoła, cz. 3: Złoty okres średniowiecza chrześcijańskiego
Historia Kościoła, cz. 3: Złoty okres średniowiecza chrześcijańskiego
Dzieła. Tom 5: Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
Dzieła. Tom 5: Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
$ Bliżej emocji II
$ Bliżej emocji II
Szkice do systemu personalizmu
Szkice do systemu personalizmu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce