Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u » 9788380616509 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
  Seria: Dydaktyka filozofii
  Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
  Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
  Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
  Seria: Religia i Mistyka
  Seria: Religijność alternatywna
  Seria: Scripta philosophiae classicae
  Seria: Vademecum filozofii
  Seria: Źródła i translacje
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
[9788380616509]
76,00zł
Product available

Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u


Mieczysław Albert Krąpiec
red. Anna Czajczyk, Paweł Gondek
ISBN:
978-83-8061-650-9
Pages: 368
Format: B5 (hard cover)
Year: 2018
Language: Polish


Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie

Rozdział I
Komentarz do księgi A [I]
1.Analiza rozdziału 1: Pojęcie wiedzy i mądrości
2.Analiza rozdziału 2: Przedmiot mądrości i jej przymioty
3.Analiza rozdziału 3: Opinie starożytnych filozofów
4.Analiza rozdziału 4 i 5: Ciąg dalszy opinii starożytnych filozofów
5.Analiza rozdziału 6: Platońskie teorie idei
6.Analiza rozdziału 7: Rekapitulacja poprzednich rozdziałów
7.Analiza rozdziału 8: Krytyka teorii fizykujących filozofów jońskich
8.Analiza rozdziału 9: Krytyka teorii Platona
9.Analiza rozdziału 10: Rekapitulacja

Rozdział II
Komentarz do księgi α [II]
1.Analiza rozdziału 1: Problem prawdy i zasada przyczynowości pierwszej
2.Analiza rozdziału 2: Arystotelesowska teoria istnienia przyczyny pierwszej
3.Analiza rozdziału 3: Sposób osiągnięcia prawdy


Rozdział III
Komentarz do księgi B [III]
1.Analiza rozdziału 1: 14 aporii

Rozdział IV
Komentarz do księgi Γ [IV]
1.Analiza rozdziału 1: Rozwiązanie aporii
2.Analiza rozdziału 2: Arystotelesowskie pojęcie bytu
3.Analiza rozdziału 3: Krytyka zasady sprzeczności
4.Analiza rozdziału 4: Kontynuacja rozważań z poprzedniego rozdziału
5.Analiza rozdziału 5: Opinie Protagorasa
6.Analiza rozdziału 6: Ujęcie sofistyczne
7.Analiza rozdziału 7: Zasada wyłączonego środka i jej uzasadnienie
8.Analiza rozdziału 8: Krytyka teorii głoszącej, że wszystko jest prawdą i fałszem

Rozdział V
Komentarz do księgi Δ [V]
1.Analiza rozdziału 1: Pojęcie przyczyny
2.Analiza rozdziału 2: Teoria czterech przyczyn
3.Analiza rozdziału 3: Element
4.Analiza rozdziału 4: Natura
5.Analiza rozdziału 5: Konieczność
6.Analiza rozdziału 6: Jedność
7.Analiza rozdziału 7: Byt
8.Analiza rozdziału 8: Substancja
9.Analiza rozdziału 9: Właściwości podmiotu
10.Analiza rozdziału 10: Przeciwstawności
11.Analiza rozdziału 11: Porządek
12.Analiza rozdziału 12: Możność i niemożność
13.Analiza rozdziału 13: Ilość
14.Analiza rozdziału 14: Jakość
15.Analiza rozdziału 15: Relacja
16.Analiza rozdziału 16: Doskonałość
17.Analiza rozdziału 17: Kres
18.Analiza rozdziału 18: Secundum quod i per se
19.Analiza rozdziału 19: Dyspozycja
20.Analiza rozdziału 20: Habitus
21.Analiza rozdziału 21: Doznawanie
22.Analiza rozdziału 22: Brak
23.Analiza rozdziału 23: Habere
24.Analiza rozdziału 24: Ex aliquo esse
25.Analiza rozdziału 25: Część 7
26.Analiza rozdziału 26: Całość
27.Analiza rozdziału 27: Diminitum - κολοβòν
28.Analiza rozdziału 28: Rodzaj
29.Analiza rozdziału 29: Fałsz, błąd
30.Analiza rozdziału 30: Przypadłość

Rozdział VI
Komentarz do księgi Ε [VI]
1.Analiza rozdziału 1: Podział nauk i pierwszeństwo metafizyki
2.Analiza rozdziału 2: Nie ma nauki o bycie przypadkowo ujętym
3.Analiza rozdziału 3: Natura przypadku i dyskusja z teorią nieuznającą przypadku
4.Analiza rozdziału 4: Byt jako prawda i fałsz

Rozdział VII
Komentarz do księgi Ζ [VII]
1.Analiza rozdziału 1: Substancja jest pierwszą kategorią bytu
2.Analiza rozdziału 2: Różne teorie na temat substancji
3.Analiza rozdziału 3: Substancja jako podmiot
4.Analiza rozdziału 4: Czym jest istota każdej rzeczy?
5.Analiza rozdziału 5: Definicja natur zawierających dwoistość
6.Analiza rozdziału 6: Identyczność rzeczy z jej istotą
7.Analiza rozdziału 7: Powstawanie i różne jego sposoby
8.Analiza rozdziału 8: Materia i forma nie powstają, powstaje całość
9.Analiza rozdziału 9: Powstawanie ujęte w różnych kategoriach
10.Analiza rozdziału 10: Części formy są tylko częściami definicji
11.Analiza rozdziału 11: Części formy i części całości
12.Analiza rozdziału 12: Jedność definiowanego przedmiotu
13.Analiza rozdziału 13: Uniwersalia nie są substancjami
14.Analiza rozdziału 14: Idee nie są substancjami
15.Analiza rozdziału 15: Jednostki i idee są niedefiniowalne
16.Analiza rozdziału 16: Części rzeczy zmysłowo poznawalnych. Jedność i byt nie są substancjami
17.Analiza rozdziału 17: Substancja jest formą

Rozdział VIII
Komentarz do księgi Η [VIII]
1.Analiza rozdziału 1: Substancje zmysłowo poznawalne - materia
2.Analiza rozdziału 2: Materia - forma - compositum
3.Analiza rozdziału 3: Forma - elementy, liczby, definicja
4.Analiza rozdziału 4: Analiza materii
5.Analiza rozdziału 5: Materia i przeciwieństwa
6.Analiza rozdziału 6: Jedność definicji

Rozdział IX
Komentarz do księgi Θ [IX]
1.Analiza rozdziału 1: Możność w sensie właściwym
2.Analiza rozdziału 2: Możności rozumne i nierozumne
3.Analiza rozdziału 3: Walka ze szkołą megarejską
4.Analiza rozdziału 4: Możność i możliwość
5.Analiza rozdziału 5: Aktualizacja możności
6.Analiza rozdziału 6: Różnica między aktem i możnością
7.Analiza rozdziału 7: W jakim sensie jedna rzecz jest możnością rzeczy drugiej
8.Analiza rozdziału 8: Pierwszeństwo aktu przed możnością
9.Analiza rozdziału 9: Dobro w możności – dobro w akcie. Wywód geometryczny
10.Analiza rozdziału 10: Prawda i fałsz w stosunku do aktu i możności

Rozdział X
Problematyka księgi I [X]. Zarys ogólny

Rozdział XI
Problematyka księgi K [XI]. Zarys ogólny

Rozdział XII
Komentarz do księgi Λ [XII]
1.Analiza rozdziału 1: Różne gatunki substancji
2.Analiza rozdziału 2: Substancja implikuje materię, formę i prywację
3.Analiza rozdziału 3: Niepowstawalność materii i formy. Forma oddzielona
4.Analiza rozdziału 4: Analogiczna identyczność przyczyn we wszystkich bytach
5.Analiza rozdziału 5: Akt i możność pojęte analogicznie
6.Analiza rozdziału 6: Konieczność istnienia Pierwszego Wiecznego Poruszyciela
7.Analiza rozdziału 7: Natura Pierwszego Poruszyciela
8.Analiza rozdziału 8: Inteligencja sfer
9.Analiza rozdziału 9: Natura Boskiej Inteligencji
10.Analiza rozdziału 10: Istnienie dobra w świecie


Rozdział XIII
Charakterystyka ogólna ksiąg M [XIII] i N [XIV]

Rozdział XIV
Krytyka historyczna tekstu Arystotelesa.
(Na podstawie manuskryptu Stefana Swieżawskiego)
 
Słownik grecko-łacińsko-polski (księgi I-XII)
 
Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy  

 

This product was added to our catalog on Wednesday 17 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 4 of 8 in category Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u  Next product
Customers who bought this product also purchased
Opera omnia T. XIV-1 - Kazania
Opera omnia T. XIV-1 - Kazania
Personalizm w nauce i kulturze
Personalizm w nauce i kulturze
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Katolicka etyka wychowawcza (Vol. I-III)
Katolicka etyka wychowawcza (Vol. I-III)
W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa
W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce