Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » PPE46.1 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
60,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 46 (1/2019)
[PPE46.1]
39,00zł
Product available

ISSN: 1898-2166
Pages: 434
Format: B5
Year: 2019
Language: Polish


Spis treści

Artykuły

Karol Bajda Kryminologiczne oraz kryminalistyczne aspekty wybranych form współczesnej przestępczości zorganizowanej w Polsce

Karol Juszka Geneza instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego

Dorota Semków Fałsz materialny dokumentu. Aspekty prawne i kryminalistyczne

Karolina Palka Analiza odpowiedzialności karnej za mowę nienawiści w wybranych porządkach prawnych

Jan Kluza Postępowanie dowodowe w oparciu o art. 168a i art. 168b k.p.k. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego o sygn. I KZP 4/18 oraz wniosku Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 6/18

Robert Talaga Prawo kuratora spadku do wynagrodzenia za czynności podejmowane przed sądem administracyjnym

Dominik Tyrawa Model gospodarowania odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe

Katarzyna Kos Czy sądy w Polsce mogą nie stosować prawa wtórnie niekonstytucyjnego?

Andrzej Michalik Kościelna osoba prawna jako założyciel spółdzielni socjalnej w wymiarze prawno finansowym

Wojciech Giemza Znaczenie deklaracji interpretacyjnych w międzynarodowym prawie traktatów

Kamil Leśniewski Kapelani na współczesnym polu walki. Wybrane zagadnienia statusu kapelana w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego

Magdalena Michalska Koniec arbitrażu? Wokół wyroku TSUE - Slowakische Republik vs. Achmea BV (C-284/16

Mateusz Paluch Organizacja służby zdrowia w Wojsku Polskim w latach 1918-1925

Tomasz Franc Kilka uwag o ochronie zwierząt wykorzystywanych w cyrkach

Łukasz Chyla Kilka uwag odnośnie do europejskiej reformy obowiązków prospektowych

Zbigniew Klimiuk Uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego Polski w latach 50. i 60. XX w. Próba realizacji strategii intensywnego i selektywnego rozwoju

Karol Skorek Teoria kosztów komparatywnych - ujęcie krytyczne | 328

Zbigniew Klimiuk Handel i kooperacja przemysłowa RFN z krajami bloku komunistycznego do 1970 r. na tle ekspansji zachodnioniemieckich inwestycji bezpośrednich po II wojnie światowej

Glosa

Grzegorz Wolak Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018r., III CZP 115/17

Sławomir Zwolak Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 3 października 2017 r., II SA/Kr 784/17

Sprawozdanie

Artur Lis Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

Piotr Krzyżanowski Sprawozdanie z konferencji naukowej: XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Państwo - społeczeństwo - kultura: formalne i nieformalne źródła prawa”

Tekst źródłowy

Artur Lis Testament Dzierżka z ok. 1190 roku 

This product was added to our catalog on Thursday 20 February, 2020.
Reviews
Previous product  Product 203 of 211 in category Periodicals  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce