Wydawnictwo KUL
  Start » Nauki społeczne » Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Własność intelektualna i jej efektywne wykorzystanie w działalności przedsiębiorstwa. Aktualne problemy
0,00zł
Produkt niedostępny

red. Włodzimierz Broński, Katarzyna Mełgieś
ISBN:
978-83-8061-757-5
Stron: 390
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2019


Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

1. Znaczenie własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa
1 1 Uwagi wprowadzające
1 2 Zarządzanie własnością intelektualną jako element strategii prowadzenia działalności B+R+I
1 3 Korzyści płynące z posiadania strategii wykorzystywania własności intelektualnej i jej ochrony w działalności B+R+I
1 4 Znaczenie ochrony dóbr niematerialnych w zarządzaniu własnością intelektualną w działalności B+R+I 32
1 5 Znaczenie umów w zarządzaniu własnością intelektualną i procesach jej komercjalizacji w działalności B+R+I
1 6 Znaczenie analiz danych patentowych i niepatentowych jako element strategii wykorzystywania własności intelektualnej w działalności B+R+I
1 7 Wycena własności intelektualnej - podstawowa problematyka zagadnienia
1 7 1 Wprowadzenie
1 7 2 Przedmiot wyceny
1 7 3 Ograniczenia i założenia procesu wyceny
1 7 4 Cele wyceny
1 7 5 Uwarunkowania makroekonomiczne
1 7 6 Metodologia procesu wyceny
1 7 7 Podsumowanie
1 8 Strategia komercjalizacji wyników prac B+R+I
1 8 1 Zarządzanie transferem technologii wyników prac naukowych
1 8 2 Komercjalizacja wyników prac B+R jako proces nieliniowy
1 8 3 Ocena potencjału komercjalizacyjnego danego rozwiązania
1 8 3 1 Faza rozwoju dojrzałości technologicznej
1 8 3 2 Analiza możliwych obszarów zastosowania komercjalizowanego rozwiązania
1 8 3 3 Analiza rynku i konkurencji
1 8 3 4 Kapitał ludzki i analiza koniecznych zasobów
1 8 3 5 Status prawny i warunkowania formalne
1 8 4 Ochrona rozwiązania i oceny zasadności ekonomicznej ochrony rozwiązania
1 8 5 Scenariusze komercjalizacji i wybór ścieżki formalno-prawnej
1 8 6 Podsumowanie
1 9 Governance-Risk-Compliance w Spółkach jako podmiot audytu, optymalizacji i kreacji wartości biznesowej
1 9 1 Pomysł na przedsiębiorstwo - wprowadzenie
1 9 2 Governance-Risk-Compliance
1 9 3 Governance
1 9 4 Zarządzanie ryzykiem
1 9 5 Compliance
1 9 5 1 Zasada przyjemności kontra zasada rzeczywistości
1 9 5 2 Czyżby brakowało regulacji?
1 9 5 3 Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
1 9 5 4 Audyt compliance
1 9 5 5 System klasy GRC
1 9 6 Podsumowanie

2. Własność intelektualna i ochrona dóbr niematerialnych
2 1 Wprowadzenie
2 2 Sposoby ochrony dóbr niematerialnych
2 2 1 Prawo autorskie i utwory nim chronione
2 2 2 Bazy danych jako szczególna forma ochrony dóbr niematerialnych
2 2 3 Przedmioty prawa własności przemysłowej i ich ustawowa ochrona
2 2 4 Ochrona dóbr niematerialnych na gruncie prawa konkurencji
2 3 Terytorialny charakter praw do dóbr niematerialnych
2 3 1 Znaki towarowe i wzory przemysłowe
2 3 2 Patenty i wzory użytkowe
2 3 3 Prawa autorskie
2 3 4 Ochrona sui generis baz danych

3. Wybrane prawne formy współpracy w obszarze B+R+I
3 1 Wprowadzenie
3 2 Umowa konsorcjum
3 2 1 Umowa konsorcjum naukowego
3 2 1 1 Strony umowy, lider konsorcjum naukowego
3 2 1 2 Przedmiot i okres obowiązywania umowy konsorcjum
3 2 1 3 Obowiązki członków konsorcjum oraz zachowanie poufności
3 2 1 4 Prawa własności intelektualnej
3 2 2 Umowa Konsorcjum w Programie Ramowym Badań i Innowacji HORYZONT 2020 (H2020) - Consortium Agreement (CA)
3 3 Umowa o dofinansowanie ze środków krajowych z NCBR i NCN
3 4 Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych
3 4 1 Strony umowy
3 4 2 Obowiązki stron umowy
3 4 2 1 Obowiązki zamawiającego
3 4 2 2 Obowiązki wykonawcy
3 4 3 Odbiór wyników pracy
3 4 4 Wyniki pracy
3 5 Spółka celowa
3 5 1 Wprowadzenie
3 5 2 Charakter prawny spółki celowej
3 5 3 Spółka celowa a konsorcjum
3 5 4 Znaczenie spółki celowej w procesie zarządzania
3 5 5 Wnioski
3 6 Spółki typu spin-off
3 6 1 Wprowadzenie
3 6 2 Charakter prawny spółki spin-off
3 6 3 Znaczenie gospodarcze spółki spin-off
3 6 4 Znaczenie spółki spin-off w procesie zarządzania
3 6 5 Profity i zagrożenia wynikające z tworzenia spółki spin-off
3 6 6 Wnioski

4. Prawa do dóbr niematerialnych powstałych w wyniku prac B+R+I
4 1 Wprowadzenie
4 2 Mechanizmy pozyskiwania praw do własności intelektualnej
4 2 1 Podział na prawa osobiste i prawa majątkowe
4 2 2 Relacje: twórca - pracownik - pracodawca
4 2 3 Relacje: wykonawca umowy cywilnoprawnej - zamawiający
4 2 4 Relacje: instytut - przedsiębiorca
4 3 Dobre praktyki dotyczące określania uprawnień do własności niematerialnej będącej wynikiem prac B+R+I

5. Dobre praktyki w zapewnianiu ochrony własności intelektualnej i jej wykorzystywaniu w działalności B+R+I
5 1 Wprowadzenie
5 2 Strategia ochrony własności intelektualnej w działalności B+R+I
5 2 1 Modele ochrony
5 2 1 1 Sposób ochrony produktu
5 2 1 2 Rozwijanie terytorialnego zakresu ochrony
5 2 2 Kumulacja ochrony
5 2 3 Ochrona patentowa poza granicami RP - procedury
5 2 3 1 Konwencja Paryska i instytucja pierwszeństwa
5 2 3 2 Układ o współpracy patentowej - PCT
5 2 3 3 Konwencja o patencie europejskim
5 2 3 4 Patent europejski o jednolitym skutku
5 2 4 Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych poza granicami RP
5 2 4 1 Rejestracja z pierwszeństwem
5 2 4 2 Rejestracje europejskie
5 2 4 3 Rejestracje międzynarodowe
5 3 Strategia prowadzenia badań patentowych
5 3 1 Modele prowadzenia badań patentowych
5 3 1 1 Badania przeglądowe, tzw patent landscape
5 3 1 2 Badania czystości patentowej
5 3 1 3 Badania zdolności patentowej
5 3 2 Źródła danych do prowadzenia badań patentowych
5 4 Skuteczna procedura selekcji wynalazków i zabezpieczenia ich wartości intelektualnej
5 4 1 Wprowadzenie
5 4 2 Atrybuty procedury selekcji zgłoszeń wynalazków
5 4 3 Jednostronicowa informacja zgłoszenia wynalazku "one-pager"
5 4 4 Skład i działanie komisji oceniającej
5 4 5 Procedura selekcji zgłoszeń wynalazków i zabezpieczania IP
5 4 6 Zysk organizacji po wdrożeniu procedury - polskie case study
5 4 7 Podsumowanie
5 5 Licencje jako narzędzie transferu technologii i źródło innowacji
5 5 1 Wprowadzenie
5 5 2 Pojęcie licencji
5 5 3 Funkcje licencji dotyczących rozwiązań technicznych
5 5 4 Prawne uwarunkowania licencjonowania
5 5 5 Strategie licencjonowania
5 5 6 Wnioski
5 6 Witajcie w świecie otwartych licencji!
5 6 1 Wprowadzenie
5 6 2 Dwie formy ładu
5 6 3 Kto wynalazł rower górski?
5 6 4 Z czego żyją twórcy Linuxa?
5 6 5 Otwarte licencje a specyfika działalności Operatora Sytemu Dystrybucyjnego
5 7 Ochrona własności przemysłowej z włoskiej perspektywy: czy warto?
5 7 1 Wprowadzenie
5 7 2 Dlaczego potrzebne są patenty?
5 7 3 Od czego zacząć? Kilka praktycznych uwag
5 7 4 Prowadzenie badań w celu rozwoju innowacyjności
5 7 5 Spółki Skarbu państwa a składanie wniosków patentowych
5 7 6 O czym należy pamiętać jeżeli już mamy patent?
5 7 6 1 Patent jako część majątku spółki
5 7 6 2 Patent to prawo ograniczone terytorialnie: jaki jest mój aktualny i przyszły rynek zbytu?
5 7 6 3 Wyłączność zapewniana przez patent musi być stale kontrolowana na rynku
5 7 6 4 Patent jako prawo wyłączne, którym można się "podzielić"
5 7 6 5 Patent jako element marketingu, który może być podstawą strategii rozwojowej spółki

6. Wybrane zagadnienia podatkowe w transferze technologii
6 1 Podatki dochodowe
6 1 1 Ulga podatkowa na badania i rozwój
6 1 1 1 Wprowadzenie
6 1 1 2 Adresaci ulgi na badania i rozwój
6 1 1 3 Działalność badawczo-rozwojowa
6 1 1 4 Koszty kwalifikowane
6 1 1 4 1 Uwagi ogólne
6 1 1 4 2 Koszty wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne jako koszty kwalifikowane
6 1 1 4 3 Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło oraz składek na ubezpieczenia społeczne jako koszty kwalifikowane 267
6 1 1 4 4 Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową
6 1 1 4 5 Nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego
6 1 1 4 6 Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne
6 1 1 4 7 Odpisy amortyzacyjne jako koszty kwalifikowane
6 1 1 4 8 Ulga dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego
6 1 1 5 Limity przy korzystaniu z ulgi na badania i rozwój
6 1 1 6 Zwrot wydatków poniesionych w ramach ulgi na badania i rozwój
6 1 1 7 Zasady odliczenia ulgi na badania i rozwój
6 1 1 8 Ewidencjonowanie kosztów kwalifikowanych
6 1 1 9 Podsumowanie
6 1 2 Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
6 1 2 1 Wprowadzenie
6 1 2 2 Kto skorzysta z IP Box? Zakres podmiotowy
6 1 2 3 Kwalifikowany dochód…
6 1 2 4 … z kwalifikowanych praw
6 1 2 5 IP Box a B+R
6 1 2 6 Obowiązki podatników korzystających z ulgi
6 1 2 7 Ulga IP Box dla tworzących lub/i sprzedających oprogramowanie
6 1 2 8 Znaczenie objaśnień do przepisów o IP Box
6 1 2 9 Zamiast podsumowania: co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi?
6 1 3 Inne zagadnienia podatkowe związane z innowacyjnością i rozwojem
6 1 3 1 Wprowadzenie
6 1 3 2 Koszty prac badawczo-rozwojowych
6 1 3 3 Amortyzacja kosztów prac rozwojowych
6 1 3 4 Podatkowe konsekwencje komercjalizacji własności intelektualnej
6 1 4 Ceny transferowe - sygnalizacja
6 2 Podatek od towarów i usług - sygnalizacja
6 2 1 Wprowadzenie
6 2 2 Związek wydatków z działalnością gospodarczą
6 2 3 Konsorcja

7. ADR jako narzędzie w zarządzaniu własnością intelektualną
7 1 Zarządzanie i ochrona dóbr niematerialnych poprzez metody ADR w relacjach wewnętrznych
7 1 1 Udział pracowników w działaniach B+R oraz zasadność wewnętrznych regulaminów zarządzania własnością intelektualną (przykładowe zapisy)
7 2 Zarządzanie i ochrona dóbr niematerialnych poprzez metody ADR w relacjach zewnętrznych
7 2 1 Korzyści przy rozwiązywaniu zewnętrznych sporów związanych z własnością intelektualną poprzez użycie metod pozasądowych (przykłady orzeczeń międzynarodowych i ich skutki marketingowe)
7 2 2 Możliwość rozwiązywania sporów związanych z własnością intelektualną za pomocą mediacji i arbitrażu (przesłanki rozwiązywania sporów za pomocą metod pozasądowych)
7 2 2 1 Zalety i korzyści wynikające z rozwiązywania sporów związanych z własnością intelektualną za pomocą metod pozasądowych
7 2 2 2 Ryzyka związane z rozwiązywaniem sporów związanych z własnością intelektualną za pomocą metod pozasądowych
7 2 2 3 Mediacja
7 2 2 4 Arbitraż
7 2 2 5 Zdatność mediacyjna oraz zdatność arbitrażowa sporów związanych z własnością intelektualną - uregulowania szczegółowe
7 2 2 6 Uwagi końcowe
7 3 Propozycja procedury kierowania poprzez spółkę sporów w zakresie dóbr niematerialnych do rozwiązywania za pomocą metod ADR (w tym analiza zdatności sporu do rozwiązywania w drodze ADR)
7 3 1 Specyfika sporu
7 3 2 Określenie sporu
7 3 3 Poddanie sporu pod ADR
7 4 Best practices in the preparation and conduct of IP disputes worldwide
7 4 1 ADR in IP disputes - with particular focus on employment matters
7 4 2 Intellectual Property Disputes ADR in China
7 4 2 1 Introduction
7 4 2 2 Categories of ADR
7 4 2 3 Characteristics of ADR
7 4 2 4 Two Models
7 4 2 5 Conclusion
7 4 3 To Negotiate, but How? The Example of Cross-border Intellectual Property Disputes from a French Perspective
7 4 3 1 Introduction
7 4 3 2 Negotiation - the most important means of resolving conflicts
7 4 3 3 The Harvard concept of negotiation and psychological negotiation research
7 4 3 4 Principled negotiation in relation to intellectual property
7 4 3 5 Conclusion
 
Glosariusz
Bibliografia
Informacje o autorach


Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 24 luty 2020.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 330 z 351 
w kategorii Nauki społeczne
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
* Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 39 (2/2017) *
* Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 39 (2/2017) *
Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę
Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych
Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych
Młodzi myśliciele wobec nauki i kultury
Młodzi myśliciele wobec nauki i kultury
Czytanie współczesności. T 2
Czytanie współczesności. T 2
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce