Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788380617629 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i badania
[9788380617629]
60,00zł
Product available

ed. Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka
ISBN:
978-83-8061-762-9
Pages: 274
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Languages: Polish, English, French 


Spis treści
Wprowadzenie (Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka)
Introduction (Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka)

CZĘŚĆ I
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ

Rozdział 1. L’obligation de l’instruction à 3 ans : un moyen
de restaurer l’École Républicaine française (Catherine Nafti-Malherbe)
1.1. Introduction
1.2. L’état des lieux de l’École et de ses réformes
1.3. L’impact des ces directives européennes sur le système éducatif français
1.4. Le déclin de l’école de masse
1.5. Une École de la République qui se cherche
1.6. Peut-on réformer l’École française ?
1.7. La place de la préscolarisation dans l’École française
1.8. Mutation de la maternelle, mutation d’un champ
1.9. L’école maternelle : la reconfiguration d’un champ social
1.10. Conclusion

Rozdział 2. Aktualność koncepcji wychowania estetycznego
Stefana Szumana dla edukacji wczesnoszkolnej (Anna Boguszewska)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Stefan Szuman- twórca polskiej koncepcji wychowania estetycznego
2.3. Założenia humanistycznej koncepcji wychowania estetycznego
2.4. Praktyczny i aktualny wymiar koncepcji wychowania estetycznego Stefana Szumana dla edukacji wczesnoszkolnej
2.5. Zakończenie

Rozdział 3. Préscolarisation précoce (2/3ans) : Quelle promotion de la mixité sociale et culturelle ? (Marie-Laure Jurado)
3.1. Introduction
3.2. Processus de construction de l’inégalité scolaire sur la question de la mixité sociale et culturelle à la maternelle
3.3. Quelles pratiques pédagogiques ?
3.4. Conditions d’accueil des tout-petits : où sont les objectifs de développement de l’enfant ?
3.5. Les activités dominantes
3.6. Quelle socialisation cognitive ?
3.7. Orientations de l’apprentissage : les contraintes d’un processus de globalisation des systèmes éducatifs et de formation
3.8. Quelle socialisation ?
3.9. Objectifs communs au sein de l’Union Européenne
3.10. Conclusion

Rozdział 4. The Pictogram - from specific personal thinking to analytical thinking (Malka Sheffet, Ronit Bassan-Cincinatus)
4.1. Introduction
4.2. Results
4.3. Conclusions and Recommendations

Rozdział 5. Sposoby upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci
wczesnoszkolnych z polskich szkół na Zaolziu (Magdalena Micherda)

Rozdział 6. Znaczenia i sensy nadawane przyrodzie przez uczniów klasy III-
doniesienia z badań (Katarzyna Kowalik-Paluch)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Doświadczanie przyrody
6.3. Znaczenia i sensy w świecie dziecka
6.4. Cele badań i problemy badawcze
6.5. Teren badań i dobór ich uczestników
6.6. Metodologia badań
6.7. Wyniki badań własnych
6.8. Wnioski
 
CZĘŚĆ II
OSOBA UCZNIA I NAUCZYCIELA W PRZESTRZENI DOŚWIADCZEŃ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Rozdział 1. Emotional abilities in higher education: The role of emotional intelligence in academic achievement (Leehu Zysberg)
1.1. Introduction
1.2. Emotional Intelligence: A new-old concept and theoretical framework
1.2.1. Ability EI
1.2.2. Trait EI
1.2.3. EI- a common core for the concept
1.3. Emotional intelligence’s association with academic attainment- why should we expect it and does it really happen in the real world?
1.4. An emerging model of the association between EI and academic attainment
1.4.1. The pathway to academic attainment: challenges defined
1.4.2. Defining the main factors at play
1.5. What can we learn from the model and the existing evidence?
1.6. Directions for future studies and implementation

Rozdział 2. Zmiany społeczne a kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji (Ewa Skrzetuska)
2.1. Wstęp
2.2. Zmiany dokonujące się w Polsce oraz w polskiej oświacie po upadku PRL
2.3. Restrukturyzacja kształcenia nauczycieli, w tym nauczycieli wczesnej edukacji
2.4. Zaobserwowane problemy kształcenia wyższego nauczycieli
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Integrating the concept of authentic leadership in the occupation of early childhood education teachers:
a literature review (Klaudia Martynowska)
3.1. Introduction
3.1.1. The concept of leadership
3.1.2. Authentic leadership
3.1.3. Leader development
3.1.4. Teacher leadership
3.1.5. Authentic leadership in early education
3.2. Conclusions

Rozdział 4. School pedagogue in primary school in the Republic of Serbia (Zuzana Hrćan)
4.1. Introduction
4.2. Empirical part
4.3. Selected research findings
4.4. Conclusion

Rozdział 5. Ta sama choroba a różne doświadczenia szkolne- uczniowie z zespołem nerczycowym na pierwszym etapie kształcenia (Agnieszka Amilkiewicz-Marek)
5.1. Wstęp
5.1.1. Zespół nerczycowy jako choroba przewlekła
5.2. Prezentacja i analiza własnych badań empirycznych
5.2.1. Geneza i cel prowadzonych badań
5.2.2. Charakterystyka grupy i problemy badawcze
5.2.3. Metoda badań
5.3. Wyniki własnych badań empirycznych
5.4. Interpretacja wyników i dyskusja
5.5. Propozycje rozwiązań pedagogicznych
5.6. Wnioski

Rozdział 6. Influence of digital media on young generation’s social and moral competencies (Katarzyna Ziębakowska-Cecot)
6.1. Introduction
6.2. Socialization of the young generation
6.3. Redefining “self” and the privacy
6.4. Questioning the values
6.5. iGen as a social phenomenon
6.6. Social advantages of digital media
6.7. Conclusions

Rozdział 7. Wpływ metody dialogu na budowanie wspólnoty uczniów w klasie III edukacji wczesnoszkolnej (Patrycja Wąglorz)
7.1. Wprowadzenie
7.2. Założenia teoretyczne - metoda dialogu w ujęciu pedagogiki hermeneutycznej oraz personalistycznej
7.3. Metoda dialogu dydaktycznego- definicja
7.4. Wspólnota w ujęciu pedagogicznym
7.5. Struktura metody dialogu dydaktycznego
7.6. Metodologia badań
7.7. Wpływ metody dialogu dydaktycznego- wyniki badań
7.7.1. Interakcja między uczniami a budowanie ich wspólnoty
7.7.2 Odpowiedzialność uczniów a budowanie wspólnoty
7.7.3. Wyniki pretestu i posttestu
7.8. Wnioski końcowe
 
Rozdział 8. Promocja zdrowia ucznia wyzwaniem dla personelu medycznego (Marzena Joanna Jakubowska, Agnieszka Anna Kwaśniewska)
8.1. Wstęp
8.2. Cel pracy
8.3. Aspekt edukacyjny. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
8.4. Wyzwania dla służby zdrowia w edukacji zdrowotnej
i profilaktyce zdrowia
8.5. Podsumowanie- wyzwanie
8.6. Wnioski

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Tuesday 25 February, 2020.
Reviews
Previous product  Product 335 of 357 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
Pomiędzy nacjonalizmem a federalizmem. Literatura - Religia - Naród
Pomiędzy nacjonalizmem a federalizmem. Literatura - Religia - Naród
Administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego prawa
Administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego prawa
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania
Zasady dobrej turystyki
Zasady dobrej turystyki
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce