Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 9788380616806 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Szacowanie podstawy opodatkowania jako jeden ze sposobów ustalenia jej wielkości
Szacowanie podstawy opodatkowania jako jeden ze sposobów ustalenia jej wielkości
32,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956)
[9788380616806]
70,00zł
Produkt dostępny

Źródła - nieznane fakty - repertuar - recepcja krytyczna

Elżbieta Stoch
ISBN:
978-83-8061-680-6
Stron: 828
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2019


SPIS TREŚCI

Część I. Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie jako przedsiębiorstwo artystyczne w latach 1949-1952

1. Biografia dyrektora Maksymiliana Chmielarczyka w świetle archiwaliów
1.1. Dzieciństwo i lata szkolne
1.2. Wspomnienia z Rosji (1914-1922)
1.3. Maksymilian Chmielarczyk - retrospekcje z lat 1922-1952
1.4. Lublin w biografii M. Chmielarczyka
1.4.1. Artysta dramatu w Teatrze Miejskim pod kierunkiem Józefa Grodnickiego
1.4.2. Reżyser rzeczywisty dramatu i aktor charakterystyczny
1.4.3. Jubileusz 35-lecia pracy scenicznej M. Chmielarczyka (1949)
 
2. Prolog: zwiastuny upaństwowienia Teatru Miejskiego w Lublinie
2.1. Finansowe przesłanki upaństwowienia teatru lubelskiego
2.2. Wybór patrona teatru - odsłona I
2.3. Kolejna propozycja nazwy teatru w Lublinie - odsłona II
2.4. Juliusz Osterwa patronem sceny lubelskiej - odsłona III
2.5. Parametryzacja pracy teatru lubelskiego: normy minimalne ustalane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1949 roku
2.6. Ostatni sezon Teatru Miejskiego 1948/1949 - dane statystyczne i refleksje krytyczne
2.7. U progu upaństwowienia - zestawienie zobowiązań i potrzeb teatru lubelskiego do końca 1949 roku
2.8. Ogólny plan działalności artystycznej teatru i preliminarz budżetowy na rok 1950

3. Upaństwowienie Teatru Miejskiego w Lublinie - dokumentacja źródłowa z epoki
3.1. Upaństwowienie lubelskiego Teatru Miejskiego w świetle archiwaliów
3.2. Rola przedsiębiorstw artystycznych po upaństwowieniu według koncepcji ministra Włodzimierza Sokorskiego
3.3. Akt przejęcia w zarząd i użytkowanie Ministerstwa Kultury i Sztuki (Skarbu Państwa) gmachu Teatru przy ul. Narutowicza 17 w Lublinie
3.4. Zmiana struktury organizacyjnej MKiS a rola WKiS wobec teatrów upaństwowionych
3.5. Dokumentacja teatralna pod "specjalnym nadzorem" Ministerstwa Kultury i Sztuki

4. Sytuacja ekonomiczna teatru Osterwy za dyrekcji Chmielarczyka
4.1. Początki działalności Państwowego Teatru im. J. Osterwy na tle zarządzeń ministerialnych
4.1.1. Wniosek o włączenie teatru Osterwy do Planu Inwestycyjnego na rok 1950
4.1.2. Przykładowe sprawy zaopatrzenia teatru związane z wystawą sztuk
4.2. Globalna wartość obiektów trwałych Państwowego Teatru im. J. Osterwy w świetle planu gospodarczego na rok 1951
4.3. Projekt uregulowania cen biletów w teatrze Osterwy
4.4. Remont gmachu teatru w 1951 roku - plany a realizacja
4.4.1. Pierwsze wzmianki na temat remontu i przebudowy teatru
4.4.2. Założenia dotyczące remontu gmachu teatru lubelskiego, fazy realizacji
4.4.3. Warunki lokalowe przedsiębiorstwa i potrzeba mieszkań dla pracowników
4.4.4. Szczegóły remontu teatru Osterwy w sprawozdaniach
4.5. Projekt rozbudowy gmachu teatralnego w Lublinie
4.6. Teatr Osterwy a Teatr Muzyczny (1949-1952) - przykłady polityki sceny dramatycznej wobec sceny muzycznej w świetle dokumentów

5. Zespół artystyczny teatru Osterwy, polityka kadrowa, echa systemu i regulacje prawne w latach 1949-1952
5.1. Polityka kadrowa - wytyczne ministerialne w sprawie form angażowania pracowników teatralnych na sezon 1949/1950
5.2. Misja Chmielarczyka - formowanie zespołu artystycznego pod mecenatem państwa
5.2.1. Pierwsze angaże artystów
5.2.2. Zespół artystyczny teatru Osterwy od 1 września 1949 roku - etaty, umowy, gaże ponadpułapowe i normalne
5.3. Zespół techniczny teatru Osterwy w 1949 roku oraz prognozowane stawki wynagrodzeń
5.4. Zespół administracyjny - skład, wynagrodzenia
5.5. Regulamin pracy za dyrekcji Chmielarczyka
5.5.1. Ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy i jej wdrażanie
5.6. Ustawowy podział pracowników Państwowego Teatru im. J. Osterwy z roku 1950
5.6.1. Podział pracowników w związku z wykonywaną pracą - regulacje prawne
5.6.2. Memoriał dyrekcji teatru Osterwy oraz interwencja w Komitecie Centralnym PZPR w sprawach kadrowych w 1950 roku
5.7. Obsada personalna teatru Osterwy i jej gaże na początku 1951 roku
5.8. Zwolnienia z pracy w teatrze Osterwy w świetle wytycznych GDTOF i niedobory kadrowe w 1951 roku jako ich efekt
5.8.1. Działania Komisji Opiniodawczej
5.8.2. Procedury oceny kwalifikacji zawodowych artystów teatru Osterwy - przykład z 1951 roku
5.8.3. Zmiany kadrowe na koniec sezonu 1950/1951, nowe umowy i płace od 30 września 1951 roku
5.8.4. Zbiorowy układ pracy z czerwca 1951 roku i jego nowe regulacje - zarys zagadnienia
5.9. "Przykre wypadki" w zespole artystycznym w 1952 roku
5.9.1. Echo systemu - aresztowania wśród artystów
5.9.2. Historia "odpływu sił aktorskich" z teatru Osterwy w 1952 roku
5.9.3. Starania dyrekcji teatru Osterwy o "doangażowanie nowych a wartościowych" kadr na sezon 1952/1953

6. Nowe struktury zarządzające, polityczne i związkowe w teatrze Osterwy i ich rola w świetle archiwaliów
6.1. Rada Artystyczna Państwowego Teatru im. J. Osterwy pod przewodnictwem dyrektora Chmielarczyka
6.1.1. Struktura, prawa i obowiązki Rady Artystycznej przy Państwowym Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie (stan z 1950 roku)
6.1.2. Z działalności Rady Artystycznej - rekonesans
6.2. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury - Zakładowa Organizacja Związkowa Rada Miejscowa i jej działalność w Państwowym Teatrze im J. Osterwy w Lublinie w latach 1949-1952
6.2.1. Pierwsze działania w upaństwowionym teatrze im. J. Osterwy
6.2.2. E. Frenkiel-Ossowska - sylwetka przewodniczącej związku
6.2.3. Regulamin Grup Związkowych z 1949 roku
6.2.4. Nabór członków do Związku Zawodowego Pracowników Sztuki i Kultury - deklaracje pracowników teatru Osterwy, dane statystyczne
6.2.5. Przykłady działań Rady Miejscowej pod kierunkiem E. Ossowskiej (za dyrekcji M. Chmielarczyka)
6.2.6. Ideologizacja pracy teatru Osterwy - przykładowe zobowiązania pracowników podjęte w 1952 roku
6.2.7. Wykaz aktywistów związkowych w teatrze Osterwy w 1952 roku
6.3. POP - Podstawowa Organizacja Partyjna przy teatrze Osterwy (1949-1952)
6.3.1. Zarys działalności POP w teatrze Osterwy (1949-1952)
6.3.2. Rola teatru według KM PZPR i członków POP
6.3.3. Funkcje członków Podstawowej Organizacji Partyjnej w 1951 roku
6.3.4. Systemowa ideologizacja pracowników
6.3.5. Przykłady samokrytyki w ramach POP
6.4. Pozostałe organizacje działające w teatrze Osterwy za dyrekcji Chmielarczyka

7. Fakty i dokumenty z działalności teatru Osterwy w realiach systemu komunistycznego (w latach 1949-1952)
7.1. Poradnictwo świetlicowe i protektorat kulturalny za dyrekcji Chmielarczyka
7.1.1. Poradnictwo świetlicowe jako forma edukacyjnej działalności teatru
7.1.2. Protektorat kulturalny
7.2. Zalecenia pokontrolne GDTOF z 1951 roku
7.3. Współzawodnictwo, racjonalizatorstwo i sukces lubelskiej pracowni perukarskiej
7.3.1. Usprawnianie produkcji w 1951 roku i plany działań na 1952 rok
7.4. Wyróżniani i odznaczani - nagrody dla pracowników teatru Osterwy za dyrekcji M. Chmielarczyka (1949-1952)
7.5. Przykładowe upomnienia i nagany udzielone pracownikom
7.6. Kultura współpracy ze środowiskiem teatralnym

Część II. Inscenizacje teatru Osterwy w latach 1949-1952 - dokumenty pracy i recepcja krytyczna

8. Repertuar teatru Osterwy w sezonie 1949/1950 a zalecenia Ministerstwa Kultury i Sztuki
8.1. Założenia repertuarowe teatru Osterwy na rok 1950
8.2. Normy minimalne w zakresie realizacji premier na rok 1950 dla teatru Osterwy
8.3. Od Lata w Nohant do Błękitnej porcelany - repertuar teatru lubelskiego w I sezonie po upaństwowieniu
8.3.1. Lato w Nohant, Jegor Bułyczow oraz Pies ogrodnika - historia inscenizacji utrwalona w dokumentach pracy
8.4. Ocena pierwszych działań upaństwowionego teatru lubelskiego przez Wydział Kultury i Sztuki oraz Generalną Dyrekcję Teatrów, Oper i Filharmonii
8.5. Niemcy - historia, recepcja oraz współpraca z L. Kruczkowskim i Urzędem Bezpieczeństwa
8.6. Damy i huzary oraz historia dwóch scenicznych Majorów (M. Kondracki - J. Rygier)
8.7. Dokumentacja realizacji Błękitnej porcelany Arvida Grigulisa
8.8. Wytyczne GDTOF na rok 1951 oraz szczegółowe instrukcje repertuarowe
8.9. Z gabinetu dyrekcji teatru - kulisy spraw repertuarowych

9. Sezon teatralny 1950/1951 - pod znakiem klasyki oraz współczesnych prapremier
9.1. Historia pracy teatru nad prapremierą polską Trzy razy nie Dychawicznego i Słobodskoja
9.2. Chory z urojenia w reżyserii Z. Modrzewskiej - "spektakl dyktowany swoistą tradycją molierowskich przedstawień"
9.3. Sprawa Pawła Eszteraga Sándora Gergely i kulisy jej realizacji scenicznej
9.4. Działalność usługowa teatru Osterwy - statystyka za rok 1950 i plany repertuarowe na rok 1951
9.5. Próba sił Jerzego Lutowskiego (1951) - "debiut lubelskiego autora, z zawodu lekarza"
9.6. Dzieje pracy nad realizacją sceniczną Balladyny (1951) w świetle archiwaliów i innych źródeł
9.6.1. Historia inscenizacji Balladyny zapisana w archiwaliach
9.6.2. Etapy pracy nad Balladyną w świetle relacji K. Iwińskiego
9.6.3. Balladyna wydarzeniem artystycznym sezonu 1950/1951. Popremierowe refleksje
9.7. Prapremiera Kalinowego gaju w świetle dokumentów pracy i opinii krytyków
9.7.1. Kulisy przygotowań do prapremiery i antagonizmy między zespołem a reżyserem
9.7.2. Realizacja Kalinowego gaju - spojrzenie "zza kulis"
9.7.3. Kalinowy gaj - recepcja krytyczna sztuki
9.8. Podsumowanie sezonu 1950/1951 - dane statystyczne

10. Repertuar na sezon 1951/1952 - plany i realizacja
10.1. Sześć premier sezonu 1951/1952: Moralność pani Dulskiej - Wczoraj i przedwczoraj - Pieją koguty - Wieczór Trzech Króli - Zbiegowie - Rodzinka
10.1.1. Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
10.1.2. Wczoraj i przedwczoraj Aleksandra Maliszewskiego
10.1.3. Realizacja planu artystycznego z 1951 roku według danych ilościowych a "poufne" sprawozdanie personalnego W. Kryńskiego
10.1.4. Pieją koguty - dramat litewski w repertuarze sceny lubelskiej
10.1.5. Niewykonanie planu usługowego w I kwartale 1952 roku
10.1.6. Wieczór Trzech Króli - "pogodne i piękne widowisko"
10.1.7. Prapremiera Zbiegów Haliny Auderskiej - dokumenty pracy i recepcja
10.1.8. Zakończenie sezonu 1951/1952 - Jerzy Jurandot Rodzinka
10.2. Działalność artystyczna teatru Osterwy w I półroczu 1952 roku a pierwsze statystyki CZT
10.3. Śluby panieńskie jako realizacja poza planem repertuarowym
10.4. Teatr Osterwy na tle innych scen - dane statystyczne z 1952 roku
10.4.1. Refleksje na temat kondycji repertuarowej polskich scen w roku 1952 - konteksty interpretacyjne
10.5. Przygotowanie teatru Osterwy do roli teatru objazdowego - misja, zalecenia repertuarowe GDTOF a trudności techniczne
10.6. Epilog - nieznane fakty, dokumenty i wspomnienia dotyczące dyrekcji Maksymiliana Chmielarczyka (1949-1952)

Część III. Teatr lubelski w latach 1952-1954

11. Władysław Surzyński i nieznana karta z historii sceny lubelskiej
11.1. Powołanie Władysława Surzyńskiego na stanowisko dyrektora Państwowego Teatru im. J. Osterwy
11.2. W. Surzyński jako dyrektor teatru w Olsztynie-Elblągu (1948-1952) - retrospekcje
11.3. Pismo J. Pańskiego - anulowanie decyzji powołującej W. Surzyńskiego na stanowisko dyrektora teatru Osterwy
12. Teatr Osterwy za dyrekcji Jerzego Uklei (1952-1954)
12.1. Teatr Osterwy za dyrekcji J. Uklei - funkcjonowanie przedsiębiorstwa
12.2. Reorganizacja Rady Artystycznej - grudzień 1952 roku
12.3. Zarys działań Podstawowej Organizacji Partyjnej przy teatrze Osterwy oraz relacje z dyrekcją w latach 1952-1954
12.4. Z działalności Rady Miejscowej i innych agend za dyrekcji J. Uklei
12.5. Rozwój współzawodnictwa pracy w teatrze Osterwy w latach 1952-1954 w świetle sprawozdań z epoki
12.6. Reakcja dyrekcji teatru Osterwy na pojawienie się nowej placówki teatralnej w Lublinie - Teatru Domu Żołnierza
12.7. Infrastruktura teatru lubelskiego za dyrekcji J. Uklei
12.8. Przykładowe nagrody i nagany z okresu dyrekcji J. Uklei

13. Życie teatralne za dyrekcji Jerzego Uklei (sezony 1952/1953-1953/1954)
13.1. Wyróżniki repertuarowe sezonu 1952/1953
13.1.1. Dzieje realizacji scenicznej Poematu pedagogicznego Antoniego Makarenki (1952)
13.1.2. Pierwsze dane statystyczne z okresu dyrekcji J. Uklei
13.1.3. Teatr Juliusza Osterwy na tle innych polskich teatrów dramatycznych (dane ilościowe MKiS)
13.2. Premiera polska Latarni Alois’a Jiráska (1953) w świetle dokumentów pracy i w odbiorze widzów
13.3. Szkoła kobiet, Sześć godzin ciemności oraz Mąż i żona - sezon letni 1953 roku
13.3.1. Szkoła kobiet W. Bogusławskiego w realizacji Z. Modrzewskiej
13.3.2. Szkoła kobiet we wspomnieniach S. Mikulskiego i L. Paczyńskiego
13.3.3. Sześć godzin ciemności w reżyserii J. Uklei
13.3.4. Mąż i żona A. Fredry w realizacji S. Drewicza
13.4. Plany repertuarowe i ich realizacja w drugim roku dyrekcji J. Uklei - sezon 1953/1954
13.4.1. Prolog - urzędowa procedura zatwierdzania ramowego planu repertuarowego (casus z roku 1953)
13.4.2. Panna Maliczewska w reżyserii M. Górkiewicza na otwarcie sezonu 1953/1954
13.4.3. Refleksje G.T. Lipszyca nad poziomem lubelskiej krytyki teatralnej
13.4.4. Wielka polityka Janusza Makarczyka czyli lubelska Wielka gra (1954) - z historii spektaklu
13.4.5. Szczegółowy plan repertuarowy na I półrocze 1954 roku
13.4.6. Młodość ojców Borysa Gorbatowa - repertuar ideologizowany w komentarzu S. Mikulskiego pół wieku po premierze
13.4.7. Grzegorz Dyndała (1954) Moliera w koncepcji reżyserskiej J. Uklei
13.4.8. Takie czasy Jerzego Jurandota w reżyserii Z. Besserta
13.4.9. Głupi Jakub (1954) jako pierwsze zadanie reżyserskie W. Laskowskiej w teatrze Osterwy
13.5. Ostatnie zamierzenia repertuarowe dyrektora Uklei z 1954 roku
13.6. Dwie blizny A. Fredry, Dom na Twardej K. Korcellego i Skradzione szczęście I. Franki - trzy premiery kończące okres dyrekcji Uklei
13.7. Patronat nad świetlicami amatorskimi (1953-1954)
13.8. Spektakle terenowe i akcja patronatowa za dyrekcji Uklei (specyfika przedstawień na prowincji, repertuar, odbiorcy)
13.8.1. Lokalne objazdy po Lubelszczyźnie w retrospekcjach S. Mikulskiego
13.9. Dyrekcja Jerzego Uklei w dokumentach i wspomnieniach z epoki
13.9.1. Epilog

Część IV. Teatr Osterwy za dyrekcji W. Biegańskiego i Z. Lorenowicza (1954-1956)

14. "Intermezzo dyrekcyjne" Wiktora Biegańskiego (1954/1955)
14.1. Teatr Osterwy pod dyrekcją Wiktora Biegańskiego - w świetle materiałów źródłowych
14.1.1. Założenia programowe na sezon 1954/1955
14.1.2. Kryzys w teatrze - zarzuty członków POP wobec dyrektora W. Biegańskiego
14.1.3. Dyskusja prasowa o "kryzysie teatru lubelskiego" (1955 rok)
14.2. Sezon 1954/1955 - akt I - dokumenty pracy i repertuar teatru Osterwy za dyrekcji Biegańskiego
14.2.1. Trzy premiery - Kandyda - Pan Damazy i Fircyk w zalotach

15. Teatr Osterwy w początkowym okresie dyrekcji Zdzisława Lorenowicza (1955-1956)
15.1. Zdzisław Jacek Lorenowicz - sylwetka dyrektora teatru Osterwy
15.2. Nowe regulacje prawne w teatrze Osterwy w latach 1955-1956
15.2.1. Misja teatru oraz obowiązki dyrektora i innych pracowników artystycznych według Regulaminu Ogólnego Pracy w Teatrach Dramatycznych (SPATiF, 1955)
15.2.2. Regulamin Pracy Państwowego Teatru im. J. Osterwy z roku 1956 i inne zarządzenia wewnętrzne
15.3. Umacnianie się roli POP, sprawy repertuarowe i relacje egzekutywy POP z dyrektorem Z. Lorenowiczem
15.4. Rada Artystyczna w I okresie dyrekcji Z. Lorenowicza (lata 1955-1956)
15.5. Nowy regulamin Rady Artystycznej przy Państwowym Teatrze im. J. Osterwy (1956)
15.6. Obraz działalności Rady Miejscowej w ocenie przewodniczącego związku
15.7. Historia powstania Sceny Kameralnej w teatrze Osterwy w Lublinie w 1956 roku
15.8. Nagrody teatralne dla pracowników teatru Osterwy za dyrekcji Lorenowicza

16. Repertuar sceny lubelskiej za dyrekcji Z. Lorenowicza do Października 1956.  Projekty artystyczne Wandy Laskowskiej - plany a realizacja
16.1. Korespondencja Wandy Laskowskiej, kierownika artystycznego oraz Marii Bechczyc-Rudnickiej w sprawach repertuarowych z I połowy 1955 roku (wybór)
16.1.1. Mazepa - dokumenty pracy i recepcja krytyczna
16.1.2. Zatrzymać pociąg w reżyserii J. Maciejowskiego
16.1.3. Pierwsze plany repertuarowe Laskowskiej na sezon 1955/1956
16.1.4. Igraszki z diabłem Jana Drdy - dokumentacja pracy i recepcja krytyczna
16.1.5. Wstępne wyniki realizacji planu repertuarowego w siedzibie teatru i na objazdach (w świetle danych statystycznych z czerwca 1955 roku)
16.2. Koncepcja repertuaru na rok 1956 w świetle nieznanej korespondencji W. Laskowskiej z W. Horzycą i innymi artystami
16.2.1. Próby rozwinięcia współpracy z Wilamem Horzycą i innymi artystami w sezonie 1955/1956
16.2.2. "Niebieski list" - korespondencja Wilama Horzycy z Wandą Laskowską (1955)
16.3. Repertuar zrealizowany za dyrekcji Zdzisława Lorenowicza w sezonie 1955/1956 w siedzibie teatru i na objazdach
16.3.1. Kaprysy Marianny - "złoto poezji przeistoczone w podźwięk cynowej blachy"
16.3.2. Wassa Żeleznowa i Klucz od przepaści - od dramaturgii Gorkiego do Gruszczyńskiego
16.3.3. Polityka repertuarowa CZT i zalecenia dla teatru Osterwy na I półrocze 1956 roku
16.3.4. Nauczyciel tańców (1956) i zmiany na polskiej scenie politycznej
16.3.5. Prace nad Huzarami Piotra Aristides’a Bréala w reżyserii Andrzeja Dobrowolskiego
16.3.6. Sztuka zdobywania szczęścia Friedricha Schillera w gościnnej reżyserii Jana Kreczmara
16.3.7. Uczeń diabła i Dramat księżycowy - premiery sezonu letniego 1956 roku
16.4. Sezon teatralny 1955/1956 w świetle danych statystycznych
16.5. Realia wyjazdów na spektakle w terenie (1955/1956)
16.5.1. Wewnętrzna kontrola przedstawień terenowych (1956)
16.6. Organizacja sezonu 1956/1957 - zarys zagadnienia
16.7. Lubelskie środowisko teatralne na tle Października 1956 roku
16.7.1. Przełom październikowy a dyskusje w POP przy teatrze Osterwy
16.8. Podsumowanie pracy teatru Osterwy w roku 1956 w świetle sprawozdań z epoki

Zakończenie

Aneks I. Kompendium repertuarowe. Premiery w teatrze Osterwy w sezonach 1949/1950-1955/1956
SEZON 1949/1950
SEZON 1950/1951
SEZON 1951/1952
SEZON 1952/1953
SEZON 1953/1954
SEZON 1954/1955
SEZON 1955/1956
SEZON 1956/1957 - premiery z okresu "przełomu październikowego"

Aneks II. Odpis pisma sekretarza Teatru Miejskiego w Lublinie Z. Lorenowicza do WKiS w sprawie projektu nazwy teatru
Aneks III. Personel artystyczny Państwowego Teatru im. J. Osterwy w Lublinie w latach 1949-1956
Aneks IV. Personel administracyjny, techniczny i inni pracownicy Państwowego Teatru im. J. Osterwy zatrudnieni w latach 1949-1956
Aneks V. Personel artystyczny Państwowego Teatru im. J. Osterwy - stan na rok 1950
Aneks VI. Wykaz personelu technicznego i administracyjnego dla celów prenumeraty prasy - stan z 24 sierpnia 1950 roku
Aneks VII. Sprawozdanie Rady Miejscowej z wykonania zobowiązania na 22 lipca 1951 roku
Aneks VIII. Przykładowy okólnik wicedyrektora Lorenowicza z listą personelu technicznego i administracyjnego (na szkolenie przeciwpożarowe) z roku 1952
Aneks IX. Personel artystyczny - stan na dzień 21 września 1952 roku
Aneks X. Dane do planu gospodarczego COPIA na 1953 rok
Aneks XI. Zarządzenie dyrektora Wiktora Biegańskiego w sprawie procedury wcześniejszego zgłaszania prywatnych wyjazdów aktorów teatru Osterwy poza teren miasta Lublin
Aneks XII. List Marii Bechczyc-Rudnickiej, kierownika literackiego teatru Osterwy, do Profesora Jana Kotta
Aneks XIII. List Wandy Laskowskiej, kierownika artystycznego teatru Osterwy, do Profesora Wiktora Hahna z roku 1955
Aneks XIV. List Z. Lorenowicza i W. Laskowskiej do Wilama Horzycy z 29 października 1955 roku (przedruk)
Aneks XV. Regulamin pracy 1956 (fragment)

Bibliografia
I. ŹRÓDŁA ARCHIWALNE
II. INNE ŹRÓDŁA
III. OPRACOWANIA

Wykaz skrótów
TEATRALNE
INSTYTUCJE

Spis ilustracji
Wstęp
Część I
Część II
Część III
Część IV

Spis tabel

Summary

Nota o autorze

Indeks sztuk

Indeks osób

Data dodania produktu do sklepu: środa, 26 luty 2020.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 337 z 356 
w kategorii Humanistyka
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2
Przemówienia i listy. Tom 1 cz. 1
Przemówienia i listy. Tom 1 cz. 1
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach
Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce