Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 9788380616806 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956)
[9788380616806]
70,00zł
Produkt dostępny

Źródła - nieznane fakty - repertuar - recepcja krytyczna

Elżbieta Stoch
ISBN:
978-83-8061-680-6
Stron: 828
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2019


SPIS TREŚCI

Część I. Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie jako przedsiębiorstwo artystyczne w latach 1949-1952

1. Biografia dyrektora Maksymiliana Chmielarczyka w świetle archiwaliów
1.1. Dzieciństwo i lata szkolne
1.2. Wspomnienia z Rosji (1914-1922)
1.3. Maksymilian Chmielarczyk - retrospekcje z lat 1922-1952
1.4. Lublin w biografii M. Chmielarczyka
1.4.1. Artysta dramatu w Teatrze Miejskim pod kierunkiem Józefa Grodnickiego
1.4.2. Reżyser rzeczywisty dramatu i aktor charakterystyczny
1.4.3. Jubileusz 35-lecia pracy scenicznej M. Chmielarczyka (1949)
 
2. Prolog: zwiastuny upaństwowienia Teatru Miejskiego w Lublinie
2.1. Finansowe przesłanki upaństwowienia teatru lubelskiego
2.2. Wybór patrona teatru - odsłona I
2.3. Kolejna propozycja nazwy teatru w Lublinie - odsłona II
2.4. Juliusz Osterwa patronem sceny lubelskiej - odsłona III
2.5. Parametryzacja pracy teatru lubelskiego: normy minimalne ustalane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1949 roku
2.6. Ostatni sezon Teatru Miejskiego 1948/1949 - dane statystyczne i refleksje krytyczne
2.7. U progu upaństwowienia - zestawienie zobowiązań i potrzeb teatru lubelskiego do końca 1949 roku
2.8. Ogólny plan działalności artystycznej teatru i preliminarz budżetowy na rok 1950

3. Upaństwowienie Teatru Miejskiego w Lublinie - dokumentacja źródłowa z epoki
3.1. Upaństwowienie lubelskiego Teatru Miejskiego w świetle archiwaliów
3.2. Rola przedsiębiorstw artystycznych po upaństwowieniu według koncepcji ministra Włodzimierza Sokorskiego
3.3. Akt przejęcia w zarząd i użytkowanie Ministerstwa Kultury i Sztuki (Skarbu Państwa) gmachu Teatru przy ul. Narutowicza 17 w Lublinie
3.4. Zmiana struktury organizacyjnej MKiS a rola WKiS wobec teatrów upaństwowionych
3.5. Dokumentacja teatralna pod "specjalnym nadzorem" Ministerstwa Kultury i Sztuki

4. Sytuacja ekonomiczna teatru Osterwy za dyrekcji Chmielarczyka
4.1. Początki działalności Państwowego Teatru im. J. Osterwy na tle zarządzeń ministerialnych
4.1.1. Wniosek o włączenie teatru Osterwy do Planu Inwestycyjnego na rok 1950
4.1.2. Przykładowe sprawy zaopatrzenia teatru związane z wystawą sztuk
4.2. Globalna wartość obiektów trwałych Państwowego Teatru im. J. Osterwy w świetle planu gospodarczego na rok 1951
4.3. Projekt uregulowania cen biletów w teatrze Osterwy
4.4. Remont gmachu teatru w 1951 roku - plany a realizacja
4.4.1. Pierwsze wzmianki na temat remontu i przebudowy teatru
4.4.2. Założenia dotyczące remontu gmachu teatru lubelskiego, fazy realizacji
4.4.3. Warunki lokalowe przedsiębiorstwa i potrzeba mieszkań dla pracowników
4.4.4. Szczegóły remontu teatru Osterwy w sprawozdaniach
4.5. Projekt rozbudowy gmachu teatralnego w Lublinie
4.6. Teatr Osterwy a Teatr Muzyczny (1949-1952) - przykłady polityki sceny dramatycznej wobec sceny muzycznej w świetle dokumentów

5. Zespół artystyczny teatru Osterwy, polityka kadrowa, echa systemu i regulacje prawne w latach 1949-1952
5.1. Polityka kadrowa - wytyczne ministerialne w sprawie form angażowania pracowników teatralnych na sezon 1949/1950
5.2. Misja Chmielarczyka - formowanie zespołu artystycznego pod mecenatem państwa
5.2.1. Pierwsze angaże artystów
5.2.2. Zespół artystyczny teatru Osterwy od 1 września 1949 roku - etaty, umowy, gaże ponadpułapowe i normalne
5.3. Zespół techniczny teatru Osterwy w 1949 roku oraz prognozowane stawki wynagrodzeń
5.4. Zespół administracyjny - skład, wynagrodzenia
5.5. Regulamin pracy za dyrekcji Chmielarczyka
5.5.1. Ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy i jej wdrażanie
5.6. Ustawowy podział pracowników Państwowego Teatru im. J. Osterwy z roku 1950
5.6.1. Podział pracowników w związku z wykonywaną pracą - regulacje prawne
5.6.2. Memoriał dyrekcji teatru Osterwy oraz interwencja w Komitecie Centralnym PZPR w sprawach kadrowych w 1950 roku
5.7. Obsada personalna teatru Osterwy i jej gaże na początku 1951 roku
5.8. Zwolnienia z pracy w teatrze Osterwy w świetle wytycznych GDTOF i niedobory kadrowe w 1951 roku jako ich efekt
5.8.1. Działania Komisji Opiniodawczej
5.8.2. Procedury oceny kwalifikacji zawodowych artystów teatru Osterwy - przykład z 1951 roku
5.8.3. Zmiany kadrowe na koniec sezonu 1950/1951, nowe umowy i płace od 30 września 1951 roku
5.8.4. Zbiorowy układ pracy z czerwca 1951 roku i jego nowe regulacje - zarys zagadnienia
5.9. "Przykre wypadki" w zespole artystycznym w 1952 roku
5.9.1. Echo systemu - aresztowania wśród artystów
5.9.2. Historia "odpływu sił aktorskich" z teatru Osterwy w 1952 roku
5.9.3. Starania dyrekcji teatru Osterwy o "doangażowanie nowych a wartościowych" kadr na sezon 1952/1953

6. Nowe struktury zarządzające, polityczne i związkowe w teatrze Osterwy i ich rola w świetle archiwaliów
6.1. Rada Artystyczna Państwowego Teatru im. J. Osterwy pod przewodnictwem dyrektora Chmielarczyka
6.1.1. Struktura, prawa i obowiązki Rady Artystycznej przy Państwowym Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie (stan z 1950 roku)
6.1.2. Z działalności Rady Artystycznej - rekonesans
6.2. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury - Zakładowa Organizacja Związkowa Rada Miejscowa i jej działalność w Państwowym Teatrze im J. Osterwy w Lublinie w latach 1949-1952
6.2.1. Pierwsze działania w upaństwowionym teatrze im. J. Osterwy
6.2.2. E. Frenkiel-Ossowska - sylwetka przewodniczącej związku
6.2.3. Regulamin Grup Związkowych z 1949 roku
6.2.4. Nabór członków do Związku Zawodowego Pracowników Sztuki i Kultury - deklaracje pracowników teatru Osterwy, dane statystyczne
6.2.5. Przykłady działań Rady Miejscowej pod kierunkiem E. Ossowskiej (za dyrekcji M. Chmielarczyka)
6.2.6. Ideologizacja pracy teatru Osterwy - przykładowe zobowiązania pracowników podjęte w 1952 roku
6.2.7. Wykaz aktywistów związkowych w teatrze Osterwy w 1952 roku
6.3. POP - Podstawowa Organizacja Partyjna przy teatrze Osterwy (1949-1952)
6.3.1. Zarys działalności POP w teatrze Osterwy (1949-1952)
6.3.2. Rola teatru według KM PZPR i członków POP
6.3.3. Funkcje członków Podstawowej Organizacji Partyjnej w 1951 roku
6.3.4. Systemowa ideologizacja pracowników
6.3.5. Przykłady samokrytyki w ramach POP
6.4. Pozostałe organizacje działające w teatrze Osterwy za dyrekcji Chmielarczyka

7. Fakty i dokumenty z działalności teatru Osterwy w realiach systemu komunistycznego (w latach 1949-1952)
7.1. Poradnictwo świetlicowe i protektorat kulturalny za dyrekcji Chmielarczyka
7.1.1. Poradnictwo świetlicowe jako forma edukacyjnej działalności teatru
7.1.2. Protektorat kulturalny
7.2. Zalecenia pokontrolne GDTOF z 1951 roku
7.3. Współzawodnictwo, racjonalizatorstwo i sukces lubelskiej pracowni perukarskiej
7.3.1. Usprawnianie produkcji w 1951 roku i plany działań na 1952 rok
7.4. Wyróżniani i odznaczani - nagrody dla pracowników teatru Osterwy za dyrekcji M. Chmielarczyka (1949-1952)
7.5. Przykładowe upomnienia i nagany udzielone pracownikom
7.6. Kultura współpracy ze środowiskiem teatralnym

Część II. Inscenizacje teatru Osterwy w latach 1949-1952 - dokumenty pracy i recepcja krytyczna

8. Repertuar teatru Osterwy w sezonie 1949/1950 a zalecenia Ministerstwa Kultury i Sztuki
8.1. Założenia repertuarowe teatru Osterwy na rok 1950
8.2. Normy minimalne w zakresie realizacji premier na rok 1950 dla teatru Osterwy
8.3. Od Lata w Nohant do Błękitnej porcelany - repertuar teatru lubelskiego w I sezonie po upaństwowieniu
8.3.1. Lato w Nohant, Jegor Bułyczow oraz Pies ogrodnika - historia inscenizacji utrwalona w dokumentach pracy
8.4. Ocena pierwszych działań upaństwowionego teatru lubelskiego przez Wydział Kultury i Sztuki oraz Generalną Dyrekcję Teatrów, Oper i Filharmonii
8.5. Niemcy - historia, recepcja oraz współpraca z L. Kruczkowskim i Urzędem Bezpieczeństwa
8.6. Damy i huzary oraz historia dwóch scenicznych Majorów (M. Kondracki - J. Rygier)
8.7. Dokumentacja realizacji Błękitnej porcelany Arvida Grigulisa
8.8. Wytyczne GDTOF na rok 1951 oraz szczegółowe instrukcje repertuarowe
8.9. Z gabinetu dyrekcji teatru - kulisy spraw repertuarowych

9. Sezon teatralny 1950/1951 - pod znakiem klasyki oraz współczesnych prapremier
9.1. Historia pracy teatru nad prapremierą polską Trzy razy nie Dychawicznego i Słobodskoja
9.2. Chory z urojenia w reżyserii Z. Modrzewskiej - "spektakl dyktowany swoistą tradycją molierowskich przedstawień"
9.3. Sprawa Pawła Eszteraga Sándora Gergely i kulisy jej realizacji scenicznej
9.4. Działalność usługowa teatru Osterwy - statystyka za rok 1950 i plany repertuarowe na rok 1951
9.5. Próba sił Jerzego Lutowskiego (1951) - "debiut lubelskiego autora, z zawodu lekarza"
9.6. Dzieje pracy nad realizacją sceniczną Balladyny (1951) w świetle archiwaliów i innych źródeł
9.6.1. Historia inscenizacji Balladyny zapisana w archiwaliach
9.6.2. Etapy pracy nad Balladyną w świetle relacji K. Iwińskiego
9.6.3. Balladyna wydarzeniem artystycznym sezonu 1950/1951. Popremierowe refleksje
9.7. Prapremiera Kalinowego gaju w świetle dokumentów pracy i opinii krytyków
9.7.1. Kulisy przygotowań do prapremiery i antagonizmy między zespołem a reżyserem
9.7.2. Realizacja Kalinowego gaju - spojrzenie "zza kulis"
9.7.3. Kalinowy gaj - recepcja krytyczna sztuki
9.8. Podsumowanie sezonu 1950/1951 - dane statystyczne

10. Repertuar na sezon 1951/1952 - plany i realizacja
10.1. Sześć premier sezonu 1951/1952: Moralność pani Dulskiej - Wczoraj i przedwczoraj - Pieją koguty - Wieczór Trzech Króli - Zbiegowie - Rodzinka
10.1.1. Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
10.1.2. Wczoraj i przedwczoraj Aleksandra Maliszewskiego
10.1.3. Realizacja planu artystycznego z 1951 roku według danych ilościowych a "poufne" sprawozdanie personalnego W. Kryńskiego
10.1.4. Pieją koguty - dramat litewski w repertuarze sceny lubelskiej
10.1.5. Niewykonanie planu usługowego w I kwartale 1952 roku
10.1.6. Wieczór Trzech Króli - "pogodne i piękne widowisko"
10.1.7. Prapremiera Zbiegów Haliny Auderskiej - dokumenty pracy i recepcja
10.1.8. Zakończenie sezonu 1951/1952 - Jerzy Jurandot Rodzinka
10.2. Działalność artystyczna teatru Osterwy w I półroczu 1952 roku a pierwsze statystyki CZT
10.3. Śluby panieńskie jako realizacja poza planem repertuarowym
10.4. Teatr Osterwy na tle innych scen - dane statystyczne z 1952 roku
10.4.1. Refleksje na temat kondycji repertuarowej polskich scen w roku 1952 - konteksty interpretacyjne
10.5. Przygotowanie teatru Osterwy do roli teatru objazdowego - misja, zalecenia repertuarowe GDTOF a trudności techniczne
10.6. Epilog - nieznane fakty, dokumenty i wspomnienia dotyczące dyrekcji Maksymiliana Chmielarczyka (1949-1952)

Część III. Teatr lubelski w latach 1952-1954

11. Władysław Surzyński i nieznana karta z historii sceny lubelskiej
11.1. Powołanie Władysława Surzyńskiego na stanowisko dyrektora Państwowego Teatru im. J. Osterwy
11.2. W. Surzyński jako dyrektor teatru w Olsztynie-Elblągu (1948-1952) - retrospekcje
11.3. Pismo J. Pańskiego - anulowanie decyzji powołującej W. Surzyńskiego na stanowisko dyrektora teatru Osterwy
12. Teatr Osterwy za dyrekcji Jerzego Uklei (1952-1954)
12.1. Teatr Osterwy za dyrekcji J. Uklei - funkcjonowanie przedsiębiorstwa
12.2. Reorganizacja Rady Artystycznej - grudzień 1952 roku
12.3. Zarys działań Podstawowej Organizacji Partyjnej przy teatrze Osterwy oraz relacje z dyrekcją w latach 1952-1954
12.4. Z działalności Rady Miejscowej i innych agend za dyrekcji J. Uklei
12.5. Rozwój współzawodnictwa pracy w teatrze Osterwy w latach 1952-1954 w świetle sprawozdań z epoki
12.6. Reakcja dyrekcji teatru Osterwy na pojawienie się nowej placówki teatralnej w Lublinie - Teatru Domu Żołnierza
12.7. Infrastruktura teatru lubelskiego za dyrekcji J. Uklei
12.8. Przykładowe nagrody i nagany z okresu dyrekcji J. Uklei

13. Życie teatralne za dyrekcji Jerzego Uklei (sezony 1952/1953-1953/1954)
13.1. Wyróżniki repertuarowe sezonu 1952/1953
13.1.1. Dzieje realizacji scenicznej Poematu pedagogicznego Antoniego Makarenki (1952)
13.1.2. Pierwsze dane statystyczne z okresu dyrekcji J. Uklei
13.1.3. Teatr Juliusza Osterwy na tle innych polskich teatrów dramatycznych (dane ilościowe MKiS)
13.2. Premiera polska Latarni Alois’a Jiráska (1953) w świetle dokumentów pracy i w odbiorze widzów
13.3. Szkoła kobiet, Sześć godzin ciemności oraz Mąż i żona - sezon letni 1953 roku
13.3.1. Szkoła kobiet W. Bogusławskiego w realizacji Z. Modrzewskiej
13.3.2. Szkoła kobiet we wspomnieniach S. Mikulskiego i L. Paczyńskiego
13.3.3. Sześć godzin ciemności w reżyserii J. Uklei
13.3.4. Mąż i żona A. Fredry w realizacji S. Drewicza
13.4. Plany repertuarowe i ich realizacja w drugim roku dyrekcji J. Uklei - sezon 1953/1954
13.4.1. Prolog - urzędowa procedura zatwierdzania ramowego planu repertuarowego (casus z roku 1953)
13.4.2. Panna Maliczewska w reżyserii M. Górkiewicza na otwarcie sezonu 1953/1954
13.4.3. Refleksje G.T. Lipszyca nad poziomem lubelskiej krytyki teatralnej
13.4.4. Wielka polityka Janusza Makarczyka czyli lubelska Wielka gra (1954) - z historii spektaklu
13.4.5. Szczegółowy plan repertuarowy na I półrocze 1954 roku
13.4.6. Młodość ojców Borysa Gorbatowa - repertuar ideologizowany w komentarzu S. Mikulskiego pół wieku po premierze
13.4.7. Grzegorz Dyndała (1954) Moliera w koncepcji reżyserskiej J. Uklei
13.4.8. Takie czasy Jerzego Jurandota w reżyserii Z. Besserta
13.4.9. Głupi Jakub (1954) jako pierwsze zadanie reżyserskie W. Laskowskiej w teatrze Osterwy
13.5. Ostatnie zamierzenia repertuarowe dyrektora Uklei z 1954 roku
13.6. Dwie blizny A. Fredry, Dom na Twardej K. Korcellego i Skradzione szczęście I. Franki - trzy premiery kończące okres dyrekcji Uklei
13.7. Patronat nad świetlicami amatorskimi (1953-1954)
13.8. Spektakle terenowe i akcja patronatowa za dyrekcji Uklei (specyfika przedstawień na prowincji, repertuar, odbiorcy)
13.8.1. Lokalne objazdy po Lubelszczyźnie w retrospekcjach S. Mikulskiego
13.9. Dyrekcja Jerzego Uklei w dokumentach i wspomnieniach z epoki
13.9.1. Epilog

Część IV. Teatr Osterwy za dyrekcji W. Biegańskiego i Z. Lorenowicza (1954-1956)

14. "Intermezzo dyrekcyjne" Wiktora Biegańskiego (1954/1955)
14.1. Teatr Osterwy pod dyrekcją Wiktora Biegańskiego - w świetle materiałów źródłowych
14.1.1. Założenia programowe na sezon 1954/1955
14.1.2. Kryzys w teatrze - zarzuty członków POP wobec dyrektora W. Biegańskiego
14.1.3. Dyskusja prasowa o "kryzysie teatru lubelskiego" (1955 rok)
14.2. Sezon 1954/1955 - akt I - dokumenty pracy i repertuar teatru Osterwy za dyrekcji Biegańskiego
14.2.1. Trzy premiery - Kandyda - Pan Damazy i Fircyk w zalotach

15. Teatr Osterwy w początkowym okresie dyrekcji Zdzisława Lorenowicza (1955-1956)
15.1. Zdzisław Jacek Lorenowicz - sylwetka dyrektora teatru Osterwy
15.2. Nowe regulacje prawne w teatrze Osterwy w latach 1955-1956
15.2.1. Misja teatru oraz obowiązki dyrektora i innych pracowników artystycznych według Regulaminu Ogólnego Pracy w Teatrach Dramatycznych (SPATiF, 1955)
15.2.2. Regulamin Pracy Państwowego Teatru im. J. Osterwy z roku 1956 i inne zarządzenia wewnętrzne
15.3. Umacnianie się roli POP, sprawy repertuarowe i relacje egzekutywy POP z dyrektorem Z. Lorenowiczem
15.4. Rada Artystyczna w I okresie dyrekcji Z. Lorenowicza (lata 1955-1956)
15.5. Nowy regulamin Rady Artystycznej przy Państwowym Teatrze im. J. Osterwy (1956)
15.6. Obraz działalności Rady Miejscowej w ocenie przewodniczącego związku
15.7. Historia powstania Sceny Kameralnej w teatrze Osterwy w Lublinie w 1956 roku
15.8. Nagrody teatralne dla pracowników teatru Osterwy za dyrekcji Lorenowicza

16. Repertuar sceny lubelskiej za dyrekcji Z. Lorenowicza do Października 1956.  Projekty artystyczne Wandy Laskowskiej - plany a realizacja
16.1. Korespondencja Wandy Laskowskiej, kierownika artystycznego oraz Marii Bechczyc-Rudnickiej w sprawach repertuarowych z I połowy 1955 roku (wybór)
16.1.1. Mazepa - dokumenty pracy i recepcja krytyczna
16.1.2. Zatrzymać pociąg w reżyserii J. Maciejowskiego
16.1.3. Pierwsze plany repertuarowe Laskowskiej na sezon 1955/1956
16.1.4. Igraszki z diabłem Jana Drdy - dokumentacja pracy i recepcja krytyczna
16.1.5. Wstępne wyniki realizacji planu repertuarowego w siedzibie teatru i na objazdach (w świetle danych statystycznych z czerwca 1955 roku)
16.2. Koncepcja repertuaru na rok 1956 w świetle nieznanej korespondencji W. Laskowskiej z W. Horzycą i innymi artystami
16.2.1. Próby rozwinięcia współpracy z Wilamem Horzycą i innymi artystami w sezonie 1955/1956
16.2.2. "Niebieski list" - korespondencja Wilama Horzycy z Wandą Laskowską (1955)
16.3. Repertuar zrealizowany za dyrekcji Zdzisława Lorenowicza w sezonie 1955/1956 w siedzibie teatru i na objazdach
16.3.1. Kaprysy Marianny - "złoto poezji przeistoczone w podźwięk cynowej blachy"
16.3.2. Wassa Żeleznowa i Klucz od przepaści - od dramaturgii Gorkiego do Gruszczyńskiego
16.3.3. Polityka repertuarowa CZT i zalecenia dla teatru Osterwy na I półrocze 1956 roku
16.3.4. Nauczyciel tańców (1956) i zmiany na polskiej scenie politycznej
16.3.5. Prace nad Huzarami Piotra Aristides’a Bréala w reżyserii Andrzeja Dobrowolskiego
16.3.6. Sztuka zdobywania szczęścia Friedricha Schillera w gościnnej reżyserii Jana Kreczmara
16.3.7. Uczeń diabła i Dramat księżycowy - premiery sezonu letniego 1956 roku
16.4. Sezon teatralny 1955/1956 w świetle danych statystycznych
16.5. Realia wyjazdów na spektakle w terenie (1955/1956)
16.5.1. Wewnętrzna kontrola przedstawień terenowych (1956)
16.6. Organizacja sezonu 1956/1957 - zarys zagadnienia
16.7. Lubelskie środowisko teatralne na tle Października 1956 roku
16.7.1. Przełom październikowy a dyskusje w POP przy teatrze Osterwy
16.8. Podsumowanie pracy teatru Osterwy w roku 1956 w świetle sprawozdań z epoki

Zakończenie

Aneks I. Kompendium repertuarowe. Premiery w teatrze Osterwy w sezonach 1949/1950-1955/1956
SEZON 1949/1950
SEZON 1950/1951
SEZON 1951/1952
SEZON 1952/1953
SEZON 1953/1954
SEZON 1954/1955
SEZON 1955/1956
SEZON 1956/1957 - premiery z okresu "przełomu październikowego"

Aneks II. Odpis pisma sekretarza Teatru Miejskiego w Lublinie Z. Lorenowicza do WKiS w sprawie projektu nazwy teatru
Aneks III. Personel artystyczny Państwowego Teatru im. J. Osterwy w Lublinie w latach 1949-1956
Aneks IV. Personel administracyjny, techniczny i inni pracownicy Państwowego Teatru im. J. Osterwy zatrudnieni w latach 1949-1956
Aneks V. Personel artystyczny Państwowego Teatru im. J. Osterwy - stan na rok 1950
Aneks VI. Wykaz personelu technicznego i administracyjnego dla celów prenumeraty prasy - stan z 24 sierpnia 1950 roku
Aneks VII. Sprawozdanie Rady Miejscowej z wykonania zobowiązania na 22 lipca 1951 roku
Aneks VIII. Przykładowy okólnik wicedyrektora Lorenowicza z listą personelu technicznego i administracyjnego (na szkolenie przeciwpożarowe) z roku 1952
Aneks IX. Personel artystyczny - stan na dzień 21 września 1952 roku
Aneks X. Dane do planu gospodarczego COPIA na 1953 rok
Aneks XI. Zarządzenie dyrektora Wiktora Biegańskiego w sprawie procedury wcześniejszego zgłaszania prywatnych wyjazdów aktorów teatru Osterwy poza teren miasta Lublin
Aneks XII. List Marii Bechczyc-Rudnickiej, kierownika literackiego teatru Osterwy, do Profesora Jana Kotta
Aneks XIII. List Wandy Laskowskiej, kierownika artystycznego teatru Osterwy, do Profesora Wiktora Hahna z roku 1955
Aneks XIV. List Z. Lorenowicza i W. Laskowskiej do Wilama Horzycy z 29 października 1955 roku (przedruk)
Aneks XV. Regulamin pracy 1956 (fragment)

Bibliografia
I. ŹRÓDŁA ARCHIWALNE
II. INNE ŹRÓDŁA
III. OPRACOWANIA

Wykaz skrótów
TEATRALNE
INSTYTUCJE

Spis ilustracji
Wstęp
Część I
Część II
Część III
Część IV

Spis tabel

Summary

Nota o autorze

Indeks sztuk

Indeks osób

Data dodania produktu do sklepu: środa, 26 luty 2020.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 337 z 357 
w kategorii Humanistyka
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Przemówienia i listy. Tom 1 cz. 2
Przemówienia i listy. Tom 1 cz. 2
Przymioty osoby ludzkiej edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
Przymioty osoby ludzkiej edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2
Przemówienia i listy. Tom 1 cz. 1
Przemówienia i listy. Tom 1 cz. 1
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce