Wydawnictwo KUL
  Start » Historia » 9788380617414 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Prace Ośrodka Badań nad Dziejami KUL
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
[9788380617414]
100,00zł
Produkt dostępny

Tom I - 1918-1944

red. Grzegorz Bujak
ISBN:
978-83-8061-741-4
Stron: 238
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2019


Tom II - 1945-1989

red. Agata Mirek
ISBN:
978-83-8061-742-1
Stron: 560
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2019


Tom III - 1989-2018

Jarosław Rabiński
ISBN:
978-83-8061-743-8
Stron: 224
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2019

 
SPIS TREŚCI

Tom I - 1918-1944

Słowo wstępne ks. Rektora KUL

Wykaz skrótów

Wstęp

Irena WODZIANOWSKA, Deo et Patriae. Rektor ks. Idzi Radziszewski (1918-1922) - uczony i dzieło
1. Początki naukowej drogi ks. I. Radziszewskiego
2. Lowanium w życiu ks. I. Radziszewskiego
3. Petersburg i pomysł powstania Uniwersytetu
4. W Warszawie i Lublinie
5. Deo et Patriae
6. Struktura Uniwersytetu i uprawnienia
7. Grono profesorskie
8. "Bardzo kochana młodzieży..."
9. Rzeczpospolita akademicka
10. Sytuacja fi nansowa i warunki lokalowe Uczelni
11. Działalność naukowa i popularyzatorska
12. Pogrzeb ks. Rektora

Paweł SIERADZKI, Przetrwać kryzys. Uniwersytet Lubelski w latach rektoratu o. Jacka Woronieckiego (1922-1924) oraz bpa Czesława Sokołowskiego (1924-1925)
1. Ludzie - wyzwania - decyzje
2. Realia pracy, nauki i kształtowania charakteru

Krzysztof Kołodziejczyk, Kadencja rektora ks. Józefa Kruszyńskiego (1925-1933)
1. Kontekst społeczno-polityczny okresu sprawowania urzędu rektora przez ks. Józefa Kruszyńskiego (1925-1933)
2. Polityka państwa wobec Kościoła w okresie urzędowania ks. Rektora i jej kontekst społeczny
3. Ksiądz Rektor oraz jego wizja i plan rozwoju Uczelni
4. Rozwój Uczelni. Struktura i organizacja wewnętrzna
5. Infrastruktura Uniwersytetu
6. Kadra naukowa, profesorowie i pracownicy administracji
7. Studenci i życie studenckie
8. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna KUL
9. Bilans rządów ks. Rektora

Robert DEREWENDA, Uniwersytet za rektora ks. Antoniego Szymańskiego (1933-1939)
1. Kontekst społeczno-polityczny
2. Polityka państwa wobec Kościoła katolickiego
3. Ksiądz Rektor oraz jego wizja katolickiego Uniwersytetu
4. Struktura i organizacja wewnętrzna Uniwersytetu
5. Infrastruktura Uczelni
6. Biblioteka Uniwersytecka i biblioteki zakładowe
7. Muzeum Uniwersyteckie KUL
8. Kościół akademicki
9. Finansowanie działalności KUL
10. Zajęcie gmachu uniwersyteckiego przez Niemców
11. Kadra naukowa i pracownicy administracji uniwersyteckiej
12. Studenci i życie studenckie
13. Organizacje studenckie
14. Duszpasterstwo akademickie
15. Korporacje
16. Sport na Uniwersytecie
17. Wydawnictwa
18. Działalność w czasie okupacji
19. Miejsce i rola KUL w Kościele, społeczeństwie i państwie
20. Bilans kadencji ks. Rektora

Marek PAWELEC, Katolicki Uniwersytet Lubelski, jego pracownicy, absolwenci i studenci w latach 1939-1944
1. Uniwersytet w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej
2. Tajne nauczanie w Lublinie
3. Tajne nauczanie w Warszawie
4. Tajne nauczanie w Kielcach 
5. Prześladowanie pracowników, absolwentów i studentów KUL przez okupanta niemieckiego
6. ZSRR wobec pracowników, absolwentów i studentów KUL
7. Odbudowa Uniwersytetu w realiach Polski Ludowej

Zakończenie

Bibliografia
Źródła archiwalne
Źródła prawa
Opracowania

Wykaz tabel


Tom II - 1945-1989

Wstęp

Janusz WRONA, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie urzędowania rektora ks. Antoniego Słomkowskiego (1944-1951)
1. Uwarunkowania polityczne i społeczne powojennej reaktywacji KUL
2. Sylwetka ks. Rektora, okoliczności jego wyboru, wizja rozwoju i plan kierowania Uczelnią
3. Rozwój organizacyjny i struktura wewnętrzna Uniwersytetu
4. Kadra naukowa oraz pracownicy administracyjni
5. Studenci i życie studenckie
6. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni
7. Infrastruktura Uniwersytetu i jego rozwój
8. Miejsce i rola KUL w życiu Kościoła, narodu, państwa, regionu i emigracji
9. Bilans kadencji rektora ks. A. Słomkowskiego

Adam DZIUROK, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie urzędowania rektora ks. Józefa Iwanickiego (1951-1956)
1. Kontekst społeczno-polityczny oraz polityka państwa wobec Kościoła w okresie urzędowania ks. Rektora
2. Sylwetka ks. Rektora, okoliczności jego wyboru, wizja rozwoju i plan kierowania Uczelnią
3. Rozwój organizacyjny i struktura wewnętrzna Uniwersytetu
4. Kadra naukowa oraz pracownicy administracyjni
5. Studenci i życie studenckie
6. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni
7. Sprawy fi nansowo-gospodarcze Uniwersytetu
8. Miejsce i rola KUL w życiu Kościoła, narodu, państwa, regionu i emigracji
9. Bilans kadencji rektora ks. J. Iwanickiego

Agata MIREK, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie rektorstwa ks. Mariana Rechowicza (1956-1965)
1. Kontekst społeczno-polityczny oraz polityka państwa wobec Kościoła w okresie urzędowania ks. Rektora
2. Sylwetka ks. Rektora, okoliczności jego wyboru, wizja rozwoju i plan kierowania Uczelnią
3. Rozwój organizacyjny i struktura wewnętrzna Uniwersytetu
4. Kadra naukowa oraz pracownicy administracyjni
5. Studenci i życie studenckie
6. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni
7. Infrastruktura Uniwersytetu i jego rozwój
8. Miejsce i rola KUL w życiu Kościoła, narodu, państwa, regionu i emigracji
9. Bilans kadencji rektora ks. M. Rechowicza

Konrad BIAŁECKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie rządów rektora ks. Wincentego Granata (1965-1970)
1. Sytuacja społeczno-polityczna oraz wybory rektora KUL
2. Władze Uczelni i pozostali pracownicy
3. Studenci i życie studenckie
4. Duszpasterstwo Akademickie KUL
5. Życie naukowe Uniwersytetu
6. Baza materialna Uczelni
7. Obchody Milenium Chrztu Polski
8. Marzec 1968
9. Jubileusz 50-lecia KUL
10. Polityka państwa wobec KUL i relacje Uczelni z organami władz
11. Uniwersytet jako część Kościoła polskiego i powszechnego
12. Bilans kadencji rektora ks. W. Granata

Jan WALKUSZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie rektorstwa o. Mieczysława Alberta Krąpca (1970-1983)
1. Kontekst rektorskiego administrowania
2. Struktury kierownicze
3. Struktury dydaktyczno-naukowe
4. Pracownicy
5. Studenci i życie studenckie
6. Zagadnienia gospodarczo-finansowe
7. Współpraca zagraniczna
8. Wyjątkowe wydarzenia i uroczystości w dziejach Uczelni (1970-1983)

Marek WIERZBICKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1983-1989
1. Biskup Piotr Hemperek rektorem KUL (maj 1983 - sierpień 1988)
2. Wybór bpa Jana Śrutwy na stanowisko rektora KUL i jego kadencja (maj 1988 - sierpień 1989)
3. Prorektorzy KUL
4. Rozwój organizacyjny Uniwersytetu i jego struktura
5. Organizacja wewnętrzna Uczelni
6. Kadra naukowa oraz pracownicy administracyjni
7. Działalność naukowo-badawcza Uczelni
8. Krajowe i zagraniczne kontakty naukowe
9. Działalność dydaktyczna KUL
10. Studenci i życie studenckie
11. Polityka fi nansowa i działalność inwestycyjna władz Uczelni
12. Miejsce i rola KUL w życiu Kościoła, narodu, państwa, regionu i emigracji
13. Zakończenie

Podsumowanie

Bibliografia
Źródła archiwalne
Źródła prawa
Opracowania

Wykaz tabel


Tom III - 1989-2018

Wstęp

Władze
1. Rektor i prorektorzy
a. "To były czasy niewiarygodnie trudne". KUL pod kierownictwem ks. prof. Stanisława Wielgusa (1989-1998)
b. Kontynuacja. Dwie kadencje rektorskie ks. prof. Andrzeja Szostka MIC (1998-2004)
c. "Całościowe zagospodarowanie". Ksiądz prof. Stanisław Wilk SDB rektorem KUL (2004-2012)
d. "Pozytywna wizja KUL". Uniwersytet pod rządami ks. prof. Antoniego Dębińskiego (2012-)
2. Inne organy władzy
a. Wielki kanclerz KUL
b. Senat Akademicki

Struktura i infrastruktura Uniwersytetu
1. Jednostki naukowe
a. Wydział Teologiczny/Teologii
b. Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego / Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
c. Wydział Filozofi i Chrześcijańskiej/Filozofii
d. Wydział Nauk Humanistycznych
e. Wydział Nauk Społecznych
f. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy / Biotechnologiii Nauk o Środowisku / Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
g. Jednostki badawcze ogólnouniwersyteckie i międzywydziałowe
h. Wydziały zamiejscowe
i. Biblioteka Uniwersytecka
2. Administracja
3. Infrastruktura

Wspólnota akademicka
1. Statystyki
a. Nauczyciele akademiccy
b. Pracownicy administracji
c. Studenci
2. Formowanie pełnego człowieka. Szansa integralnego rozwoju członków wspólnoty akademickiej KUL
a. Formacja duchowa
b. Formacja intelektualna
c. Kształcenie kompetencji społecznych
d. Sport

Promieniowanie
1. Projekty "flagowe"
a. Encyklopedia katolicka
b. Dzieła wszystkie Cypriana Norwida
c. Opera Omnia Josepha Ratzingera
d. Kongresy Kultury Chrześcijańskiej
2. Ludzie 
3. "Wizytówki KUL"
a. Scena Plastyczna KUL
b. Chór Akademicki KUL
c. Muzeum KUL
d. "Ethos"
4. KUL na intelektualnej mapie Polski

Zamiast zakończenia

Bibliografia
Źródła archiwalne
Wywiady
Źródła drukowane
Prasa, wydawnictwa ciągłe
Opracowania
Materiały internetowe

Wykaz tabel

Indeks osób

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 03 kwiecień 2020.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 88 z 97 
w kategorii Historia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
100 lat teologii na KUL
100 lat teologii na KUL
Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934-1939
Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934-1939
$ Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009)
$ Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009)
Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny
Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce