Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380618091 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Magisterium Kościoła w sporze z modernizmem o fundamenty wiary
[9788380618091]
42,00zł
Product unavailable

Analiza poglądów A. Loisy’ego, É. Le Roy i G. Tyrrella i ich ocena w świetle dokumentów antymodernistycznych oraz Vaticanum II

Paweł Borto
ISBN:
978-83-8061-809-1
Pages: 354
Format: B5 (hard cover)
Year: 2020
Language: Polish


Skróty

Wstęp

Rozdział 1.
Prolegomena

1.1. Pojęcie modernizmu w teologii
1.2. Znaczenie kryzysu modernistycznego dla teologii
1.3. Pius IX i początki kryzysu modernistycznego
1.4. Leon XIII i początki kryzysu modernistycznego
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2.
Ogólny zarys okresu kryzysu modernistycznego

2.1. Pierwsze zwiastuny i dojrzewanie kryzysu
2.2. Krótkie podsumowanie u progu głównego okresu sporu modernistycznego
2.3. Centralny okres kryzysu modernistycznego
2.4. Koniec sporu modernistycznego w łonie katolicyzmu, czas represji i ich wygaśnięcie
2.5. Podsumowanie i wnioski ukierunkowujące refleksję systematyczną

Rozdział 3.
Spór o rozumienie Bożego Objawienia
3.1. Rozumienie Bożego Objawienia u autorów związanych z modernizmem
3.1.1. Miejsce refleksji nad Bożym Objawieniem w myśli modernistów
3.1.2. Krytyka intelektualistycznej koncepcji Bożego Objawienia
3.1.3. Nadprzyrodzony charakter Bożego Objawienia
3.1.4. Objawienie Boga w Jezusie Chrystusie
3.1.5. Powszechność Bożego Objawienia i jego związek z religią
3.1.6. Problem wiarygodności Bożego Objawienia
3.2. Rozumienie Bożego Objawienia w interwencjach Magisterium za czasów Piusa X
3.2.1. Intelektualistyczna koncepcja Bożego Objawienia
3.2.2. Filozoficzne uzasadnienie prawdy Bożego Objawienia
3.2.3. Rozpoznanie Bożego Objawienia
3.2.4. Chrystus a Objawienie Boże
3.2.5. Objawienie chrześcijańskie a inne religie
3.3. Objawienie Boże w doktrynie Soboru Watykańskiego II
3.3.1. Od intelektualistycznego do personalistycznego pojęcia Bożego Objawienia
3.3.2. Ujęcie historyczne zamiast scholastycznych rozróżnień
3.3.3. Objawienie jako zaproszenie do udziału w Bożym życiu
3.3.4. Wiara jako odpowiedź na Boże Objawienie
3.3.5. Najważniejsze elementy teologii Bożego Objawienia w pozostałych dokumentach Vaticanum II
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4
Spór o rozumienie dogmatów

4.1. Próba nowego zrozumienia pojęcia dogmatu wśród modernistów
4.1.1. Racjonalne argumenty przeciw klasycznemu rozumieniu "dogmatów"
4.1.2. Relacja między Bożym Objawieniem a dogmatem
4.1.3. Prawda dogmatu w ujęciu modernistów
4.1.4. Rozumienie rozwoju dogmatów
4.2. Odpowiedź Magisterium Kościoła na modernistyczne rozumienie dogmatu za pontyfikatu Piusa X
4.2.1. Sprzeciw wobec agnostycyzmu i immanentyzmu
4.2.2. Krytyka teorii powstania dogmatów
4.2.3. Krytyka modernistycznego rozumienia prawdy dogmatu
4.2.4. Krytyka teorii rozwoju dogmatów
4.3. Sobór Watykański II jako odpowiedź na spór wokół rozumienia dogmatu
4.3.1. Perspektywa hermeneutyczna wypowiedzi Vaticanum II
4.3.2. Rozumienie prawdy objawionej
4.3.3. Kościół jako depozytariusz prawdy objawionej
4.3.4. Historia jako miejsce przekazu doktryny objawionej
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5.
Spór wokół pojęcia doświadczenia religijnego

5.1. Rozumienie doświadczenia religijnego w myśli modernistów
5.1.1. Pierwszeństwo doświadczenia wobec refleksji
5.1.2. Doświadczenie jako warunek poznania Boga
5.1.3. Kryteria weryfikacji prawdziwości doświadczenia religijnego
5.1.4. Osobiste doświadczenie religijne a jego wymiar wspólnotowy
5.2. Rozumienie doświadczenia religijnego w antymodernistycznych dokumentach Magisterium Kościoła
5.2.1. Krytyka utożsamienia doświadczenia ze źródłem wiary i religii
5.2.2. Krytyka roli doświadczenia w przeżywaniu wiary i praktykowaniu religii
5.2.3. Krytyka znaczenia doświadczenia w życiu Kościoła
5.3. Rozumienie doświadczenia religijnego w dokumentach Soboru Watykańskiego II
5.3.1. Pojęcie doświadczenia w dokumentach soborowych
5.3.2. Doświadczenie a Objawienie i jego przekaz według doktryny soborowej
5.3.3. Rola doświadczenia w życiu Kościoła według doktryny soborowej
5.4. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia
1. Źródła
1.1. Dokumenty Magisterium Kościoła
1.2 Alfred Loisy
1.3. Edouard Le Roy
1.4. George Tyrrell
2. Bibliografia przedmiotu
2.1. Opracowania ogólne dotyczące modernizmu
2.2. Opracowania myśli A. Loisy’ego
2.3. Opracowania myśli Le Roy
2.4. Opracowania myśli Tyrrella
3. Bibliografia pomocnicza

Summary

This product was added to our catalog on Monday 29 June, 2020.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 374 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
Quinque compilationes antiquae przykładem systematyki oraz współpracy ustawodawcy, sądów i uniwersytetu
Quinque compilationes antiquae przykładem systematyki oraz współpracy ustawodawcy, sądów i uniwersytetu
Eschatologia w perspektywie komunii
Eschatologia w perspektywie komunii
Personalizm w nauce i kulturze
Personalizm w nauce i kulturze
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
Chrześcijańska doktryna społeczna
Chrześcijańska doktryna społeczna
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce