Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380617728 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Tempus sapientiae comes
Tempus sapientiae comes
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTM
[9788380617728]
0,00zł
Product unavailable

Izabela Mamcarz, Piotr Mamcarz
ISBN:
978-83-8061-772-8
Pages: 294
Format: B5
Year: 2020
Language: Polish 


SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1.
ROZUMIENIE POJĘCIA SAMOLECZENIA W LITERATURZE PRZEDMIOTU

1.1. Charakterystyka zjawiska samoleczenia
1.1.1. Systematyzacja definicji pojęcia samoleczenie
1.1.2. Zdrowotne aspekty zjawiska samoleczenia
1.1.3. Ekonomiczne aspekty zjawiska samoleczenia
1.1.4. Samoleczenie jako zjawisko społeczne
1.1.5. Charakterystyka psychologiczna zjawiska samoleczenia
1.2. Motywacja podejmowania samoleczenia
1.2.1. Systematyzacja teorii motywacji
1.2.2. Motywacyjna interpretacja zjawiska samoleczenia
1.3. Rodzaje leków stosowanych w procesie samoleczenia
1.3.1. Różnice pomiędzy lekiem i suplementem diety
1.3.2. Wyrób medyczny i dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego jako produkty stosowane w samoleczeniu
1.3.3. Podział leków na leki na receptę i leki bez recepty
1.3.4. Zarys problematyki stosowania leków według światowych danych
1.4. Konsekwencje występowania zjawiska samoleczenia
1.4.1. Konsekwencje zdrowotne
1.4.2. Konsekwencje ekonomiczne
1.4.3. Konsekwencje społeczne
1.4.4. Konsekwencje psychologiczne
1.5. Odpowiedzialność w procesie samoleczenia
1.5.1. Osobista odpowiedzialność w procesie samoleczenia
1.5.2. Rola farmaceuty w procesie samoleczenia

ROZDZIAŁ 2.
PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W SYTUACJACH KONSUMENCKICH

2.1. Człowiek w obliczu decyzji
2.1.1. Podmiot w sytuacji decyzyjnej
2.1.2. Realna i hipotetyczna sytuacja decyzyjna
2.1.3. Kłosińskiego podejście do decyzji
2.2. Uwarunkowania procesu podejmowania decyzji
2.2.1. Przebieg procesu podejmowania decyzji
2.2.2. Analiza decyzyjna i psychologia decyzji
2.3. Czynniki związane z podejmowaniem decyzji
2.3.1. Ocenianie
2.3.2. Emocje
2.3.3. Wiedza
2.3.4. Niepewność
2.4. Charakterystyka decyzji konsumenckich
2.4.1. Kształtowanie postaw konsumenta
2.4.2. Elementy oraz uwarunkowania procesu decyzyjnego konsumenta
2.4.3. Młody konsument w sytuacji decyzyjnej
2.5. Konsument leków w roli decydenta
2.5.1. Znaczenie wiedzy w decyzjach dotyczących zdrowia
2.5.2. Charakterystyka decyzji konsumentów leków OTC

ROZDZIAŁ 3.
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE PODEJMOWANIA DECYZJI O SAMOLECZENIU

3.1. Psychospołeczna specyfika miejsc nabywania leków
3.1.1. Miejsca nabywania leków w ramach samoleczenia
3.1.2. Kontekst psychologiczny i środowiskowy
3.1.3. Kontekst kulturowy i społeczny
3.2. Rola mediów w poszerzaniu świadomości konsumentów leków
3.2.1. Ambiwalentna rola mediów w reklamie leków OTC
3.2.2. Formy i strategie reklamy medialnej leków OTC
3.3. Percepcja społeczna stosowania środków farmakologicznych
3.3.1. Aspekt pozytywny
3.3.2. Aspekt negatywny

ROZDZIAŁ 4.
SPECYFIKA KORZYŚCI I ZAGROŻEŃ BĘDĄCYCH WYNIKIEM PODEJMOWANIA DECYZJI O SAMOLECZENIU

4.1. Pozytywne aspekty samoleczenia
4.2. Pojęcie ryzyka w literaturze naukowej
4.2.1. Potoczne i naukowe rozumienie ryzyka
4.2.2. Ryzyko w psychologii
4.2.3. Rodzaje ryzyka
4.3. Osobowościowe korelaty warunkujące podejmowanie decyzji ryzykownych
4.3.1. Charakterystyka decyzji ryzykownych
4.3.2. Uwarunkowania psychologiczne percepcji ryzyka
4.3.3. Znaczenie cech decydenta w spostrzeganiu ryzyka
4.4. Ryzyko w zachowaniach zdrowotnych
4.5. Bilans zysków i strat płynących z podejmowania samoleczenia

ROZDZIAŁ 5.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH NAD PSYCHOLOGICZNYMI KORELATAMI PODEJMOWANIA DECYZJI O SAMOLECZENIU LEKAMI OTC

5.1. Synteza podstaw teoretycznych badań własnych
5.2. Problem pracy, hipotezy i cel badań
5.3. Badania pilotażowe
5.4. Metody badań
5.5. Strategia badań własnych
5.6. Procedura badawcza
5.7. Charakterystyka osób badanych

ROZDZIAŁ 6.
ANALIZA I INTERPRETACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ

6.1. Analiza psychologiczna badanej grupy
6.1.1. Struktura osobowości badanej grupy
6.1.2. Umiejscowienie kontroli zdrowia
6.1.3. Przekonanie o własnej skuteczności w obszarze zachowań zdrowotnych
6.1.4. Objawy noo-psycho-somatyczne
6.1.5. Zachowania i przekonania osób w zakresie samoleczenia
6.1.6. Ryzyko samoleczenia - badanie kwestionariuszowe
6.2. Analiza uzyskanych współzależności
6.2.1. Ryzyko samoleczenia w aspekcie wieku i wydatków na leki
6.2.2. Analiza związku pomiędzy ryzykiem samoleczenia a czynnikami osobowości
6.2.3. Umiejscowienie kontroli zdrowia a podejmowanie procesu samoleczenia
6.2.4. Przekonanie o własnej skuteczności w odniesieniu do podejmowania ryzyka samoleczenia
6.2.5. Podejmowanie samoleczenia w oparciu o doświadczane objawy noo-psycho-somatyczne
6.2.6. Podejmowanie decyzji o samoleczeniu a przekonania i zachowania z nim związane
6.2.7. Analiza poszczególnych składowych podejmowania ryzyka samoleczenia
6.2.8. Analiza równań strukturalnych
6.3. Podsumowanie wyników badań własnych

ROZDZIAŁ 7.
PSYCHOLOGICZNA INTERPRETACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ

7.1. Część analityczna interpretacji psychologicznej
7.2. Synteza interpretacyjna

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

ANEKSY. Kwestionariusz Ryzyka Samoleczenia

This product was added to our catalog on Monday 06 July, 2020.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 328 of 331 in category Social science  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce