Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » Studia Prawnicze KUL » SP76 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
[SP76]
55,00zł
Product available

red. Krzysztof Wiak
ISSN:
1897-7146
Pages: 284
Format: B5
Year: 2018
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY
Monika BARTNIK, Zespół dziecka maltretowanego a obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej
Child Abuse Syndrome and the Obligation to Keep Medical Confidentiality
Синдром избитого ребенка И обязанность хранить врачебную тайну
Agnieszka FIUTAK, Odpowiedzialność rodziców za brak opieki nad dziećmi
Parents’ Responsibility for Lack of Childcare
Ответственность родителей за отсутствие ухода за ребенком
Małgorzata GAŁĄZKA, Spór o podstawy legalności interwencji leczniczej z perspektywy niemieckiej doktryny i judykatury
The Dispute about the Grounds for the Legality of Therapeutic Intervention from the Perspective of German Doctrine and Judicature
Спор о законности терапевтического вмешательства с точки зрения немецкой доктрины и судебной системы
Katarzyna GOLUSIŃSKA, Jakub KRUCZEK, Prawne aspekty uzależnienia dzieci
Children’s Addictions - Legal Analysis
Правовые аспекты детской зависимости
Kristina GRINEVIČIŪTĖ, Iveta VITKUTĖ-ZVEZDINIENĖ, Social and Legal
Issues of Corporal Punishment of Children
Kary cielesne wobec dzieci w świetle społeczności i prawa
Телесные наказания детей в свете общества и права
Jolanta PACIAN, Odmowa wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniu ochronnemu
Refusal to Fulfil a Duty to Vaccinate a Child
Отказ от исполнения обязательства по иммунизации ребенка
Agnieszka WOŁOSZYN-CICHOCKA, Prawo pacjenta - dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego
The Right of a Child-Patient to Give a Consent for a Healthcare Service
Право пациента - ребенка на согласие на оказание медицинских услуг
Magdalena ZAMROCZYŃSKA, Zażywanie leków OTC przez dzieci i młodzież
The Use of OTC Drugs by Children and Adolescents
Применение безрецептурных препаратов Детьми и подростками
Marian ZDYB, Ochrona praw dzieci w prawie polskim i międzynarodowym w kontekście ochrony ich zdrowia
Protection of Children’s Rights in Polish and International Law in the Context of Protection of Their Health
Защита прав детей в польском и международном праве в контексте защиты их здоровья

MATERIAŁY I GLOSY
Katarzyna ZABORSKA, Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia przy zabójstwie z afektu
Circumstances Justifying a State of Intense Agitation in the Case of Homicide Committed of Passion
Обстоятельства, оправдывающие состояние сильного гнева при убийстве в состоянии аффекта

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM
Ustawa z dnia 14 marca 1996 r. o ochronie praw dziecka Republiki Litewskiej (tłum. Iveta Vitkutė-Zvezdinienė, oprac. meryt. i tłum. Jolanta Pacian)

RECENZJE
Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Ireneusz Dosz (red.), Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, TN KUL, Lublin 2017, ss. 266 (rec. Jerzy Flaga)

SPRAWOZDANIA
Dziecko w rodzinie dawniej i dziś. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Chełm, 14 marca 2018 r. (Judyta Dworas-Kulik)
Z dziejów bankowości - historia monetarna Polski od X wieku do współczesności. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 maja 2018 r. (Judyta Dworas-Kulik)
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 26 maja 2018 r. (Agnieszka Romanko)
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania. X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 czerwca 2018 r. (Monika Münnich, Adam Zdunek)
Państwo - Społeczeństwo - Kultura: formalne i nieformalne źródła prawa
Ogólnopolska Konferencja Naukowa. XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii
Prawa, Lublin, 23-26 września 2018 r. (Justyna Węglińska)
Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Chełm, 9 października 2018 r. (Judyta Dworas-Kulik)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień - czerwiec 2018 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik)

This product was added to our catalog on Wednesday 19 August, 2020.
Reviews
Previous product  Product 28 of 34 in category Studia Prawnicze KUL  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003</blink>
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce