Wydawnictwo KUL
  Start » Czasopisma » Studia Prawnicze KUL » SP77 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
28,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
[SP77]
53,00zł
Produkt dostępny

red. Joanna Misztal-Konecka
ISSN:
1897-7146
Stron: 266
Format: B5
Rok wydania: 2019


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY
Ks. Jerzy ADAMCZYK, Rada biskupia - kolegialny organ konsultacyjny kurii diecezjalnej w sprawach duszpasterskich
Episcopal Council - the Collegial Consultation Authority of the Diocesan Curia Dealing with Ministerial Issues
Епископский совет - коллегиально-консультативный орган диоцезной курии по вопросам пастырства
Ks. Krzysztof BURCZAK, 100 lat prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
100 Years of Canon Law at the John Paul II Catholic University of Lublin
100 лет канонического права в Люблинском Католическом Университете Иоанна Павла II
Ks. Grzegorz BZDYRAK, Pieniactwo sądowe na przykładzie spraw toczących się przed Sądem Metropolitalnym w Lublinie
Court Berratry on the Example of Cases Examined by the Metropolitan Court in Lublin
Кверулянство на примере дел, рассматриваемых в Метрополитарном Суде Люблина
Marcin KĘPA, Publicznoprawne mechanizmy stymulowania konkurencyjności w projektach europejskich
Public-Law Mechanisms of Stimulating Competition in European Projects
Публично-правовые механизмы стимулирования конкуренции в европейских проектах
Andrzej MICHALIK, Zmiany w gospodarce finansowej spółdzielni socjalnej w Polsce
Changes in the Financial Structure of Social Cooperatives in Poland
Изменения в финансовой экономике общественного кооператива в Польше
Paulina WOŚ, Interwencja uboczna samoistna po stronie pozwanego a przekształcenie podmiotowe w trybie art. 194 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego
Secondary Independent Intervention on the Part of the Defendant and Subjective Transformation in the Mode of Art. 194 § 3 of the Code of Civil Procedure
Самопроизвольное вмешательство со стороны ответчика и субъективное
преобразование в соответствии со ст. 194 § 3 гражданского процессуального Кодекса

MATERIAŁY I GLOSY
Szymon NIEWADA, Status uczelni i studentów wojskowych w polskim porządku prawnym
Status of Military Academies and Students in the Polish Legal System
Статус университетов и военных студентов в польском правопорядке
Jakub SZCZEPKOWSKI, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. Akt II OSK 2366/16, niepubl
Gloss to the Judgment of the Supreme Administrative Court of June 22, 2017, the File Reference Number II OSK 2366/16
Глоссарий к приговору Высшего Административного Суда от 22 июня 2017 года, номер ссылки Акт II ОСК 2366/16, неопубликованный
Bartosz ZALEWSKI, Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym
Crimen Abortionis in Roman Criminal Law
Преступление аборта в римском уголовном праве

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ przedłużająca mandat Grupy
Roboczej ds. praw człowieka i biznesu z dnia 22 czerwca 2017 r. nr A/HRC/RES/35/7 (tłum. Łukasz Dawid Dąbrowski)
Umowa między Rządem Republiki Argentyńskiej i Rządem Algierskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej, o współpracy w dziedzinie sportu, Algier, 6 kwietnia 2008 r. (tłum. Agata Szwed)

RECENZJE
Oleh Behen, Akcja Katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, ss. 258 (rec. Jerzy Flaga)

SPRAWOZDANIA
Wyzwania współczesnego samorządu terytorialnego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin, 15 października 2018 r. (Magdalena Kisała)
Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL. Konferencja naukowa, Lublin, 7 grudnia 2018 r. (ks. Paweł Wróbel SDS)
Dziecko w prawie kanonicznym i polskim. Ogólnopolska Konferencja
Naukowa. Lublin, 12 stycznia 2019 r. (Paweł Banduła)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec - wrzesień 2018 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik)

Data dodania produktu do sklepu: środa, 19 sierpień 2020.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 32 z 33 
w kategorii Studia Prawnicze KUL
 Następny produkt
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce