Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380618459 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Przemówienia i listy. Tom 1 cz. 2
[9788380618459]
29,00zł
Product available

Semper Deo et Patriae
Wybór tekstów Rektora KUL

Antoni Dębiński
ISBN:
978-83-8061-845-9
Pages: 270
Format: B5 (hard cover)
Year: 2020
Language: Polish


Spis treści

I. Listy z okazji rozpoczęcia roku akademickiego
List z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2012/2013
List z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2013/2014
List z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2014/2015
List z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016
List z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017
List z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018
List z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019
List z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020

II. Przemówienia z okazji nadania doktoratów honoris causa KUL
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL Kiko Argüello
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL kard. Franscesco Coccopalmerio
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. A. Jamesowi McAdamsowi
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Alinie Nowickiej-Jeżowej
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Krzysztofowi Pendereckiemu
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Alvinowi Plantindze
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL kard. Gianfranco Ravasiemu
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Johnowi Ravenowi
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Richardowi Swinburne’owi
Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Bogusławowi Śliwerskiemu

III. Przemówienia z okazji promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Słowo podczas promocji doktorskich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Słowo podczas promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich
Słowo podczas promocji doktorskich

IV. Przemówienia z okazji odznaczeń i wyróżnień uniwersyteckich KUL
Słowo z okazji wręczenia księgi jubileuszowej ks. prof. Stanisławowi Wilkowi
Słowo z okazji wręczenia księgi jubileuszowej ks. prof. Józefowi Krukowskiemu
Słowo z okazji wręczenia księgi jubileuszowej ks. prof. Andrzejowi Szostkowi
Słowo z okazji odnowienia doktoratu ks. prof. Michała Hellera
Słowo z okazji nadania tytułu Deo et Patriae deditus prof. Alicji Grześkowiak
Słowo z okazji nadania wyróżnienia Gratae Memoriae Signum Universitatis Pani Wandzie Gawrońskiej
Słowo z okazji odnowienia doktoratu s. prof. Zofii Józefy Zdybickiej
Słowo z okazji wręczenia księgi jubileuszowej prof. Leszkowi Mądzikowi
Słowo z okazji wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL ks. prof. Stanisławowi Janeczkowi
Słowo z okazji nadania wyróżnienia Gratae Memoriae Signum Universitatis Panu Wiesławowi Myśliwskiemu

V. Przemówienia podczas konferencji naukowych i wydarzeń kulturalnych
Słowo na otwarcie sympozjum "Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?" i prezentacji VIII tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera
Słowo z okazji otwarcia wystawy "Ex Thesauro Universitatis".
Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Słowo na otwarcie Duszpasterskich Wykładów Akademickich
Słowo na otwarcie konferencji "Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup
Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich"
Słowo na rozpoczęcie koncertu pamięci JE abp. Józefa Życińskiego zorganizowanego w ramach cyklu OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką
Słowo podczas dyskusji wokół książki śp. abp. Józefa Życińskiego
Transcendencja i naturalizm, Muzeum na Zamku Lubelskim
Słowo przed prapremierą filmu Grzegorza Linkowskiego Nasz profesor papieżem
Słowo na otwarcie konferencji "Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem"
Słowo podczas otwarcia wystawy "Papież Jan Paweł II - dar Polski dla świata", Trybunał Koronny
Słowo podczas uroczystej promocji XX tomu Encyklopedii katolickiej, Warszawa, siedziba Konferencji Episkopatu Polski
Słowo z okazji otwarcia wystawy "Aby to piękno służyło innym...
Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich" w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym
Słowo z okazji koncertu ku czci Piotra Jerzego Frassatiego z cyklu Opus Magnum - KULowskie wieczory z muzyką
Przemówienie w czasie konferencji programowej Narodowego Kongresu
Nauki "Doskonałość akademicka - jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia"
Przemówienie w czasie konferencji "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska"
Słowo podczas prezentacji książki - wywiadu z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem Dialog leczy rany
Słowo powitania uczestników XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego

VI. Przemówienia związane z jubileuszem 100-lecia KUL
Słowo na otwarcie wystawy "100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki
ze zbiorów KUL na stulecie KUL" na Zamku Królewskim w Warszawie
Słowo z okazji V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej
Słowo na otwarcie konferencji "Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. Katolicki Uniwersytet Lubelski w realiach systemu komunistycznego (1944-1989)"
Słowo na rozpoczęcie 377 . Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski
Wykład na temat Jubileuszu 100-lecia KUL w Papieskiej Akademii Nauk
Słowo na otwarcie konferencji w Senacie RP z okazji 100-lecia KUL
Słowo na otwarcie Walnego Zgromadzenia Europejskiej Federacji
Uniwersytetów Katolickich
Słowo powitania uczestników Światowego Zjazdu Absolwentów KUL
Słowo w czasie uroczystego posiedzenia Senatu KUL w 100. rocznicę
pierwszej inauguracji
Słowo na rozpoczęcie konferencji "Kultura i tożsamość" z cyklu
"Polonia Restituta - Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości"
Słowo w publikacji Kronika Jubileuszu 100-lecia KUL
Słowo w publikacji Ex thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Słowo w monografii Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Słowo w publikacji Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego

VII. Przedmowy do wydawnictw poświęconych KUL
Słowo w publikacji Alma Mater Lublinensis noszę w sobie wciąż żywą...
Związki Jana Pawła II z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w dokumencie i fotografii
Słowo w zbiorze prac ks. prof. Henryka Insadowskiego Opera selecta 184
Słowo w publikacji Święci z KUL-u
Słowo w publikacji Ksiądz Wincenty Granat. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - kandydat do chwały ołtarzy
Słowo w Pismach prof. Czesława Martyniaka
Słowo w publikacji Dar wielkiego serca. Fundacja Potulicka w stuleciu KUL
Słowo we wspomnieniach ks. prof. Józefa Pastuszki Ludzie i fakty

VIII. Wykłady
Uniwersytet katolicki - kuźnia elit
Laudacja na cześć profesora Marka Kuryłowicza z okazji 70. urodzin
Laudacja na cześć profesora Janusza Sondla z okazji odnowienia doktoratu
Ex corde Ecclesiae. O naturze i misji uniwersytetu katolickiego
Prawo rzymskie jako podstawa kultury europejskiej

VIII. Inne przemówienia
Słowo podczas uroczystego otwarcia Interdyscyplinarnego
Centrum Badań Naukowych
Słowo podczas otwarcia Centrum Transferu Wiedzy
Słowo powitania uczestników Światowych Dni Młodzieży
Słowo podczas uroczystości wręczenia medali i dyplomów honorowych "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" na KUL
Słowo pożegnania wielkiego kanclerza KUL ks. abp. Bolesława Pylaka
Słowo podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego na kierunku pielęgniarstwo
Słowo z okazji nadania imienia ks. Antoniego Słomkowskiego kampusowi na Poczekajce
Słowo z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci pracowników, absolwentów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poległych, zamordowanych i zamęczonych w latach 1939-1945

This product was added to our catalog on Thursday 20 August, 2020.
Reviews
Previous product  Product 339 of 351 in category Law  Next product
Semper Deo et Patriae - Pozostałe książki z serii
Wywiady. Tom 2
Wywiady. Tom 2
22,00zł
Homilie. Tom 3
Homilie. Tom 3
18,00zł
Rozważania jasnogórskie. Tom 4
Rozważania jasnogórskie. Tom 4
17,00zł
Przemówienia i listy. Tom 1 cz. 1
Przemówienia i listy. Tom 1 cz. 1
20,00zł

Customers who bought this product also purchased
Opera omnia T. XIII-3 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-3 - W rozmowie z czasem
Gawędy na drugie stulecie
Gawędy na drugie stulecie
Opera omnia T. XIV-1 - Kazania
Opera omnia T. XIV-1 - Kazania
Magisterium Kościoła w sporze z modernizmem o fundamenty wiary
Magisterium Kościoła w sporze z modernizmem o fundamenty wiary
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka
Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce