Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380618114 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Kresy południowo-wschodnie. Szkice o kulturze
Kresy południowo-wschodnie. Szkice o kulturze
37,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrze¶cijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodzin±
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarz±dzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad warto¶ciami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedz±
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy ¦rodkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamo¶ć osób, zbiorowo¶ci, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: ¬ródła jedno¶ci narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadci¶nieniem tętniczym
[9788380618114]
67,00zł
Product available

Izabella Jasik
ISBN:
978-83-8061-811-4
Pages: 334
Format: B5 (hard cover)
Year: 2020
Language: Polish


Spis tre¶ci

Wstęp

Rozdział I. Medyczne aspekty nadci¶nienia tętniczego
1.1.   Epidemiologia, definicja i klasyfikacja nadci¶nienia tętniczego
1.2.   Etiopatogeneza choroby nadci¶nieniowej
1.2.1. Rola czynników genetycznych w patogenezie nadci¶nienia tętniczego
1.2.2. Rola czynników ¶rodowiskowych w patogenezie nadci¶nienia tętniczego
1.2.3. Rola czynników psychologicznych w patogenezie nadci¶nienia tętniczego
1.3.   Naturalny przebieg choroby nadci¶nieniowej
1.3.1. Obraz kliniczny nadci¶nienia tętniczego
1.3.2. Powikłania nadci¶nienia tętniczego
1.4.   Postępowanie z pacjentem chorym na nadci¶nienie tętnicze
1.4.1. Diagnostyka nadci¶nienia tętniczego
1.4.2. Leczenie nadci¶nienia tętniczego
1.4.2.1. Leczenie niefarmakologiczne (modyfikacja stylu życia)
1.4.2.2. Leczenie farmakologiczne
1.5.     Współpraca chorego z lekarzem i przestrzeganie zaleceń terapeutycznych

Rozdział II. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej - teoretyczne podstawy i przegl±d badań
2.1.   Nadci¶nienie tętnicze jako choroba przewlekła będ±ca Ľródłem stresu psychologicznego
2.1.1. Pojęcie stresu psychologicznego
2.1.2. Radzenie sobie ze stresem choroby przewlekłej
2.1.3. Strategie radzenia sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
2.1.4. Zachowania zdrowotne w sytuacji choroby nadci¶nieniowej
2.2.   Znaczenie wybranych czynników psychologicznych wpływaj±cych na radzenie sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
2.2.1. Cechy osobowo¶ci typu D a radzenie sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
2.2.2. Poczucie koherencji a radzenie sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
2.2.3. Poczucie własnej skuteczno¶ci a radzenie sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
2.2.4. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia a radzenie sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
2.2.5. Kompetencje emocjonalne a radzenie sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
2.3.   Temperamentalno-charakterologiczna koncepcja R.C. Cloningera w wyja¶nianiu funkcjonowania pacjentów z chorob± nadci¶nieniow±

Rozdział III. Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1.   Problem pracy i pytania badawcze
3.2.   Charakterystyka metod badawczych
3.2.1. Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru (TCI)
3.2.2. Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Mini-COPE)
3.2.3. Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych w Nadci¶nieniu Tętniczym (KZZ-NT)
3.2.4. Skala do pomiaru osobowo¶ci Typu D (DS14)
3.2.5. Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29)
3.2.6. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczno¶ci (GSES)
3.2.7. Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC)
3.2.8. Kwestionariusz Kompetencji Emocjonalnych (EKF)
3.2.9. Arkusz Danych Osobowych
3.3.   Strategia badań i charakterystyka badanej grupy
3.4.   Zastosowane procedury statystyczne

Rozdział IV. Struktura badanych zmiennych
4.1. Struktura strategii radzenia sobie ze stresem - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej
4.2. Struktura zachowań zdrowotnych w nadci¶nieniu tętniczym - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej
4.3. Struktura cech osobowo¶ci typu D - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej
4.4. Struktura poczucia koherencji - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej
4.5. Struktura poczucia własnej skuteczno¶ci - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej
4.6. Struktura umiejscowienia kontroli zdrowia - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej
4.7. Struktura kompetencji emocjonalnych - rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej

Rozdział V. Typy temperamentalno-charakterologiczne oraz ich zwi±zek z wybranymi zmiennymi osobowo¶ciowymi i radzeniem sobie z chorob± nadci¶nieniow±
5.1.   Podział na grupy homogeniczne ze względu na wyniki w wymiarach temperamentu i charakteru
5.1.1. Charakterystyka grup
5.2.   Zmienne osobowo¶ciowe a typy temperamentalno-charakterologiczne
5.2.1. Cechy osobowo¶ci typu D a typy temperamentalno-charakterologiczne
5.2.2. Poczucie koherencji a typy temperamentalno-charakterologiczne
5.2.3. Poczucie własnej skuteczno¶ci a typy temperamentalno-charakterologiczne
5.2.4. Umiejscowienie kontroli zdrowia a typy temperamentalno-charakterologiczne
5.2.5. Kompetencje emocjonalne a typy temperamentalno-charakterologiczne
5.3.   Radzenie sobie z chorob± a typy temperamentalno-charakterologiczne
5.3.1. Strategie radzenia sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej a typy temperamentalno-charakterologiczne
5.3.2. Zachowania zdrowotne w nadci¶nieniu tętniczym a typy temperamentalno-charakterologiczne
5.4.   Podsumowanie

Rozdział VI. Typy temperamentalno-charakterologiczne i predyktory osobowo¶ciowe w radzeniu sobie z chorob± nadci¶nieniow± - modele przyczynowe
6.1.   Typy temperamentalno-charakterologiczne i predyktory osobowo¶ciowe a strategie radzenia sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
6.1.1. Cechy osobowo¶ci typu D w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
6.1.2. Poczucie koherencji w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
6.1.3. Poczucie własnej skuteczno¶ci w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
6.1.4. Umiejscowienie kontroli zdrowia w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
6.1.5. Kompetencje emocjonalne w predykcji strategii radzenia sobie ze stresem choroby nadci¶nieniowej
6.2.   Typy temperamentalno-charakterologiczne i predyktory osobowo¶ciowe a zachowania zdrowotne w chorobie nadci¶nieniowej
6.2.1. Cechy osobowo¶ci typu D w predykcji zachowań zdrowotnych w nadci¶nieniu tętniczym
6.2.2. Poczucie koherencji w predykcji zachowań zdrowotnych w nadci¶nieniu tętniczym
6.2.3. Poczucie własnej skuteczno¶ci w predykcji zachowań zdrowotnych w nadci¶nieniu tętniczym
6.2.4. Umiejscowienie kontroli zdrowia w predykcji zachowań zdrowotnych w nadci¶nieniu tętniczym
6.2.5. Kompetencje emocjonalne w predykcji zachowań zdrowotnych w nadci¶nieniu tętniczym

Rozdział VII. Podsumowanie: typy temperamentalno-charakterologiczne i predyktory osobowo¶ciowe w radzeniu sobie z chorob± nadci¶nieniow±
7.1. Ogólne wnioski z badań i próba syntezy
7.2. Dyskusja wyników
7.3. Implikacje wynikaj±ce z badań

Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Spis rycin
Spis tabel
Streszczenie
Abstract

This product was added to our catalog on Thursday 10 September, 2020.
Reviews
Previous product  Product 330 of 332 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach
Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach
Gawędy na drugie stulecie
Gawędy na drugie stulecie
Personalizm w nauce i kulturze
Personalizm w nauce i kulturze
Instytucjonalny wymiar ochrony życia
Instytucjonalny wymiar ochrony życia
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
Mediacja w ¶wietle przepisów kodeksu postępowania cywilnego
Mediacja w ¶wietle przepisów kodeksu postępowania cywilnego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce