Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380618244 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939
[9788380618244]
55,00zł
Product unavailable

Monika Münnich
ISBN:
978-83-8061-824-4
Pages: 484
Format: B5
Year: 2020
Language: Polish


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp
Temat, cel pracy i stan badań
Bibliografia
Metoda pracy i problemy metodologiczne
Układ pracy

1. Sytuacja szkolnictwa przed rokiem 1918
1.1. Oświata w strukturach zaborczych
1.1.1. Edukacja w zaborze pruskim
1.1.2. Oświata na terenach Galicji
1.1.3. Nauczanie pod zaborem rosyjskim
1.1.4. Edukacja w Księstwie Warszawskim
1.1.5. Szkolnictwo Królestwa Polskiego
1.2. Nauczanie na ziemiach polskich w czasie pierwszej wojny światowej
Podsumowanie

2. Organizacja systemu oświaty od 1918 r.
2.1. Sytuacja społeczno-polityczna na terenach Rzeczypospolitej Polskiej po odzyskaniu niepodległości
2.2. Odrębności w systemach prawa oświatowego u progu niepodległości
2.3. Dyskusje co do struktur organizacyjnych oświaty
2.3.1. Postulaty oświatowe poszczególnych frakcji politycznych
2.3.2. Kościół katolicki wobec wychowania szkolnego
2.4. Unifikacja administracji oświatowej
2.5. Pierwsze ustawodawstwo oświatowe
2.6. Projekty reform i reformy systemowe
2.6.1. Sejm Nauczycielski jako inicjator rozwiązań systemowych
2.6.2. Ministerialne propozycje reformatorskie
2.6.2.1. Próby określenia nowych założeń oświatowych przez ministra Stanisława Grabskiego
2.6.2.2. Projekt reformy ministra Gustawa Dobruckiego
2.6.2.3. Reforma Kazimierza Świtalskiego
2.6.2.4. Reforma ustrojowa ministra Janusza Jędrzejewicza
2.7. Prawo do nauki mniejszości narodowych
Podsumowanie

3. Ramy organizacyjno-prawne działalności władz oświatowych
3.1. Władze centralne w systemie oświaty
3.1.1. Organy doradcze działające przy Ministrze WRiOP
3.2. Okręgowe władze szkolne
3.2.1. Kuratorzy i kuratoryjne okręgi szkolne
3.2.2. Inspektorzy i okręgi powiatowe
Podsumowanie

4. Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania oświaty
4.1. Zasady zakładania, finansowania i likwidacji szkół
4.1.1. Zakładanie i finansowanie szkół publicznych
4.1.2. Budownictwo szkół publicznych
4.1.2.1. Działalność Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych
4.1.3. Zakładanie i finansowanie szkół prywatnych
4.1.4. Likwidacja szkół
4.2. Organy zarządu i kontroli szkół
4.2.1. Organy zarządu
4.2.2. Organy kontrolne szkół
4.3. Prawne zasady realizacji obowiązku szkolnego
4.3.1. Zakres realizacji przymusu szkolnego
4.3.2. Kontrola i egzekucja administracyjna obowiązku szkolnego
4.4. Założenia wychowawczo-opiekuńcze, programy nauczania i podręczniki szkolne
4.4.1. Organizacja systemu wychowawczo-opiekuńczego
4.4.2. Programy nauczania
4.4.3. Podręczniki szkolne
Podsumowanie

5. Rodzaje i typy szkół umiejscowionych w systemie oświaty
5.1. Rodzaje szkół
5.1.1. Rola szkół publicznych w systemie oświaty
5.1.2. Szkoły prywatne
5.1.2.1. Nadawanie szkołom prywatnym uprawnień szkół publicznych
5.2. Typy szkół
5.2.1. Szkoły powszechne jako podstawa systemu edukacyjnego
5.2.2. Szkoły średnie
5.2.2.1. Gimnazja niższego i wyższego stopnia
5.2.2.2. Szkoły licealne
5.2.3. Szkoły zawodowe

Podsumowanie
6. Status prawny nauczycieli
6.1. Zasady kształcenia nauczycieli
6.1.1. Dokształcanie kadry nauczycielskiej
6.1.2. Szkolenie nauczycieli specjalistów
6.2. Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela
6.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia
I. Źródła
II. Literatura
III. Netografia

Indeks nazwisk

This product was added to our catalog on Thursday 10 September, 2020.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 343 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island
The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island
Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II
Dialogue and Indentity and Other Studies
Dialogue and Indentity and Other Studies
Cierpienie dzieci i młodzieży - aspekty aksjologiczne i dydaktyczne
Cierpienie dzieci i młodzieży - aspekty aksjologiczne i dydaktyczne
Edukacja religijna wobec przemian kulturowych
Edukacja religijna wobec przemian kulturowych
Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej - analiza krytyczna
Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej - analiza krytyczna
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce