Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » Seria: Studia Biblica Lublinensia » 9788380618541 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
45,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Profetyzm w Księdze Syracha
[9788380618541]
35,00zł
Product available

Studia Biblica Lublinensia XXI

s. Jolanta Judyta Pudełko PDDM
ISBN:
978-83-8061-854-1
Pages: 424
Format: B5
Year: 2020
Language: PolishSpis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Profetyzm w okresie Drugiej Świątyni i judaizmu rabinicznego
jako kontekst Syrachowego nauczania o prorokach i proroctwie
1. Biblia Hebrajska
1.1. Ps 74,9 - lamentacja czasu zagłady o braku proroka
1.2. Księgi Zachariasza, Malachiasza i Joela - zmiany w profetyzmie powygnaniowym
1.3. Dzieło Kronikarskie - prorokowanie a Świątynia Jerozolimska
2. Septuaginta
2.1. Księgi Machabejskie - nieobecność proroków w teraźniejszości a pisma prorockie
2.2. Księga Daniela - nieobecność proroka oraz innych instytucji państwowych i religijnych
2.3. Księga Mądrości - proroctwo Izraela w kontekście pogaństwa
3. Starożytne pozabiblijne interpretacje żydowskie
3.1. Filon z Aleksandrii - własne doświadczenie prorokowania
3.2. Józef Flawiusz - proroctwo kapłanów i przepowiadanie przyszłości
3.3. Pisma z Qumran - oczekiwanie na eschatologicznego proroka
3.4. 1 Księga Henocha, 2 Księga Barucha, Testament Beniamina - apokalipsy i testamenty żydowskie
3.5. Tradycja rabiniczna - przejęcie spuścizny proroków
4. Podsumowanie

Rozdział II
Prorocy i proroctwo w Księdze Syracha (Prolog; Syr 1 - 43)
1. Prolog greckiej wersji Księgi Syracha i jego odniesienia do profetyzmu
(Prolog 1-3.7-10.24-26)
1.1. Prolog jako dzieło tłumacza i jego znaczenie dla Księgi Syracha
1.2. Tekst i jego tłumaczenie
1.3. Struktura Prologu
1.4. Analiza egzegetyczna
1.5. Podsumowanie
2. Prorokowanie mędrca (Syr 24,30-34)
2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
2.2. Tekst i jego tłumaczenie
2.3. Struktura perykopy
2.4. Analiza egzegetyczna
2.4.1. Osobiste przyjęcie mądrości przez mędrca (Syr 24,30-31)
2.4.2. Przekazywanie mądrości potomnym (Syr 24,32-34)
2.5. Podsumowanie
3. Modlitwa o wypełnienie proroctw (Syr 36,20-22 [17-19])
3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
3.2. Tekst i jego tłumaczenie
3.3. Struktura perykopy
3.4. Analiza egzegetyczna
3.4.1. Wypełnione proroctwa jako uwiarygodnienie proroków (Syr 36,20-21[17-18]G/ 36,15-16H)
3.4.2. Prośba o wysłuchanie modlitwy i powszechne uznanie Boga (Syr 36,22[19]G/ 36,17H)
3.5. Podsumowanie
4. Poznawanie proroctwa (Syr 38,34c - 39,3)
4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
4.2. Tekst i jego tłumaczenie
4.3. Struktura perykopy
4.4. Analiza egzegetyczna
4.4.1. Zgłębianie proroctwa w tradycji Izraela (Syr 38,34cd - 39,1)
4.4.2. Odkrywanie ukrytych znaczeń tekstów (Syr 39,2-3)
4.5. Podsumowanie

Rozdział III
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców.
Mojżesz i Prorocy Wcześniejsi (Syr 44,3 - 48,14)
1. Prorocy godni pochwały (Syr 44,3)
1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
1.2. Tekst i jego tłumaczenie
1.3. Struktura perykopy
1.4. Analiza egzegetyczna
1.5. Podsumowanie

2. Mojżesz - prototyp proroka (Syr 44,23fg - 45,5)
2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
2.2. Tekst i jego tłumaczenie
2.3. Struktura perykopy
2.4. Analiza egzegetyczna
2.4.1. Ogólne przedstawienie Mojżesza wobec Boga i ludzi (Syr 44,23fg - 45,1)
2.4.2. Mojżesz w Egipcie i jego moc wobec wrogów (Syr 45,2-3ab)
2.4.3. Powołanie Mojżesza (Syr 45,3cd-4)
2.4.4. Mojżesz na Synaju. Nauczyciel Prawa (Syr 45,5)
2.5. Podsumowanie

3. Jozue - następca Mojżesza w proroctwach (Syr 46,1-8)
3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
3.2. Tekst i jego tłumaczenie
3.3. Struktura perykopy
3.4. Analiza egzegetyczna
3.4.1. Ogólna charakterystyka Jozuego (Syr 46,1)
3.4.2. Jozue jako wojownik Pana (Syr 46,2-6)
3.4.3. Jozue (i Kaleb) - świadectwo wierności (Syr 46,7-8)
3.5. Podsumowanie

4. Samuel - prorok, kapłan i ostatni sędzia (Syr 46,13-20)
4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
4.2. Tekst i jego tłumaczenie
4.3. Struktura perykopy
4.4. Analiza egzegetyczna
4.4.1. Ogólna charakterystyka Samuela (Syr 46,13-15)
4.4.2. Wstawiennictwo Samuela (Syr 46,16-18)
4.4.3. Śmierć Samuela i jej następstwa (Syr 46,19-20)
4.5. Podsumowanie

5. Natan - prorok króla Dawida (Syr 47,1)
5.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
5.2. Tekst i jego tłumaczenie
5.3. Analiza egzegetyczna
5.4. Podsumowanie
6. Eliasz - prorok jak ogień (Syr 48,1-11)
6.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
6.2. Tekst i jego tłumaczenie
6.3. Struktura perykopy
6.4. Analiza egzegetyczna
6.4.1. Eliasz - prorok słowa i czynu (Syr 48,1-3)
6.4.2. Pochwała Eliasza (Syr 48,4-10)
6.4.3. Konkluzja (Syr 48,11)
6.5. Podsumowanie

7. Elizeusz - prorok podwójnej mocy (Syr 48,12-14)
7.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
7.2. Tekst i jego tłumaczenie
7.3. Struktura perykopy
7.4. Analiza egzegetyczna
7.4.1. Elizeusz nastepcą Eliasza (Syr 48,12abG/48,12abcdH)
7.4.2. Elizeusz prorok odwagi (Syr 48,12efGH)
7.4.3. Cuda w życiu i śmierci Elizeusza (Syr 48,13a-14bGH)
7.5. Podsumowanie

Rozdział IV
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców.
Prorocy Późniejsi (Syr 48,20 - 49,10)
1. Izajasz - prorok Bożej ekonomii zbawienia (Syr 48,20cd-25)
1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
1.2. Tekst i jego tłumaczenie
1.3. Struktura perykopy
1.4. Analiza egzegetyczna
1.4.1. Izajasz podczas najazdu Sennacheryba na Judę (Syr 48,20cd-22ab)
1.4.2. Izajasz jako wielki prorok (Syr 48,22cd)
1.4.3. Izajasz uzdrowicielem króla Ezechiasza (Syr 48,23)
1.4.4. Izajasz i jego prorocka aktywność wobec ludu (Syr 48,24-25)
1.5. Podsumowanie
2. Jeremiasz - prorok czasu zagłady (Syr 49,4-7)
2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
2.2. Tekst i jego tłumaczenie
2.3. Struktura perykopy
2.4. Analiza egzegetyczna
2.4.1. Kres królów Judy (Syr 49,4-5)
2.4.2. Zburzenie Jerozolimy i rola proroka Jeremiasza (Syr 49,6-7)
2.5. Podsumowanie
3. Ezechiel - prorok wizji Bożego rydwanu i (nie)obecności Hioba (Syr 49,8-9)
3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
3.2. Tekst i jego tłumaczenie
3.3. Struktura perykopy
3.4. Analiza egzegetyczna
3.4.1. Wizja rydwanu Ezechiela (Syr 49,8)
3.4.2. Hiob i wrogowie w pochwale Ezechiela (Syr 49,9)
3.5. Podsumowanie
4. Dwunastu - prorocy nadziei (Syr 49,10)
4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
4.2. Tekst i jego tłumaczenie
4.3. Struktura perykopy
4.4. Analiza egzegetyczna
4.5. Podsumowanie

Zakończenie
Conclusion. Prophetism in the Book of Sirach
Bibliografia
Indeks autorów
Indeks źródeł

This product was added to our catalog on Tuesday 05 January, 2021.
Reviews
Previous product  Product 19 of 19 in category Seria: Studia Biblica Lublinensia
Customers who bought this product also purchased
Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku
Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (IZ 1-39)
Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (IZ 1-39)
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
Opera omnia T. IX-2 - Wiara w piśmie i tradycji
Opera omnia T. IX-2 - Wiara w piśmie i tradycji
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce