Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » Seria: Studia Biblica Lublinensia » 9788380618541 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Profetyzm w Księdze Syracha
[9788380618541]
35,00zł
Produkt dostępny

Studia Biblica Lublinensia XXI

s. Jolanta Judyta Pudełko PDDM
ISBN:
978-83-8061-854-1
Strony: 424
Format: B5
Rok wydania: 2020


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Profetyzm w okresie Drugiej Świątyni i judaizmu rabinicznego
jako kontekst Syrachowego nauczania o prorokach i proroctwie
1. Biblia Hebrajska
1.1. Ps 74,9 - lamentacja czasu zagłady o braku proroka
1.2. Księgi Zachariasza, Malachiasza i Joela - zmiany w profetyzmie powygnaniowym
1.3. Dzieło Kronikarskie - prorokowanie a Świątynia Jerozolimska
2. Septuaginta
2.1. Księgi Machabejskie - nieobecność proroków w teraźniejszości a pisma prorockie
2.2. Księga Daniela - nieobecność proroka oraz innych instytucji państwowych i religijnych
2.3. Księga Mądrości - proroctwo Izraela w kontekście pogaństwa
3. Starożytne pozabiblijne interpretacje żydowskie
3.1. Filon z Aleksandrii - własne doświadczenie prorokowania
3.2. Józef Flawiusz - proroctwo kapłanów i przepowiadanie przyszłości
3.3. Pisma z Qumran - oczekiwanie na eschatologicznego proroka
3.4. 1 Księga Henocha, 2 Księga Barucha, Testament Beniamina - apokalipsy i testamenty żydowskie
3.5. Tradycja rabiniczna - przejęcie spuścizny proroków
4. Podsumowanie

Rozdział II
Prorocy i proroctwo w Księdze Syracha (Prolog; Syr 1 - 43)
1. Prolog greckiej wersji Księgi Syracha i jego odniesienia do profetyzmu
(Prolog 1-3.7-10.24-26)
1.1. Prolog jako dzieło tłumacza i jego znaczenie dla Księgi Syracha
1.2. Tekst i jego tłumaczenie
1.3. Struktura Prologu
1.4. Analiza egzegetyczna
1.5. Podsumowanie
2. Prorokowanie mędrca (Syr 24,30-34)
2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
2.2. Tekst i jego tłumaczenie
2.3. Struktura perykopy
2.4. Analiza egzegetyczna
2.4.1. Osobiste przyjęcie mądrości przez mędrca (Syr 24,30-31)
2.4.2. Przekazywanie mądrości potomnym (Syr 24,32-34)
2.5. Podsumowanie
3. Modlitwa o wypełnienie proroctw (Syr 36,20-22 [17-19])
3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
3.2. Tekst i jego tłumaczenie
3.3. Struktura perykopy
3.4. Analiza egzegetyczna
3.4.1. Wypełnione proroctwa jako uwiarygodnienie proroków (Syr 36,20-21[17-18]G/ 36,15-16H)
3.4.2. Prośba o wysłuchanie modlitwy i powszechne uznanie Boga (Syr 36,22[19]G/ 36,17H)
3.5. Podsumowanie
4. Poznawanie proroctwa (Syr 38,34c - 39,3)
4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
4.2. Tekst i jego tłumaczenie
4.3. Struktura perykopy
4.4. Analiza egzegetyczna
4.4.1. Zgłębianie proroctwa w tradycji Izraela (Syr 38,34cd - 39,1)
4.4.2. Odkrywanie ukrytych znaczeń tekstów (Syr 39,2-3)
4.5. Podsumowanie

Rozdział III
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców.
Mojżesz i Prorocy Wcześniejsi (Syr 44,3 - 48,14)
1. Prorocy godni pochwały (Syr 44,3)
1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
1.2. Tekst i jego tłumaczenie
1.3. Struktura perykopy
1.4. Analiza egzegetyczna
1.5. Podsumowanie

2. Mojżesz - prototyp proroka (Syr 44,23fg - 45,5)
2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
2.2. Tekst i jego tłumaczenie
2.3. Struktura perykopy
2.4. Analiza egzegetyczna
2.4.1. Ogólne przedstawienie Mojżesza wobec Boga i ludzi (Syr 44,23fg - 45,1)
2.4.2. Mojżesz w Egipcie i jego moc wobec wrogów (Syr 45,2-3ab)
2.4.3. Powołanie Mojżesza (Syr 45,3cd-4)
2.4.4. Mojżesz na Synaju. Nauczyciel Prawa (Syr 45,5)
2.5. Podsumowanie

3. Jozue - następca Mojżesza w proroctwach (Syr 46,1-8)
3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
3.2. Tekst i jego tłumaczenie
3.3. Struktura perykopy
3.4. Analiza egzegetyczna
3.4.1. Ogólna charakterystyka Jozuego (Syr 46,1)
3.4.2. Jozue jako wojownik Pana (Syr 46,2-6)
3.4.3. Jozue (i Kaleb) - świadectwo wierności (Syr 46,7-8)
3.5. Podsumowanie

4. Samuel - prorok, kapłan i ostatni sędzia (Syr 46,13-20)
4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
4.2. Tekst i jego tłumaczenie
4.3. Struktura perykopy
4.4. Analiza egzegetyczna
4.4.1. Ogólna charakterystyka Samuela (Syr 46,13-15)
4.4.2. Wstawiennictwo Samuela (Syr 46,16-18)
4.4.3. Śmierć Samuela i jej następstwa (Syr 46,19-20)
4.5. Podsumowanie

5. Natan - prorok króla Dawida (Syr 47,1)
5.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
5.2. Tekst i jego tłumaczenie
5.3. Analiza egzegetyczna
5.4. Podsumowanie
6. Eliasz - prorok jak ogień (Syr 48,1-11)
6.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
6.2. Tekst i jego tłumaczenie
6.3. Struktura perykopy
6.4. Analiza egzegetyczna
6.4.1. Eliasz - prorok słowa i czynu (Syr 48,1-3)
6.4.2. Pochwała Eliasza (Syr 48,4-10)
6.4.3. Konkluzja (Syr 48,11)
6.5. Podsumowanie

7. Elizeusz - prorok podwójnej mocy (Syr 48,12-14)
7.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
7.2. Tekst i jego tłumaczenie
7.3. Struktura perykopy
7.4. Analiza egzegetyczna
7.4.1. Elizeusz nastepcą Eliasza (Syr 48,12abG/48,12abcdH)
7.4.2. Elizeusz prorok odwagi (Syr 48,12efGH)
7.4.3. Cuda w życiu i śmierci Elizeusza (Syr 48,13a-14bGH)
7.5. Podsumowanie

Rozdział IV
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców.
Prorocy Późniejsi (Syr 48,20 - 49,10)
1. Izajasz - prorok Bożej ekonomii zbawienia (Syr 48,20cd-25)
1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
1.2. Tekst i jego tłumaczenie
1.3. Struktura perykopy
1.4. Analiza egzegetyczna
1.4.1. Izajasz podczas najazdu Sennacheryba na Judę (Syr 48,20cd-22ab)
1.4.2. Izajasz jako wielki prorok (Syr 48,22cd)
1.4.3. Izajasz uzdrowicielem króla Ezechiasza (Syr 48,23)
1.4.4. Izajasz i jego prorocka aktywność wobec ludu (Syr 48,24-25)
1.5. Podsumowanie
2. Jeremiasz - prorok czasu zagłady (Syr 49,4-7)
2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
2.2. Tekst i jego tłumaczenie
2.3. Struktura perykopy
2.4. Analiza egzegetyczna
2.4.1. Kres królów Judy (Syr 49,4-5)
2.4.2. Zburzenie Jerozolimy i rola proroka Jeremiasza (Syr 49,6-7)
2.5. Podsumowanie
3. Ezechiel - prorok wizji Bożego rydwanu i (nie)obecności Hioba (Syr 49,8-9)
3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
3.2. Tekst i jego tłumaczenie
3.3. Struktura perykopy
3.4. Analiza egzegetyczna
3.4.1. Wizja rydwanu Ezechiela (Syr 49,8)
3.4.2. Hiob i wrogowie w pochwale Ezechiela (Syr 49,9)
3.5. Podsumowanie
4. Dwunastu - prorocy nadziei (Syr 49,10)
4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
4.2. Tekst i jego tłumaczenie
4.3. Struktura perykopy
4.4. Analiza egzegetyczna
4.5. Podsumowanie

Zakończenie
Conclusion. Prophetism in the Book of Sirach
Bibliografia
Indeks autorów
Indeks źródeł

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 05 styczeń 2021.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 19 z 19 
w kategorii Seria: Studia Biblica Lublinensia
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4
Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
$ Społeczeństwo i rodzina. Nr 25 (4/2010)
$ Społeczeństwo i rodzina. Nr 25 (4/2010)
Kultura polska na Litwie
Kultura polska na Litwie
Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989
Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce