Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » Seria: Studia Biblica Lublinensia » 9788380618541 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Profetyzm w Księdze Syracha
[9788380618541]
35,00zł
Produkt dostępny

Studia Biblica Lublinensia XXI

s. Jolanta Judyta Pudełko PDDM
ISBN:
978-83-8061-854-1
Strony: 424
Format: B5
Rok wydania: 2020


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Profetyzm w okresie Drugiej Świątyni i judaizmu rabinicznego
jako kontekst Syrachowego nauczania o prorokach i proroctwie
1. Biblia Hebrajska
1.1. Ps 74,9 - lamentacja czasu zagłady o braku proroka
1.2. Księgi Zachariasza, Malachiasza i Joela - zmiany w profetyzmie powygnaniowym
1.3. Dzieło Kronikarskie - prorokowanie a Świątynia Jerozolimska
2. Septuaginta
2.1. Księgi Machabejskie - nieobecność proroków w teraźniejszości a pisma prorockie
2.2. Księga Daniela - nieobecność proroka oraz innych instytucji państwowych i religijnych
2.3. Księga Mądrości - proroctwo Izraela w kontekście pogaństwa
3. Starożytne pozabiblijne interpretacje żydowskie
3.1. Filon z Aleksandrii - własne doświadczenie prorokowania
3.2. Józef Flawiusz - proroctwo kapłanów i przepowiadanie przyszłości
3.3. Pisma z Qumran - oczekiwanie na eschatologicznego proroka
3.4. 1 Księga Henocha, 2 Księga Barucha, Testament Beniamina - apokalipsy i testamenty żydowskie
3.5. Tradycja rabiniczna - przejęcie spuścizny proroków
4. Podsumowanie

Rozdział II
Prorocy i proroctwo w Księdze Syracha (Prolog; Syr 1 - 43)
1. Prolog greckiej wersji Księgi Syracha i jego odniesienia do profetyzmu
(Prolog 1-3.7-10.24-26)
1.1. Prolog jako dzieło tłumacza i jego znaczenie dla Księgi Syracha
1.2. Tekst i jego tłumaczenie
1.3. Struktura Prologu
1.4. Analiza egzegetyczna
1.5. Podsumowanie
2. Prorokowanie mędrca (Syr 24,30-34)
2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
2.2. Tekst i jego tłumaczenie
2.3. Struktura perykopy
2.4. Analiza egzegetyczna
2.4.1. Osobiste przyjęcie mądrości przez mędrca (Syr 24,30-31)
2.4.2. Przekazywanie mądrości potomnym (Syr 24,32-34)
2.5. Podsumowanie
3. Modlitwa o wypełnienie proroctw (Syr 36,20-22 [17-19])
3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
3.2. Tekst i jego tłumaczenie
3.3. Struktura perykopy
3.4. Analiza egzegetyczna
3.4.1. Wypełnione proroctwa jako uwiarygodnienie proroków (Syr 36,20-21[17-18]G/ 36,15-16H)
3.4.2. Prośba o wysłuchanie modlitwy i powszechne uznanie Boga (Syr 36,22[19]G/ 36,17H)
3.5. Podsumowanie
4. Poznawanie proroctwa (Syr 38,34c - 39,3)
4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
4.2. Tekst i jego tłumaczenie
4.3. Struktura perykopy
4.4. Analiza egzegetyczna
4.4.1. Zgłębianie proroctwa w tradycji Izraela (Syr 38,34cd - 39,1)
4.4.2. Odkrywanie ukrytych znaczeń tekstów (Syr 39,2-3)
4.5. Podsumowanie

Rozdział III
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców.
Mojżesz i Prorocy Wcześniejsi (Syr 44,3 - 48,14)
1. Prorocy godni pochwały (Syr 44,3)
1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
1.2. Tekst i jego tłumaczenie
1.3. Struktura perykopy
1.4. Analiza egzegetyczna
1.5. Podsumowanie

2. Mojżesz - prototyp proroka (Syr 44,23fg - 45,5)
2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
2.2. Tekst i jego tłumaczenie
2.3. Struktura perykopy
2.4. Analiza egzegetyczna
2.4.1. Ogólne przedstawienie Mojżesza wobec Boga i ludzi (Syr 44,23fg - 45,1)
2.4.2. Mojżesz w Egipcie i jego moc wobec wrogów (Syr 45,2-3ab)
2.4.3. Powołanie Mojżesza (Syr 45,3cd-4)
2.4.4. Mojżesz na Synaju. Nauczyciel Prawa (Syr 45,5)
2.5. Podsumowanie

3. Jozue - następca Mojżesza w proroctwach (Syr 46,1-8)
3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
3.2. Tekst i jego tłumaczenie
3.3. Struktura perykopy
3.4. Analiza egzegetyczna
3.4.1. Ogólna charakterystyka Jozuego (Syr 46,1)
3.4.2. Jozue jako wojownik Pana (Syr 46,2-6)
3.4.3. Jozue (i Kaleb) - świadectwo wierności (Syr 46,7-8)
3.5. Podsumowanie

4. Samuel - prorok, kapłan i ostatni sędzia (Syr 46,13-20)
4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
4.2. Tekst i jego tłumaczenie
4.3. Struktura perykopy
4.4. Analiza egzegetyczna
4.4.1. Ogólna charakterystyka Samuela (Syr 46,13-15)
4.4.2. Wstawiennictwo Samuela (Syr 46,16-18)
4.4.3. Śmierć Samuela i jej następstwa (Syr 46,19-20)
4.5. Podsumowanie

5. Natan - prorok króla Dawida (Syr 47,1)
5.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
5.2. Tekst i jego tłumaczenie
5.3. Analiza egzegetyczna
5.4. Podsumowanie
6. Eliasz - prorok jak ogień (Syr 48,1-11)
6.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
6.2. Tekst i jego tłumaczenie
6.3. Struktura perykopy
6.4. Analiza egzegetyczna
6.4.1. Eliasz - prorok słowa i czynu (Syr 48,1-3)
6.4.2. Pochwała Eliasza (Syr 48,4-10)
6.4.3. Konkluzja (Syr 48,11)
6.5. Podsumowanie

7. Elizeusz - prorok podwójnej mocy (Syr 48,12-14)
7.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
7.2. Tekst i jego tłumaczenie
7.3. Struktura perykopy
7.4. Analiza egzegetyczna
7.4.1. Elizeusz nastepcą Eliasza (Syr 48,12abG/48,12abcdH)
7.4.2. Elizeusz prorok odwagi (Syr 48,12efGH)
7.4.3. Cuda w życiu i śmierci Elizeusza (Syr 48,13a-14bGH)
7.5. Podsumowanie

Rozdział IV
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców.
Prorocy Późniejsi (Syr 48,20 - 49,10)
1. Izajasz - prorok Bożej ekonomii zbawienia (Syr 48,20cd-25)
1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
1.2. Tekst i jego tłumaczenie
1.3. Struktura perykopy
1.4. Analiza egzegetyczna
1.4.1. Izajasz podczas najazdu Sennacheryba na Judę (Syr 48,20cd-22ab)
1.4.2. Izajasz jako wielki prorok (Syr 48,22cd)
1.4.3. Izajasz uzdrowicielem króla Ezechiasza (Syr 48,23)
1.4.4. Izajasz i jego prorocka aktywność wobec ludu (Syr 48,24-25)
1.5. Podsumowanie
2. Jeremiasz - prorok czasu zagłady (Syr 49,4-7)
2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
2.2. Tekst i jego tłumaczenie
2.3. Struktura perykopy
2.4. Analiza egzegetyczna
2.4.1. Kres królów Judy (Syr 49,4-5)
2.4.2. Zburzenie Jerozolimy i rola proroka Jeremiasza (Syr 49,6-7)
2.5. Podsumowanie
3. Ezechiel - prorok wizji Bożego rydwanu i (nie)obecności Hioba (Syr 49,8-9)
3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
3.2. Tekst i jego tłumaczenie
3.3. Struktura perykopy
3.4. Analiza egzegetyczna
3.4.1. Wizja rydwanu Ezechiela (Syr 49,8)
3.4.2. Hiob i wrogowie w pochwale Ezechiela (Syr 49,9)
3.5. Podsumowanie
4. Dwunastu - prorocy nadziei (Syr 49,10)
4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy
4.2. Tekst i jego tłumaczenie
4.3. Struktura perykopy
4.4. Analiza egzegetyczna
4.5. Podsumowanie

Zakończenie
Conclusion. Prophetism in the Book of Sirach
Bibliografia
Indeks autorów
Indeks źródeł

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 05 styczeń 2021.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 19 z 19 
w kategorii Seria: Studia Biblica Lublinensia
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989
Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4
Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
$ Społeczeństwo i rodzina. Nr 25 (4/2010)
$ Społeczeństwo i rodzina. Nr 25 (4/2010)
Kultura polska na Litwie
Kultura polska na Litwie
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce