Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8322809042 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
[8322809042]
5,25zł
Product unavailable

Seria: Jeden Pan, jedna wiara. T. 12
ks. Walerian Bugel
ISBN: 83-228-0904-2
Stron: 242
Format: B5
Rok wydania: 2000

Wysiłki unijne podejmowane w XVII w. na Zakarpaciu nie stanowią zamkniętego rozdziału historii kościelnej. Wspólnota unicka, powstała w wyniku Unii Użhorodzkiej w 1646 r., jest wciąż żywa i dynamicznie rozwija się na terenie pięciu krajów położonych na dwu kontynentach. Sposób rozumienia i przeżywania własnej tożsamości eklezjalnej przez wspomnianych unitów rzutuje z kolei nie tylko na lokalne relacje z prawosławnymi, ale także znajduje swe odbicie w dialogu Kościołów, katolickiego i prawosławnego [...].
Celem dysertacji jest eklezjologiczno-ekumeniczna analiza dokumentów tejże unii, dokonana na tle innych znaczących wysiłków unijnych drugiego tysiąclecia. Chodzi o odpowiedź na następujące pytania, które stanowią zasadniczy problem pracy: Jakie rozumienie Kościoła znalazło się u podstaw unii na Zakarpaciu, zarówno u łacinników, jak też i prawosławnych? Czy i na ile owa eklezjologia wykazuje cechy oryginalne? W czym naśladuje inne wcześniejsze unie, a w czym przypomina niektóre późniejsze? Jaka jest ekumeniczna lekcja w obliczu inicjatyw opartych na tego typu eklezjologii? (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

I. Okoliczności historyczne zawarcia i wprowadzania w życie Unii Użhorodzkiej
§ 1. Kościół wschodni na Zakarpaciu przed Unią Użhorodzką
§ 2. Wysiłki zjednoczeniowe podejmowane przed 1595 r
§ 3. Wysiłki zjednoczeniowe podejmowane w latach 1596-1645
§ 4. Podpisanie aktu unijnego w Użhorodzie
§ 5. Starania o poszerzenie wpływu unii po 1646 r
§ 6. Losy biskupstwa mukaczewskiego do 1771 r

II. Charakterystyka wizji Kościoła w dokumentach unijnych
§ 1. Unia Florencka jako próba unii całościowej
§ 2. Unia Brzeska jako przykład unii częściowej
§ 3. Inne przykłady unii lokalnych
a/ Unia etiopska
b/ Unia mołdawska
c/ Unia malabarska
d/ Unia w Marca
e/ Unie na Bliskim Wschodzie
f/ Unie rumuńskie
1/ Unia w Siedmiogrodzie
2/ Unia w Transylwanii
g/ Unie indywidualne hierarchów greckich
§ 4. Główne cechy eklezjologii wieków XV-XVIII
a/ Eklezjologia łacińska
b/ Eklezjologia prawosławna
c/ Eklezjologia unicka

III. Rozumienie pojęcia Kościoła w dokumentach Unii Uzhorodzkiej
§ 1. Memoriał unijny z 1652 r
§ 2. Dokumenty papieży i kongregacji rzymskich
a/ Dokumenty papieskie
b/ Dokumenty kongregacji rzymskich
§ 3. Dokumenty hierarchii łacińskiej
a/ Dokumenty łacińskiego episkopatu węgierskiego
b/ Pisma nunjuszy apostolskich w Wiedniu
c/ Sprawozdania roczne Towarzystwa Jezusowego
d/ Dokumenty władz świeckich
§ 4. Dokumenty unitów
a/ Dokumenty biskupów mukaczewskich
b/ Pisma dydaktyczno-katechetyczne biskupów
c/ Pozostali autorzy
§ 5. Opozycja wobec unii

IV. Próba oceny eklezjologii Unii Uzhorodzkiej
§ 1. Unia Użhorodzka i jej eklezjologia na tle epoki
a/ Podobieństwa i rozbieżności w porównaniu z Unią Brzeską
b/ Porównanie unii na Zakarpaciu z innymi uniami
lokalnymi XVI-XVIII wieku
§ 2. Główne rysy eklezjologii unijnej drugiego tysiąclecia
§ 3. Poszczególne elementy charakterystyczne unii częściowych
a/ Pertraktacje z reprezentatywnym hierarchą
b/ Prośba o przyjęcie do communio
c/ Dokument o zawarciu unii
d/ Poszerzenie wpływu unii na resztę hierarchii i duchowieństwa
e/ Podporządkowanie unitów hierarchii łacińskiej
f/ Zerwanie więzi z Kościołem macierzystym
g/ Idea podwójnej więzi kanonicznej
h/ Samodzielny patriarchat unicki
i/ Rokowania unicko-prawosławne
j/ Ponowne udzielanie niepowtarzalnych sakramentów
k/ Unia jako stopień pośredni w przejściu na obrządek łaciński
1/ Podwójność hierarchii
m/ Kwestia "Filioque"
§ 4. Ekumeniczna lekcja spuścizny unijnej

Zakończenie

Aneksy
Bibliografia
Shrnuti
Summary

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 276 of 1067 in category Out of print  Next product
Jeden Pan, jedna wiara - Pozostałe książki z serii
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
20,00zł
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
10,00zł
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
12,00zł
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
13,65zł
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
9,45zł
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
6,30zł
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
5,25zł
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
13,65zł
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
5,25zł
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
5,25zł
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
2,10zł
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
2,10zł
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
2,00zł
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
2,10zł

Customers who bought this product also purchased
$ Osoba. Uczestnictwo. Wspólnota. Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II
$ Osoba. Uczestnictwo. Wspólnota. Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II
Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan
Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan
Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia
Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia
Ewangelia według św. Jana.  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Ewangelia według św. Jana. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II
Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II
Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz). Studium literacko-teologiczne
Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz). Studium literacko-teologiczne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce