Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » Verbum vitae » VV37 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Verbum Vitae 37 (2020). Duch Święty dany wierzącym - po co?
[VV37]
30,00zł
Product unavailable

eds. ks. Henryk Witczyk, ks. Adam Kubiś
ISSN: 1644-8561
Pages: 434
Format: B5
Year: 2020
Language: Polish


Spis treści

TOM 37, ZESZYT 1, ROK 2020
OD REDAKCJI
HENRYK WITCZYK
Duch Święty dany wierzącym- po co?

STARY TESTAMENT
JANUSZ LEMAŃSKI
Standardowe i specyficzne rozumienie słowa rûaḥ w tekstach Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia
MARCIN ZIELIŃSKI
"Przyszedł mi z pomocą duch Mądrości" (Mdr 7,7).
Relacja między starotestamentalną mądrością a działaniem Ducha Świętego
MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI
Duch udzielony Mesjaszowi w Księdze Izajasza
WOJCIECH PIKOR
Stwórcze działanie Bożego rûªh w Księdze Ezechiela

NOWY TESTAMENT
BRANISLAV KLUSKA
Duch Paraklet a pamięć Kościoła w ujęciu czwartej Ewangelii
PAWEŁ PODESZWA
"Przypomnij sobie…" (Ap 2,5; 3,3) Duch Święty żywą pamięcią Kościoła w świetle Apokalipsy Janowej
TOMASZ SIEMIENIEC
Obietnice Ducha dla "martwych" w świetle Ap 14,13

OJCOWIE I ŻYCIE KOŚCIOŁA
NORBERT WIDOK
Biblijne podstawy nauczania o Duchu Świętym w "Katechezach" Cyryla Jerozolimskiego
BOGDAN CZYŻEWSKI
Pneumatologia w isagodze Juniliusza Afrykańczyka
KRZYSZTOF BARDSKI
Duch Święty jako żywioły natury w symbolicznych interpretacjach
Starego Testamentu w tradycji łacińskiej
EVA REYES-GACITUA
El Espíritu Santo en su índole trinitaria y esponsal según Guillermo de Saint Thierry

VERBUM VITAE 37 (2020)

SŁAWOMIR JEZIORSKI
Misterium Pięćdziesiątnicy: lektura wydarzenia biblijnego
JACENTY MASTEJ
Pneumatologiczna wiarygodność Kościoła
JERZY GOCKO
“Duch, który przekona świat o grzechu" (Dev 27). Penumatologiczna reinterpretacja profetyczno-krytycznej misji Kościoła w świecie
TOMASZ KOPICZKO
Biblijne owoce Ducha Świętego (Ga 5, 22-23) na drodze do dojrzałej wiary w katechezie
DARIUSZ LIPIEC
The Holy Spirit and the Ongoing Formation of Presbyters

TOM 37, ZESZYT 2, ROK 2020
VARIA
MIECZYSŁAW POLAK
Shaping the Spirituality of Communion in Church Communities
MICHAŁ WOJCIECHOWSKI
Daughters in the Deuterocanonical Books of the Old Testament
MICHAŁ KOSCHE
Permissibility of Death Penalty as a Hermeneutic Dilemma
ANDRZEJ PERSIDOK
Western Sophiology? The “Eternal Feminine" in the Thought of Henri de Lubac
MIROSŁAW WRÓBEL
The Eschatological Spirituality of “the Sons of Light" in Qumran
CARL-MARIO SULTANA
Catechesis and Catholic Religious Education: Distinct Nonetheless Complementary
ANDRZEJ KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI
On some Anthropological Foundations of Spirituality
ADAM RYBICKI
The Growing Importance of the Theology of Spirituality in the Context of the Transformations of the Modern World and the Church
MIROSŁAW JAN CHMIELEWSKI
Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges

RECENZJE
BARBARA RZEPKA
Przemysław Adam Wiśniewski, La discendenza di Aronne . Studio diacronico di Ex 24*; Lv 10*; Nm 17*; Nm 27* (Supplementi alla Rivista Biblica 62;
Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2017

This product was added to our catalog on Wednesday 27 January, 2021.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 13 of 13 in category Verbum vitae
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce