Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » Seria: Dydaktyka filozofii » 9788380618664 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
The Poetics of Neobaroque Space
The Poetics of Neobaroque Space
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
  Seria: Dydaktyka filozofii
  Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
  Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
  Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
  Seria: Religia i Mistyka
  Seria: Religijność alternatywna
  Seria: Scripta philosophiae classicae
  Seria: Vademecum filozofii
  Seria: Źródła i translacje
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia filozofii. Część 1-3
[9788380618664]
155,00zł
Product available

Seria: Dydaktyka filozofii T. 10

eds. ks. Stanisław Janeczek,  Anna Starościc

Część 1
Style filozofowania?
ISBN: 978-83-8061-866-4
Pages: 652
Format: B5
Year: 2020
Language: Polish

eds. ks. Stanisław Janeczek,  Anna Starościc

Część 2
Moc zakorzenienia
ISBN: 978-83-8061-867-1
Pages: 598
Format: B5
Year: 2020
Language: Polish

eds. ks. Stanisław Janeczek,  Anna Starościc

Część 3 Meandry przemian
ISBN:
978-83-8061-868-8
Pages: 770
Format: B5
Year: 2020
Language: Polish

Część 1 Style filozofowania?

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Filozofia a jej dzieje

Robert Spaemann, Kontrowersyjna natura filozofii
Joanna Judycka (UG), Filozoficzna historia filozofii
Jan Czerkawski (KUL), Badania nad dziejami filozofii a historyzm
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Historia filozofii jako historia kultury filozoficznej
Alistair C. Crombie, Historia filozofii a historia nauki
Jacek Kwaśniewski, Nauka - filozofia - religia. Historiografia problemu
Mateusz Stróżyński (UAM), Egzystencjalny kontekst filozofii
Anna Głąb (KUL), Filozoficzny wymiar literatury
Jacques Maritain, Filozofia chrześcijańska a dzieje filozofii
Ks. Franciszek Tokarz (KUL), Teizm czy ateizm filozofii i religii indyjskich
Zbigniew Nerczuk (UMK), Filozofowie starożytni a ich obraz w historii filozofii
Ireneusz Ziemiński (US), Filozofia nowożytna a filozofia współczesna - kłopoty z periodyzacją
Stefan Swieżawski (KUL), Etos historyka filozofii

Filozofia chrześcijańska w polskiej filozofii współczesnej

Anna Brożek (UW), Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Stanisław Borzym (IFiS PAN), Krytycy szkoły lwowsko-warszawskiej
Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów), Etyka niezależna w szkole lwowsko-warszawskiej
Wojciech Chudy (KUL), Polski marksizm
Piotr Duchliński (Akademia Ignatianum w Krakowie), Polska fenomenologia
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Filozofia chrześcijańska w Lublinie
Ks. Jan Krokos (UKSW), Filozofia chrześcijańska w Warszawie
Kamil Trombik (UPJPII), Filozofia chrześcijańska w Krakowie
Jacek Poznański SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie), Krakowski ośrodek filozoficzny jezuitów
Indeks osobowy

Część 2 Moc zakorzenienia

SPIS TREŚCI

Filozofia starożytna

Dobrochna Dembińska-Siury (UW), Bóg w filozofii greckiej?
Janina Gajda-Krynicka (UWr), Droga do Transcendencji w filozofii starożytnej
Kazimierz Pawłowski (UKSW), Duchowy charakter filozofii greckiej
Zenon E. Roskal (KUL), Filozofia i nauki przyrodnicze w starożytności
Edward I. Zieliński OFMConv. (KUL), Metafizyczny wymiar filozofii grecko-rzymskiej
Marian Wesoły (UAM), Ethos w filozofii helleńskiej
Juliusz Domański (IFiS PAN), Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego
Agnieszka Kijewska (KUL), Dynamizm starożytnej kultury filozoficznej chrześcijańskiego Zachodu
Ks. Tomasz Stępień (UKSW), Specyfika starożytnej k ultury fi lozoficznej chrześcijańskiego Wschodu
Giovanni Reale (Università Cattolica del Sacro Cuore), Paradygmaty metafizyki myśli greckiej i chrześcijańskiej 
Imelda Chłodna-Błach (KUL), Grecka "paidéia" i rzymska "humanitas" a chrześcijański ideał człowieka

Filozofia średniowieczna

Artur Andrzejuk (UKSW), Średniowieczna filozofia arabska
Abp Stanisław Wielgus (KUL), Starożytna i średniowieczna filozofia żydowska
Izabella Andrzejuk (NTT), Artur Andrzejuk (UKSW), Problem filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich
Agnieszka Kijewska (KUL), Platonizm średniowieczny
Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Arystotelizm średniowieczny
Ks. Marian Kurdziałek (KUL), Metafizyka Księgi Wyjścia
Ks. Marian Kurdziałek (KUL), Człowiek obrazem świata
Marcin Tkaczyk OFMConv. (KUL), Logika w wiekach średnich
Elżbieta Jung (UŁ), Filozofia a nauka w średniowieczu
Abp Stanisław Wielgus (KUL), Mit "ciemnego" średniowiecza

Indeks

Część 2 Moc zakorzenienia

SPIS TREŚCI

Filozofia starożytna

Dobrochna Dembińska-Siury (UW), Bóg w filozofii greckiej?
Janina Gajda-Krynicka (UWr), Droga do Transcendencji w filozofii starożytnej
Kazimierz Pawłowski (UKSW), Duchowy charakter filozofii greckiej
Zenon E. Roskal (KUL), Filozofia i nauki przyrodnicze w starożytności
Edward I. Zieliński OFMConv. (KUL), Metafizyczny wymiar filozofii grecko-rzymskiej
Marian Wesoły (UAM), Ethos w filozofii helleńskiej
Juliusz Domański (IFiS PAN), Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego
Agnieszka Kijewska (KUL), Dynamizm starożytnej kultury filozoficznej chrześcijańskiego Zachodu
Ks. Tomasz Stępień (UKSW), Specyfika starożytnej k ultury fi lozoficznej chrześcijańskiego Wschodu
Giovanni Reale (Università Cattolica del Sacro Cuore), Paradygmaty metafizyki myśli greckiej i chrześcijańskiej 
Imelda Chłodna-Błach (KUL), Grecka "paidéia" i rzymska "humanitas" a chrześcijański ideał człowieka

Filozofia średniowieczna

Artur Andrzejuk (UKSW), Średniowieczna filozofia arabska
Abp Stanisław Wielgus (KUL), Starożytna i średniowieczna filozofia żydowska
Izabella Andrzejuk (NTT), Artur Andrzejuk (UKSW), Problem filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich
Agnieszka Kijewska (KUL), Platonizm średniowieczny
Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Arystotelizm średniowieczny
Ks. Marian Kurdziałek (KUL), Metafizyka Księgi Wyjścia
Ks. Marian Kurdziałek (KUL), Człowiek obrazem świata
Marcin Tkaczyk OFMConv. (KUL), Logika w wiekach średnich
Elżbieta Jung (UŁ), Filozofia a nauka w średniowieczu
Abp Stanisław Wielgus (KUL), Mit "ciemnego" średniowiecza

Indeks

Część 3 Meandry przemian

SPIS TREŚCI

Filozofia nowożytna

Stefan Swieżawski (KUL), Filozofia w Europie w XV wieku i jej uwarunkowania
Danilo Facca (IFiS PAN), Humanizm filologiczno-historyczny i jego walory polityczno-edukacyjne
Izabela Trzcińska (AGH), Między racjonalnością a mitem w okresie wczesnej nowożytności
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Nowożytny arystotelizm chrześcijański
Zbigniew Drozdowicz (UAM), Nowożytny racjonalizm w perspektywie historycznej
Adam Grzeliński (UMK), Osiągnięcia i ograniczenia nowożytnego empiryzmu: filozofia, nauka, religia
Alfred North Whitehead, Rodowód nowożytnej nauki
Steven Shapin, Realia nowożytnej nauki
Robert Spaemann (Ludwig-Maximilians-Universität München), Chrześcijaństwo i filozofia w nowożytności
Ks. Alfred M. Wierzbicki (KUL), Egzystencjalizm religijny francuskiej filozofii XVII wieku w interpretacji Augusta Del Nocego
Jan Czerkawski (KUL), Metafizyki nowożytne a metafizyka klasyczna
Ks. Stanisław Janeczek (KUL),"Długie trwanie" w filozofii wieku XVIII
Przemysław Gut (KUL), Pochodzenie naturalizmu doby oświecenia .
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Oświecenie chrześcijańskie
Leon Miodoński (UWr), Filozofia - nauka - religia w idealizmie niemieckim

Filozofia współczesna

Damian Leszczyński (UWr), Fazy filozofii podmiotu: Kartezjusz, Kant, Husserl
Andrzej J. Noras (UŚ), Formy i znaczenie neokantyzmu a idea transcendentalizmu
Honorata Jakuszko (UMCS), Dziedzictwo marksizmu
Jowita Guja (AGH),"Hermeneutyka podejrzeń"
Aleksander R. Bańka (UŚ), Tomizm lowański .
Ks. Kazimierz M. Wolsza (UO), Tomizm transcendentalny
Piotr Duchliński (Akademia Ignatianum w Krakowie), Tomizm egzystencjalny
Michał Głowala (UWr), Tomizm analityczny
Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Współczesny augustynizm
Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Pojęcie, historyczny rozwój i znaczenie personalizmu
Tadeusz Szubka (US), Pojęcie, rozwój i złudzenia filozofii analitycznej
Piotr Gutowski (KUL), Główne idee i znaczenie pragmatyzmu
Stanisław Judycki (UG), Zagadka naturalizmu
Andrzej Bronk SVD (KUL), Antyfundamentalistyczny zwrot filozofii ponowożytnej

Indeks

 


 

 

This product was added to our catalog on Wednesday 27 January, 2021.
Reviews
Previous product  Product 8 of 8 in category Seria: Dydaktyka filozofii
Customers who bought this product also purchased
Etyka. Part 1 and 2
Etyka. Part 1 and 2
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Zarys mariologii komunijnej
Zarys mariologii komunijnej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce