Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373631062 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Logos i Ethos w Polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika
Logos i Ethos w Polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika
50,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji
[8373631062]
5,00zł
Product unavailable

ed. Stefan Sawicki
ISBN: 83-7363-106-2
Pages: 464
Format: A5
Year: 2003
Language: Polish

Kolejny tom z serii Literatura w kręgu wartości stawia w polu zainteresowania interpretację w jej rozlicznych powiązaniach ze sferą aksjologii literackiej. Wymieńmy trzy zasadnicze obszary takich powiązań. Mogą to być - po pierwsze - związki, które ujawniają się jako aksjologiczne założenia interpretacji formułowane bądź jedynie implikowane przez metodologiczne "szkoły" badań literackich. Po drugie - mogą to być powiązania wyrażające się w aksjologicznym nacechowaniu wielu kategorii interpretacyjnych, takich jak całość - części, spójne - niespójne, powierzchniowe - głębokie czy centralne - peryferyjne. I po trzecie - wskażemy, nawiązując do rozróżnień Janusza Sławińskiego, na zależności zachodzące pomiędzy wydobywanym przez interpretację sensem dzieła a jego wartością i metodycznie rozumianym wartościowaniem. [...] W książce odnajduje czytelnik także odzwierciedlenie wielu toczących się w ostatnich dziesięcioleciach sporów dotyczących metodologicznego statusu interpretacji, jej uwarunkowań i granic inspirowanych w dużej mierze twierdzeniami przedstawicieli dekonstrukcjonizmu o zasadniczej nierozstrzygalności poznawczej hipotez interpretacyjnych. Wydaje się, że spory te wykraczają poza dyskurs czysto metodologiczny, przybierając charakter konfliktu - przynajmniej w jakiejś mierze - aksjologicznego. Na jednym biegunie mamy więc - nazwijmy to tak - postawę poznawczą wobec interpretacji nakładającą na nie rygory metodologiczne związane z wartością prawdy, na drugim zaś postawę pragmatyczną odrzucającą jako nieuzasadnione wszelkie prawdziwościowe ograniczenia swobody interpretacyjnej. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wstęp (Andrzej Tyszczyk)

Andrzej Tyszczyk. Interpretacja, sens i wartość
Interpretation, sense and value

Andrzej Stoff. Aksjologiczne aspekty interpretacji
Axiological aspects of interpretation

Henryk Kiereś. Filozoficzne konteksty problemu interpretacji humanistycznej
The problem of humanist interpretation – philosophical contexts

Janusz Misiewicz. Aporie teorii wartości
Aporias in the theory of values

Stanisław Majdański. Postawy i logiczne wartości. (Szkic w nawiązaniu do pewnych idei Jana Łukasiewicza)
Classical logical values and epistemic attitudes. (On certain ideas of Jan Lukasiewicz's)

Stefan Sawicki. O znakach aksjologicznie nacechowanych i nie tylko o nich
On the axiologically-characterised signs and others

Bernadetta Kuczera-Chachulska. Kategoria liryczności a problemy wartościowania
The category of lyricism and the problems of valuation

Ewa Kosowska. Aksjologiczne aspekty antropologii literatury
Anthropology of literature - axiological aspects

Anna Grzegorczyk. Zwrot symboliczny w semiotyce
The symbolic departure in semiotics

Libor Martinek. Pojęcie wartości estetycznej w pracach Jana Mukafovskiego i jego następców
The concept of aesthetic value in the work of Jan Mukafovsky and his followers

Edward Fiała. Gombrowicz w perspektywie psychoanalizy
Gombrowicz in the light of psychoanalysis

Michał Januszkiewicz. Hermeneutyka i etyka
Hermeneutics and ethics

Elżbieta Wolicka. Opowieść - między opisem a przepisem. Aksjologiczne wyznaczniki narratologii Paula Ricoeura
A story - between a description and prescription. Axiological parameters of Paul Ricoeur's narratology

Jerzy Kaczorowski. Pismo i egzystencja. (Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej pierwszej połowy XX wieku)
Writing and existence

Ireneusz Piekarski. Gorzka pigułka Northropa Frye'a
Hard Pill to swollow. Northrop Frye and evaluation

Jarosław Płuciennik. Moralne aspekty doświadczenia i teorii wzniosłości
Moral aspects of the experience and the theory of the sublime

Jacek Dąbała. Wartość w teorii twórczego pisania. (Preferencje aksjologiczne)
Value in the theory of creative writing. (Axiological preferences)

Dariusz Skórczewski. Dwie szuflady Kazimierza Wyki
Kazimierz Wyka's two drawers

Joanna Adamowska. Henryk Elzenberg i Zbigniew Herbert - aksjologiczne powinowactwa
Henryk Elzenberg and Zbigniew Herbert – axiological affinities

Krystyna Pietrych. Literackie świadectwa bólu i choroby - interpretacje i aksjologiczne kłopoty
Literary testimonies of pain and illness - some interpretative and axiological problems

Ryszard Zajączkowski. Aksjologiczne horyzonty liryki Romana Brandstaettera
Axiological horizons in Roman Brandstaettera poetry

Indeks osób

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 278 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny <br>Nominacja do nagrody literackiej Identitas w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej
Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny
Nominacja do nagrody literackiej Identitas w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej
Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej
Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej
$ Eneida
$ Eneida
Norwid o Niepodległej
Norwid o Niepodległej
Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku. Antologia. Tom I, 1900-1944
Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku. Antologia. Tom I, 1900-1944
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce