Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373634193 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce
Nagroda im. Profesora Jerzego Kołodziejskiego w kategorii JUNIOR
[8373634193]
16,00zł
Product unavailable

Nagroda im. Profesora Jerzego Kołodziejskiego w kategorii JUNIOR

Klaudia Giordano
ISBN:
83-7363-419-3
Pages: 264
Format: B5
Year: 2006
Language: Polish

Niezwykle cenna i przydatna książka dla samorządów lokalnych, mająca formę praktycznego poradnika metodycznego, który pomoże gminom w procesie planowania zrównoważonego rozwoju.


W publikacji można znaleźć informacje odnośnie tego, co powinien zawierać ten plan, jakimi narzędziami można go wdrażać a także, jakimi podstawowymi dokumentami strategiczno-planistycznymi powinna dysponować gmina.
Autorka przybliża pięć modeli planowania zrównoważonego rozwoju: przyrodniczego, społecznego, ekonomicznego, przyrodniczo-społecznego i Agedny-21 oraz ich wariantów. Prezentuje przykłady ich zastosowania w praktyce tj. przez konkretne gminy.
W publikacji zostały omówione liczne dokumenty (łącznie 13), jak np. inwentaryzacja przyrodnicza, program ochrony środowiska, strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także scharakteryzowano warunki zawiązywania stowarzyszeń gminnych.
Dzięki dołączonym mapom aktywności (w podziale na województwa) można łatwo sprawdzić stan zaangażowania konkretnej gminy w proces planowania zrównoważonego rozwoju.

W dniu 14 grudnia 2006 roku książka otrzymała prestiżową nagrodę im. Profesora Jerzego Kołodziejskiego w kategorii JUNIOR, przyznaną przez dziewięcioosobową kapitułę nagrody ustanowioną przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska w Warszawie. To wyróżnienie o randze krajowej przyznawane jest za wkład w ogólnopolskie badania nad programowaniem zrównoważonego rozwoju gmin, których treści zostały ujęte w tej publikacji.
Nagroda Prof. Jerzego Kołodziejskiego, wybitnego profesora Politechniki Gdańskiej, wielkiego planisty, zasłużonego w działalności społecznej i służbie publicznej, byłego wojewody gdańskiego, została ustanowiona w 2002 roku i została wręczona po raz piąty. Przyznawana jest w takich dziedzinach jak rozwój zrównoważony, planowanie przestrzenne, planowanie integralne.


SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA
WSTĘP

I. Podstawy długookresowego planowania polityki ekologicznej w gminie
1. Gwarancja dobrej polityki ekologicznej gminy to zrównoważony rozwój
1.1. Skąd wzięła się ta koncepcja i co zakłada
1.2. Czym jest zrównoważony rozwój, który ma realizować gmina
1.3. Znaczenie polityki ekologicznej dla gminy
1.4. Różne oblicza polityki ekologicznej
1.5. Najważniejsze zasady polityki ekologicznej dla gminy
1.6. Narzędzia wdrażania polityki ekologicznej
2. Zadania polityki ekologicznej dla samorządów terytorialnych
3. Wytyczne dla samorządów terytorialnych wynikające z Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju - Polska 2025
4. Podstawowe obowiązki dla samorządów w zakresie wdrażania wymagań przepisów ochrony środowiska Unii Europejskiej

II. Dokumenty strategiczno-planistyczne potrzebne do dobrej realizacji polityki ekologicznej gminy
1. Relacje między dokumentami - które z nich wybrać, opracować i dlaczego
2. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
3. Opracowanie ekofizjograficzne
4. Strategia rozwoju gminy
5. Plan rozwoju lokalnego
6. Polityka ekologiczna gminy
7. Program ekorozwoju gminy
8. Program ochrony środowiska gminy (POS)
9. Plan gospodarki odpadami (PGO)
10. Plan zaopatrzenia w energię
11. Gminny program edukacji ekologicznej
12. Masterplan i biznesplan
13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w powiązaniu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
14. Deklaracja przystąpienia do związku, stowarzyszenia lub porozumienia gmin

III. Metody i modele kompleksowego planowania zrównoważonego rozwoju gminy
1. Metody
1.1. Metoda ekspercka i uspołeczniona
1.2. Analiza SWOT
1.3. ZOOP - zorientowanie na cele
1.4. Metoda Struktury Logicznej
1.5. MAPS - Metoda Aktywnego Planowania Strategicznego
2. Modele
2.1. Model Agendy 21
2.2. Model przyrodniczy
2.3. Model społeczny
2.4. Model ekonomiczny
2.5. Model przyrodniczo-społeczny

IV. Zaangażowanie gmin na rzecz planowania zrównoważonego rozwoju - czy twoja gmina jest aktywna?
1. Jak zbadano aktywność gmin - metoda
2. Analiza aktywności i zaangażowania gmin
2.1. Inwentaryzacja przyrodnicza
2.2. Opracowania ekorozwojowe
2.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2.4. Przynależność do związku lub stowarzyszenia gmin
2.5. Obecność w gminie samodzielnego inspektora do spraw ochrony środowiska
2.6. Wykształcenie przyrodnicze kadry urzędniczej
3. Ocena regionalna aktywności gmin - odszukaj i oceń swoją gminę

V. Finansowe zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska - przykłady doświadczeń gmin z województwa lubelskiego
1. Gospodarowanie gminnym funduszem celowym
2. Wydatki budżetowe na przedsięwzięcia proekologiczne

VI. Co ogranicza, a co aktywizuje gminy do realizacji zrównoważonego rozwoju
1. Najczęstsze problemy
2. Działania wspierające aktywność
3. Porównajmy inne badania

VII. Podsumowanie - propozycje poprawy sytuacji

ZAŁĄCZNIKI
BIBLIOGRAFIA

This product was added to our catalog on Thursday 11 January, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 178 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wykorzystanie roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni Lublina
Wykorzystanie roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni Lublina
Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa
Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Europejskie modele samorządu terytorialnego
Europejskie modele samorządu terytorialnego
Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne
Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne
Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym
Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce