Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373633413 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Święty grzesznik. Formuła Marcina Lutra "simul iustus et peccator" w kontekście ekumenicznym
[8373633413]
32,55zł
Product unavailable

Tomasz Jaklewicz
ISBN
: 83-7363-341-3
Pages: 380
Format: A5
Year: 2006
Language: Polish

Tezę Marcina Lutra simul iustus et peccator można uznać za temat wart teologicznych poszukiwań. Przemawiają za tym następujące argumenty: po pierwsze - ekumeniczna aktualność (trudności i wątpliwości podczas dyskusji nad Wspólną deklaracją w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, najtrudniejszy punkt do przyjęcia przez katolików); po drugie - ranga dogmatyczna (problem relacji grzech-łaska na płaszczyźnie antropologicznej); po trzecie - znaczenie egzystencjalne (odniesienie do doświadczenia grzeszności towarzyszącego chrześcijanom). Te trzy względy uzasadniają sensowność podjęcia problemu w niniejszym studium.


Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Teologiczno-historyczna geneza formuły simul iustus et peccator
1. Źródła biblijne
1.1. Nauka św. Pawła o usprawiedliwieniu grzesznika
1.1.1. Grzeszność człowieka przed spotkaniem z Chrystusem
1.1.2. Usprawiedliwienie jako wyzwolenie z grzechu i "uczynienie sprawiedliwym"
1.1.3. Grzechy usprawiedliwionego
1.2. Problem interpretacji Rz 7, 7-25
1.3. Pozostałe Pisma Nowego Testamentu
1.4. Przebaczenie grzechów w pierwotnym Kościele
1.5. Podsumowanie
2. Tradycja Kościoła przed reformacją
2.1. Kościół pierwszych wieków
2.2. Święty Augustyn
2.3. Wczesna scholastyka
2.4. Święty Tomasz z Akwinu
2.5. Późne średniowiecze
2.6. Podsumowanie
3. Kontrowersja luterańsko-katolicka
3.1. Marcina Lutra formuła simul iustus et peccator
3.1.1. Początki (1513-1521)
3.1.2. Rozwój (1521-1539)
3.1.3. Znaczenie
3.2. Kolokwia pojednania (Augsburg, Wormacja, Ratyzbona, 1530-1541)
3.3. Stanowisko Soboru Trydenckiego
3.3.1. Debata i Dekret o grzechu pierworodnym (1546)
3.3.2. Debata i Dekret o usprawiedliwieniu (1547)
3.3.3. Czy jednoznaczne odrzucenie formuły?
3.4. Podsumowanie

Rozdział II. Rozwój problematyki formuły simul iustus et peccator w XX wieku
1. Formuła w teologii protestanckiej
1.1. Reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu na przełomie XIX i XX wieku
1.2. Monografia Rudolfa Hermanna (1930)
1.3. Wzrost znaczenia formuły
1.4. Podsumowanie
2. Formuła w katolickich studiach nad Marcinem Lutrem
2.1. Od potępienia do pierwszej próby afirmacji (R. Grosche)
2.2. W kierunku "katolickiego" simul
2.3. Wiodące stanowiska (H. U. von Balthasar, H. Küng, K. Rahner)
2.4. Odpowiedź na monografię R. Hermanna (R. Kösters)
2.5. O. H. Pescha interpretaq'a formuły
2.6. Podsumowanie
3. Formuła w dialogach katolicko-luterańskich
3.1. Dialog w USA (Justification by Faith, 1983)
3.2. Dialog w Niemczech (Lehrverurteilungen - kirchentrennend?, 1986)
3.3. Dialog na forum światowym (Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, 1997/1999)
3.3.1. Trzy fazy dialogu (1967-1993)
3.3.2. Wspólna deklaracja. Projekt ostateczny (1997)
3.3.3. Kościelna recepcja Wspólnej deklaracji. Aneks (1999)
3.4. Sprawozdanie końcowe Ekumenicznej Grupy Roboczej teologów ewangelickich i katolickich (Gerecht und Sünder zugleich?, 2001)
3.5. Podsumowanie

Rozdział III. Ekumeniczna reinterpretacja formuły simul iustus et peccator
1. Założenia hermeneutyczne
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Uwagi szczegółowe
2. Wokół rozumienia iusłus
2.1. Usprawiedliwienie a chrzest święty
2.2. Chrzest - wydarzenie i proces
2.3. Bezgrzeszność, sprawiedliwość deklaratywna czy efektywna?
2.4. Ku pojednaniu odmiennych opisów
2.5. Podsumowanie
3. Wokół rozumienia peccator
3.1. Wieloznaczność pojęcia grzechu
3.2. Grzeszność trwałej konkupiscencji (ujęcie protestanckie)
3.3. Konkupiscencja jako skłonność przeciwna Bogu (ujęcie katolickie)
3.4. Ku pojednaniu odmiennych opisów
3.5 Podsumowanie
4. Próba ekumenicznego odczytania formuły
4.1. Elementy formalne
4.1.1. Dwa języki, dwie antropologie, jedna rzeczywistość
4.1.2. Paradoksalność formuły
4.1.3. Formuła historiozbawcza
4.1.4. Formuła relacyjno-egzystencjalna
4.2. Elementy treściowe
4.2.1. Stała walka
4.2.1.1. Nieustannie pokutować
4.2.1.2. Stawać się chrześcijaninem
4.2.2. Eschatologiczna nadzieja
4.2.3. "Modlitwa winy"
4.2.4. Implikacje eklezjologiczne
4.3. Podsumowanie

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia

This product was added to our catalog on Wednesday 15 March, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 327 of 1067 in category Out of print  Next product
Credo - Pozostałe książki z serii
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
9,00zł
$ In Spiritu Sancto. Analiza pneumatologii Soboru Watykańskiego II
$ In Spiritu Sancto. Analiza pneumatologii Soboru Watykańskiego II
9,00zł
$ Ukryty Oblubieniec. Św. Jana od Krzyża nauka o Bogu
$ Ukryty Oblubieniec. Św. Jana od Krzyża nauka o Bogu
4,00zł
$ Kościół jako communio według Gerarda Philipsa
$ Kościół jako communio według Gerarda Philipsa
3,00zł

Customers who bought this product also purchased
$ Istota chrześcijaństwa
$ Istota chrześcijaństwa
Vox Patrum. T. 53-54
Vox Patrum. T. 53-54
Grigorij Karpowicz Kotoszychin o władzy w Carstwie Moskiewskim pierwszych Romanowów
Grigorij Karpowicz Kotoszychin o władzy w Carstwie Moskiewskim pierwszych Romanowów
$ Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku
$ Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku
$ Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie
$ Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce