Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 832280945X My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
40,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II
[832280945X]
11,00zł
Product unavailable

Andrzej Derdziuk OFMCap
ISBN: 83-228-0945-X
Pages: 526
Format: B5
Year: 2001
Language: Polish

Celem niniejszej pracy jest ukazanie wkładu, jaki w odnowę katolickiej teologii moralnej na przełomie wieku XIX i XX wnieśli moraliści Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.


SPIS TREŚCI

Indice generale
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Kontekst powstawania podręczników moralistów kapucyńskich

Art. 1. Katolicka teologia moralna w okresie międzysoborowym
§ 1. Teologia romantyczna
§ 2. Odnowa biblijna
§ 3. Chrystocentryzm
§ 4. Recepcja nauki św. Alfonsa de Liguori
§ 5. Neotomizm

Art. 2. Nauczanie teologii moralnej w zakonie kapucynów
§ 1. Organizacja studiów w zakonie
1. Tworzenie struktur nauczania w okresie powstawania zakonu
2. Organizacja studiów na przełomie XIX i XX wieku
§ 2. Studium teologii moralnej
1. Rozwój nauczania teologii moralnej
2. Znaczący autorzy dzieł teologicznomoralnych w zakonie


Rozdział II. Autorzy kapucyńskich podręczników teologii moralnej w XIX i XX wieku

Art. 1. Podręczniki o układzie aretologicznym
§ 1. Gabriel Flori z Varceno
§ 2. Serafin Francia z Loiano
§ 3. Tymoteusz Pouzier z Puyloubier

Art. 2. Legalistyczne kompendia według schematu cnót
§ 1. Marian Gavasci z Novana
§ 2. Józef Maria Checchi z Ereto (Monte Rotondo)
§ 3. Piatus Loiseaux z Mons

Art. 3. Kompendia według schematu przykazań
§ 1. Józef Kalasanty kardynał Vives y Tuto z Llevenares
§ 2. Heribert Jone
§ 3. Teodor De Luca z Torre del Greco

Art. 4. Prace z etyki powinnościowej ułożone według kręgów odniesień
§ 1. Hilary Gatterer z Sexten
§ 2. Tomasz Villanova Gerster z Zeil

Art. 5. Podręczniki misyjne, szkolne i pomoce dla spowiedników
§ 1. Angelicus Pittavino z None
§ 2. Wiktor Banken z Appeltern
§ 3. Karol Bazarra Sanchez
§ 4. Ildefons Maria Sansierra z Santa Fe
§ 5. Mikołaj Bacchini z San Giovanni di Marignano


Rozdział III. Nauka o cnotach teologalnych

Art. 1. Pojęcie i podziały cnoty

Art. 2. Wiara
§ 1. Definicja i przedmiot wiary
§ 2. Podziały i przymioty wiary
§ 3. Konieczność wiary
§ 4. Zagrożenia wiary
1. Osobowe kontakty z niekatolikami
2. Czytanie książek zakazanych
§ 5. Wykroczenia przeciwne wierze

Art. 3. Cnota nadziei
§ 1. Zakres pojęciowy i treściowy cnoty nadziei
1. Definicja filozoficzna i teologiczna
2. Przedmiot i podmiot cnoty
3. Przymioty nadziei
4. Konieczność nadziei
§ 2. Wady przeciwne nadziei
1. Grzechy zaniedbania pragnienia zbawienia
2. Rozpacz
3. Zuchwalstwo

Art. 4. Teologalna cnota miłości
§ 1. Pojęcie i podziały miłość
§ 2. Miłość względem Boga
1. Pojęcie i zakres przykazania miłości
2. Konieczność miłości względem Boga
3. Wady przeciwne miłości Boga
§ 3. Chrześcijańska miłość do samego siebie
1. Uzasadnienie i treść miłości własnej
2. Cnoty związane z zachowaniem szacunku dla siebie
3. Grzechy przeciwne miłości samego siebie
§ 4. Miłość bliźniego
1. Określenie i podziały miłości
2. Porządek miłości
3. Uczynki i przejawy miłości bliźniego
4. Szczególne obowiązki wypływające z cnoty miłości bliźniego
a. Miłość nieprzyjaciół
b. Udzielanie jałmużny
c. Upomnienie braterskie
5. Wykroczenia przeciwko miłości bliźniego
a. Grzechy wewnętrzne przeciwko miłości
b. Wykroczenia naruszające pokój
c. Zgorszenie
d. Współdziałanie w złu


Rozdział IV. Problematyka cnót moralnych

Art. 1. Cnota religijności
§ 1. Określenie i podziały cnoty religijności
§ 2. Akty wewnętrzne
1. Adoracja
2. Pobożność
3. Modlitwa
§ 3. Zewnętrzne akty religijności
1. Ofiara
2. Ślub
3. Przysięga
4. Zaklinanie
5. Święcenie świąt
6. Przyjmowanie sakramentów
§ 4. Wady przeciwne religijności
1. Niewłaściwy kult
2. Niereligijność

Art. 2. Cnoty kardynalne
§ 1. Roztropność
1. Określenie i podziały roztropności
2. Wady przeciwne roztropności
§ 2. Męstwo chrześcijańskie
1. Definicja męstwa
2. Wady przeciwne męstwu
3. Cnoty pokrewne męstwu
4. Męczeństwo
§ 3. Umiarkowanie
1. Cnoty gatunkowe umiarkowania
a. Wstrzemięźliwość
b. Trzeźwość
c. Czystość i wstydliwość
2. Cnoty pokrewne umiarkowaniu
a. Powściągliwość
b. Pokora
c. Łagodność
d. Łaskawość
e. Skromność
f. Pilność
g. Radość
§ 4. Sprawiedliwość
1. Istota i zakres sprawiedliwości
2. Naruszenie sprawiedliwości
3. Restytucja wyrządzonej krzywdy
4. Cnoty pokrewne sprawiedliwości
a. Uprzejmość
b. Wdzięczność
c. Hojność
d. Prawdomówność
e. Wierność

Zakończenie

Bibliografia
Sommario
Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Wednesday 16 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 328 of 1043 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Polska teologia nadziei w okresie posoborowym
$ Polska teologia nadziei w okresie posoborowym
$ Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską
$ Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską
$ Mulieris dignitas - Promieniowanie kobiecości
$ Mulieris dignitas - Promieniowanie kobiecości
Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce