Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8322809476 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Edukacja religijna wobec przemian kulturowych
Edukacja religijna wobec przemian kulturowych
47,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim
[8322809476]
12,60zł
Product unavailable

Piotr Stanisz
ISBN: 83-228-0947-6
Pages: 194
Format: B5
Year: 2001
Language: Polish

Strukturę pracy wyznaczają, co do zasady, momenty przełomowe w procesie ewolucji ubezpieczenia społecznego osób duchownych w prawodawstwie polskim. Rozdział pierwszy poświęcony został nielicznym uregulowaniom ubezpieczeniowym, pochodzącym z okresu II Rzeczypospolitej, które uwzględniały specyfikę sytuacji życiowej osób duchownych. Przedmiotem dwóch kolejnych rozdziałów są regulacje obowiązujące w okresie Polski Ludowej. Najpierw omówiono kwestie związane z ograniczaniem praw osób duchownych, następnie zaś przedstawiono szczególne możliwości ubezpieczenia osób duchownych, utworzone poza porządkiem ustawowym i przeznaczone dla określonych tylko grup osób duchownych. Kolejny rozdział poświęcony został uregulowaniom mającej przełomowe znaczenie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych. Ostatnia część pracy ma za przedmiot prawo obowiązujące na gruncie systemu, który zaczął funkcjonować dnia 1 stycznia 1999 r. Wprowadza weń omówienie pierwszej w polskim prawodawstwie ubezpieczeniowym legalnej definicji osoby duchownej. Stanowi ona podstawę do określenia, kto podlega ubezpieczeniom z tytułu pozostawania w stanie duchownym. W dalszej kolejności, ze względu na klarowne wyodrębnienie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, ukazane są unormowania odnoszące się do sytuacji prawnej osób duchownych na gruncie każdego z nich. Uwzględnione przy tym jest również ubezpieczenie zdrowotne. Na koniec podjęta została próba oceny uregulowań charakteryzujących obecną sytuację prawną osób duchownych na tle regulacji dotyczących innych grup społecznych. (na podstawie Wstępu)


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Regulacje prawne okresu II Rzeczypospolitej

Rozdział II. Dyskryminacja ogółu osób duchownych w Polsce Ludowej
1. Brak możliwości ubezpieczenia z tytułu pozostawania w stanie duchownym
1.1. Stan prawny
1.2. Ocena sytuacji prawnej
2. Wyłączenie z ubezpieczenia duchownych zatrudnionych "w ramach organizacji kościelnej" (1965-1980)
2.1. Praktyka ZUS
2.2. Bezprawność wyłączenia
3. Wyłączenie z ubezpieczenia osób zakonnych wykonujących rzemiosło (1969-1973)
3.1. Unormowania okólników wydanych przez ZUS
3.2. Nielegalność wyłączenia

Rozdział III. Uprzywilejowanie niektórych grup duchownych w latach 1961-1989
1. Ubezpieczenie duchownych prowadzących punkty katechetyczne
1.1. Obowiązujące przepisy
1.2. Ubezpieczenie jako narzędzie łamania dyscypliny kościelnej
2. Ubezpieczenie duchownych należących do ZK "Caritas"
2.1. Możliwości ubezpieczenia
2.1.1. Fundusz Emerytalny dla Duchownych Członków Zrzeszenia Katolików "Caritas" (1972-1976)
2.1.2. Fundusz Ubezpieczenia Emerytalnego Duchownych (1976-1989)
2.2. Instrumentalny charakter ubezpieczenia
2.2.1. Finansowa niesamodzielność Funduszy
2.2.2. Ubezpieczenie - instrumentem rozbijania jedności Kościoła

Rozdział IV. Ubezpieczenie społeczne duchownych według ustawy z 17 maja 1989 r.
1. Zakres podmiotowy
2. Składka
3. Zakres przedmiotowy
4. Uregulowania odrębne ubezpieczenia społecznego duchownych na tle innych systemów

Rozdział V. Status prawny osób duchownych w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych
1. Ustawowa definicja osoby duchownej
2. Ubezpieczenie emerytalne
3. Ubezpieczenia rentowe
4. Ubezpieczenie chorobowe
5. Ubezpieczenie wypadkowe
6. Ubezpieczenie zdrowotne
7. Ocena uregulowań szczególnych

Zakończenie

Źródła
Akty prawa międzynarodowego
Ustawy i rozporządzenia
Orzecznictwo
Inne źródła
Literatura


This product was added to our catalog on Sunday 20 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 349 of 1043 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 1(37)/2009
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Studia Prawnicze KUL, 4(36)/2008
Jedzenie
Jedzenie
$ Media
$ Media
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
Studia Prawnicze KUL, 3(35)/2008
Studia Prawnicze KUL, 3(35)/2008
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce