Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373631585 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
[8373631585]
9,45zł
Product unavailable

Seria: Jeden Pan, jedna wiara, t. 15
Przemysław Kantyka

ISBN: 83-7363-158-5
Pages: 200
Format: B5
Year: 2004
Language: Polish

Rozdział pierwszy został poświęcony autorytetowi źródeł nauczania. Pięć kolejnych punktów traktuje o roli autorytetu Pisma Świętego, tradycji, nauczania kościelnego, wspólnoty kościelnej oraz sumienia.
W rozdziale drugim został omówiony autorytet form rządzenia w Kościele. Trzy punkty tego rozdziału dotyczą odpowiednio: autorytetu ministerialnego biskupów, autorytetu synodalnego oraz autorytetu prymacjalnego.
W kwestiach związanych z prymatem uniwersalnym trzy urastają do rangi niemałych problemów w relacjach ekumenicznych. Są to: pochodzenie prymatu z prawa Bożego, władza jurysdykcyjna papieża oraz nieomylność nauczania papieskiego. Ponieważ rozwiązaniu tych kwestii spornych dokumenty ARCIC poświęcają bardzo wiele uwagi, stąd pojawiła się konieczność ich wydzielenia ze struktury rozdziału drugiego i omówienia w osobnym rozdziale trzecim.
Choć wiele elementów oceny zawartych zostało już w treści punktów trzech pierwszych rozdziałów, to jednak rozdział czwarty podjął próbę całościowego ich przedstawienia. Próba ekumenicznej oceny katolicko-anglikańskiej nauki o autorytecie w Kościele została podjęta na podstawie oficjalnych reakcji zaangażowanych w dialog Kościołów. Na podstawie analizy osiągnięć dialogu podjęto próbę określenia dalszych możliwych kroków na drodze do pełnej jedności. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I. AUTORYTET ŹRÓDEŁ NAUCZANIA
1. Normatywna rola Pisma Świętego
2. Interpretacyjna rola Tradycji  
3. Transmisyjna rola nauczania kościelnego
4. Receptywna rola wspólnoty kościelnej  
5. Decyzyjna rola sumienia 

Rozdział II. AUTORYTET FORM RZĄDZENIA
1. Autorytet mnisterialny biskupów - episcope  
2. Autorytet synodalny
3. Autorytet prymacjalny

Rozdział III. PROBLEM PRYMATU BISKUPA RZYMU  
1. Pochodzenie prymatu de iure divino 
2. Władza jurysdykcyjna papieża  
3. Nieomylność nauczania papieskiego 

Rozdział IV. PRÓBA EKUMENICZNEJ OCENY KATOLICKO-ANGLIKAŃSKIEJ NAUKI O AUTORYTECIE W KOŚCIELE
1. Oficjalne stanowiska Kościołów
2. Elementy zbieżności i perspektywy dialogu

ZAKOŃCZENIE 

WYKAZ SKRÓTÓW  
BIBLIOGRAFIA  
SUMMARY  
SOMMAIRE
ZUSAMMENFASSUNG  
SOMMARIO
ANEKS: "Dar autorytetu. Autorytet w Kościele III"
CONTENTS  
TABLE DE MATI?RE  
INHALTSVERZEICHNIS 
INDICE GENERALE

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 12 of 1067 in category Out of print  Next product
Jeden Pan, jedna wiara - Pozostałe książki z serii
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
20,00zł
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
10,00zł
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
12,00zł
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
5,25zł
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
13,65zł
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
6,30zł
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
5,25zł
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
13,65zł
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
5,25zł
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
5,25zł
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
2,10zł
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
2,10zł
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
2,00zł
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
2,10zł

Customers who bought this product also purchased
$ <b>Być chrześcijaninem.</b> Teologia dla szkół średnich
$ Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich
$ Droga jako przestrzeń ludzka
$ Droga jako przestrzeń ludzka
Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu
Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu
W obecności Boga. Duchowość w życiu i nauczaniu ks. Wincentego Granata
W obecności Boga. Duchowość w życiu i nauczaniu ks. Wincentego Granata
Wśród Polaków. Cz. 1
Wśród Polaków. Cz. 1
Wychowanie młodzieży w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wychowanie młodzieży w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce