Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8322806388 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
[8322806388]
5,25zł
Product unavailable

Seria: Jeden Pan, jedna wiara, t. 11
ks. Roman Małecki

ISBN: 83-228-0638-8
Stron: 230
Format: B5
Rok wydania: 2000

John Zizioulas jest przede wszystkim teologiem Kościoła. Problematyka eklezjologiczna wydaje się jego życiowym powołaniem. Czyni to w Kościele i dla Kościoła. Ekumeniczny charakter całej jego teologii powstającej głównie w świecie zachodniej kultury sprawia, iż jego publikacje są tłumaczone na wiele języków. Odnosi się nawet wrażenie, że nasz teolog jest bardziej znany i szanowany na Zachodzie niż w swojej rodzinnej Grecji. Zajmując się nauką o Kościele, nie popada jednak w skrajny eklezjocentryzm. Nie traktuje eklezjologii jako samodzielnego i niezależnego odcinka refleksji teologicznej. Stara się ją rozwijać w szerokim kontekście trynitarno-pneumatologicznym i chrystologiczno-soteriologicznym. Tajemnica Boga będącego komunią osób i bogoczłowieczeństwa Jezusa Chrystusa pozostaje dla niego horyzontem, po którym ciągle porusza się jego teologiczne myślenie. Idee personalizmu chrześcijańskiego, odczytane na nowo w świetle teologii greckich Ojców Kościoła, czynią refleksję Zizioulasa na wskroś egzystencjalną i zorientowaną antropologicznie. Perspektywa eschatologiczna i ikoniczne kategorie teologii prawosławnej zaaplikowane do eklezjologii sprawiają, iż jego nauka o Kościele nabiera swoistego dynamizmu. Kościół, będąc w tej perspektywie niejako "zawieszony" pomiędzy przyszłością a przeszłością żyje w teraźniejszości. Konfrontuje siebie samego, swoje struktury, swoją misję i posłanie do świata, nie tylko poprzez ciągły powrót do źródeł, lecz przede wszystkim dzięki obecnej w nim w sposób sakramentalny rzeczywistości eschatycznej. W swojej najgłębszej istocie jest bytem relacyjnym, zwróconym ku Bogu, człowiekowi i reszcie stworzeń. Nie istnieje dla siebie samego. Nie on jest ostatnim słowem Boga. Spełnia swoją funkcję najlepiej wówczas, gdy staje się "sługą komunii" tego, co Boskie - z tym, co ludzkie. Jego paschalna natura sprawia, iż jest "bytem przejścia" i "sposobem istnienia" odbijającym sposób istnienia samego Boga. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. TEOLOGICZNE PODSTAWY EKLEZJOLOGII WSPÓLNOTY
1. Prawda jako komunia
1.1 Koncepcja prawdy w Starym Testamencie
1.2. Rozumienie prawdy w greckiej tradycji filozoficznej
1.3. Koncepcja prawdy w myśli patrystycznej
2. Komunijna wizja osoby
2.1. Konieczność nowej ontologii osoby
2.2. Osoba w epoce patrystycznej
2.3. Chrystologiczny "model" osoby
2.4. Hipostaza "biologiczna" i "eklezjalna"
3. Zbawienie jako urzeczywistnienie komunii
3.1. Konsekwencje grzechu pierworodnego
3.2. Zbawcze "wydarzenie" Jezusa Chrystusa
3.3. Soteriologiczne znaczenie chrześcijańskiej inicjacji
3.3.1. Chrzest jako nowe narodziny we wspólnocie
3.3.2. Namaszczenie Duchem Chrystusa
3.3.3. Eucharystia "miejscem" zbawienia

II. KOMUNIJNA NATURA KOŚCIOŁA
1. Trynitarno-eschatologiczna perspektywa nauki o Kościele
1.1. Chrystologiczny punkt wyjścia eklezjologii
1.2. Postulat pneumatologicznej orientacji nauki o Kościele
1.3. Dialektyka teraźniejszości i przyszłości w eklezjologii
2. Paradoks "jedności" i "wielości"
2.1. Jedność i wielość w Trójcy Świętej
2.2. Osobowość korporatywna Chrystusa
2.3. Jedność i wielość podstawowym znamieniem Kościoła
3. Eucharystyczna wspólnota uobecnieniem Kościoła lokalnego
3.1. Eucharystia jako podstawowy "locus ecclesiologicus"
3.2. Katolicka natura zgromadzenia eucharystycznego
3.2.1. Wymiar chrystologiczny
3.2.2. Znamię komunijno-geograficzne
3.3. Ku eklezjologii wspólnoty parafialnej
4. Kościół lokalny we wspólnocie Kościoła powszechnego
4.1. Krytyka eklezjologii M. Afanasjewa
4.2. Koncyliarność Kościołów lokalnych

III. WZAJEMNOŚĆ POSŁUGIWAN A JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA
1. Teologiczne założenia kościelnego ministerium
1.1. Chrystus fundamentem wszelkich posługiwań
1.2. Duch Święty twórcą porządku w Kościele
1.3. Ku relacyjnemu rozumieniu posługiwań
2. Komunijna celowość posługiwań
2.1. Jedność Kościoła "w biskupie"
2.2. Kolegium prezbiterów jako "rada biskupa"
2.3. Diakon sługą eucharystycznych darów
2.4. Świeccy wyrazem różnorodności i bogactwa Kościoła
3. Apostolska ciągłość i sukcesja gwarantem jedności Kościoła
3.1. Model "historyczny"
3.2. Model "eschatologiczny"
3.3 Próba syntezy
4. Prymat powszechny w relacji do jedności Kościoła

IV. KOŚCIÓŁ JAKO SŁUGA ZJEDNOCZENIA KOSMOSU Z BOGIEM
1. Człowiek - "nadzieja świata nie odkupionego"
1.1 Pokrewieństwo losów człowieka i natury stworzonej
1.1.1. W dziele stworzenia
1.1.2. W upadku
1.1.3. W tajemnicy Chrystusa
1.1.4. W nadziei spełnienia
1.2. Kapłańskie powołanie człowieka
2. Paschalno-eschatyczna orientacja dziejów kosmosu w eklezjologii komunii
2.1. Eucharystyczny "ruch" obejmujący całą naturę
2.2. Kościół ikoną świata przemienionego

ZAKOŃCZENIE

SUMMARY
BIBLIOGRAFIA

This product was added to our catalog on Monday 21 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 377 of 1067 in category Out of print  Next product
Jeden Pan, jedna wiara - Pozostałe książki z serii
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
20,00zł
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
10,00zł
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
12,00zł
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
6,30zł
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
5,25zł
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
13,65zł
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
9,45zł
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
5,25zł
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
13,65zł
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
5,25zł
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
2,10zł
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
2,10zł
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
2,00zł
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
2,10zł

Customers who bought this product also purchased
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Wszechświat matematyczny
$ Wszechświat matematyczny
$ Metodologia nauk przyrodniczych
$ Metodologia nauk przyrodniczych
Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej
Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej
$ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
$ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
Traktat o cudzie
Traktat o cudzie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce