Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 8322806388 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
[8322806388]
5,25zł
Produkt niedostępny

Seria: Jeden Pan, jedna wiara, t. 11
ks. Roman Małecki

ISBN: 83-228-0638-8
Stron: 230
Format: B5
Rok wydania: 2000

John Zizioulas jest przede wszystkim teologiem Kościoła. Problematyka eklezjologiczna wydaje się jego życiowym powołaniem. Czyni to w Kościele i dla Kościoła. Ekumeniczny charakter całej jego teologii powstającej głównie w świecie zachodniej kultury sprawia, iż jego publikacje są tłumaczone na wiele języków. Odnosi się nawet wrażenie, że nasz teolog jest bardziej znany i szanowany na Zachodzie niż w swojej rodzinnej Grecji. Zajmując się nauką o Kościele, nie popada jednak w skrajny eklezjocentryzm. Nie traktuje eklezjologii jako samodzielnego i niezależnego odcinka refleksji teologicznej. Stara się ją rozwijać w szerokim kontekście trynitarno-pneumatologicznym i chrystologiczno-soteriologicznym. Tajemnica Boga będącego komunią osób i bogoczłowieczeństwa Jezusa Chrystusa pozostaje dla niego horyzontem, po którym ciągle porusza się jego teologiczne myślenie. Idee personalizmu chrześcijańskiego, odczytane na nowo w świetle teologii greckich Ojców Kościoła, czynią refleksję Zizioulasa na wskroś egzystencjalną i zorientowaną antropologicznie. Perspektywa eschatologiczna i ikoniczne kategorie teologii prawosławnej zaaplikowane do eklezjologii sprawiają, iż jego nauka o Kościele nabiera swoistego dynamizmu. Kościół, będąc w tej perspektywie niejako "zawieszony" pomiędzy przyszłością a przeszłością żyje w teraźniejszości. Konfrontuje siebie samego, swoje struktury, swoją misję i posłanie do świata, nie tylko poprzez ciągły powrót do źródeł, lecz przede wszystkim dzięki obecnej w nim w sposób sakramentalny rzeczywistości eschatycznej. W swojej najgłębszej istocie jest bytem relacyjnym, zwróconym ku Bogu, człowiekowi i reszcie stworzeń. Nie istnieje dla siebie samego. Nie on jest ostatnim słowem Boga. Spełnia swoją funkcję najlepiej wówczas, gdy staje się "sługą komunii" tego, co Boskie - z tym, co ludzkie. Jego paschalna natura sprawia, iż jest "bytem przejścia" i "sposobem istnienia" odbijającym sposób istnienia samego Boga. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. TEOLOGICZNE PODSTAWY EKLEZJOLOGII WSPÓLNOTY
1. Prawda jako komunia
1.1 Koncepcja prawdy w Starym Testamencie
1.2. Rozumienie prawdy w greckiej tradycji filozoficznej
1.3. Koncepcja prawdy w myśli patrystycznej
2. Komunijna wizja osoby
2.1. Konieczność nowej ontologii osoby
2.2. Osoba w epoce patrystycznej
2.3. Chrystologiczny "model" osoby
2.4. Hipostaza "biologiczna" i "eklezjalna"
3. Zbawienie jako urzeczywistnienie komunii
3.1. Konsekwencje grzechu pierworodnego
3.2. Zbawcze "wydarzenie" Jezusa Chrystusa
3.3. Soteriologiczne znaczenie chrześcijańskiej inicjacji
3.3.1. Chrzest jako nowe narodziny we wspólnocie
3.3.2. Namaszczenie Duchem Chrystusa
3.3.3. Eucharystia "miejscem" zbawienia

II. KOMUNIJNA NATURA KOŚCIOŁA
1. Trynitarno-eschatologiczna perspektywa nauki o Kościele
1.1. Chrystologiczny punkt wyjścia eklezjologii
1.2. Postulat pneumatologicznej orientacji nauki o Kościele
1.3. Dialektyka teraźniejszości i przyszłości w eklezjologii
2. Paradoks "jedności" i "wielości"
2.1. Jedność i wielość w Trójcy Świętej
2.2. Osobowość korporatywna Chrystusa
2.3. Jedność i wielość podstawowym znamieniem Kościoła
3. Eucharystyczna wspólnota uobecnieniem Kościoła lokalnego
3.1. Eucharystia jako podstawowy "locus ecclesiologicus"
3.2. Katolicka natura zgromadzenia eucharystycznego
3.2.1. Wymiar chrystologiczny
3.2.2. Znamię komunijno-geograficzne
3.3. Ku eklezjologii wspólnoty parafialnej
4. Kościół lokalny we wspólnocie Kościoła powszechnego
4.1. Krytyka eklezjologii M. Afanasjewa
4.2. Koncyliarność Kościołów lokalnych

III. WZAJEMNOŚĆ POSŁUGIWAN A JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA
1. Teologiczne założenia kościelnego ministerium
1.1. Chrystus fundamentem wszelkich posługiwań
1.2. Duch Święty twórcą porządku w Kościele
1.3. Ku relacyjnemu rozumieniu posługiwań
2. Komunijna celowość posługiwań
2.1. Jedność Kościoła "w biskupie"
2.2. Kolegium prezbiterów jako "rada biskupa"
2.3. Diakon sługą eucharystycznych darów
2.4. Świeccy wyrazem różnorodności i bogactwa Kościoła
3. Apostolska ciągłość i sukcesja gwarantem jedności Kościoła
3.1. Model "historyczny"
3.2. Model "eschatologiczny"
3.3 Próba syntezy
4. Prymat powszechny w relacji do jedności Kościoła

IV. KOŚCIÓŁ JAKO SŁUGA ZJEDNOCZENIA KOSMOSU Z BOGIEM
1. Człowiek - "nadzieja świata nie odkupionego"
1.1 Pokrewieństwo losów człowieka i natury stworzonej
1.1.1. W dziele stworzenia
1.1.2. W upadku
1.1.3. W tajemnicy Chrystusa
1.1.4. W nadziei spełnienia
1.2. Kapłańskie powołanie człowieka
2. Paschalno-eschatyczna orientacja dziejów kosmosu w eklezjologii komunii
2.1. Eucharystyczny "ruch" obejmujący całą naturę
2.2. Kościół ikoną świata przemienionego

ZAKOŃCZENIE

SUMMARY
BIBLIOGRAFIA

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 21 marzec 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 377 z 1067 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Jeden Pan, jedna wiara - Pozostałe książki z serii
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
20,00zł
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
10,00zł
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
12,00zł
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
5,25zł
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
13,65zł
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
9,45zł
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
6,30zł
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
5,25zł
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
13,65zł
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
5,25zł
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
2,10zł
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
2,10zł
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
2,00zł
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
2,10zł

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej
Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Wszechświat matematyczny
$ Wszechświat matematyczny
$ Metodologia nauk przyrodniczych
$ Metodologia nauk przyrodniczych
$ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
$ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
Dzieła. Tom 5: Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
Dzieła. Tom 5: Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce