Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8322808054 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Metodologia nauk przyrodniczych
[8322808054]
6,00zł
3,00zł
You save: 3,00zł
Product unavailable

Zygmunt Hajduk
ISBN: 83-228-0805-4
Pages: 222
Format: A5
Year: 2002
Language: Polish

Zawartość publikacji obejmuje opracowanie standardowych zagadnień, będących przedmiotem kursowego wykładu dla studentów filozofii (Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Wydziału Filozofii KUL). Jako materiał spożytkowano w różnym stopniu, zwłaszcza parafrazująco oraz dopełniająco, fragmenty pracy Harolda I. Browna (Perception, Teory and Commitment. The New Philosophy of Science, 1979, Precedent Publishing, Inc.) Korzystano również z innych publikacji zwłaszcza obcojęzycznych głównie anglo- i niemieckojęzycznych. Podstawowe z nich są bieżącą przytaczane w tekście. [...]
Przy doborze materiału kierowano się faktem dokonującej się w filozofii nauki rewolucji metanaukowej. Praktycznie, zrealizowano w podręczniku pomysł tych, którzy uznają rewolucje nie tylko naukowe, ale i metanaukowe (np. W. Stegmüller). W opracowaniu przedstawiono nadal aktualną problematykę filozofii nauki logicznego empiryzmu, następnie popperyzmu, jako filozofii nauki przełomu, wiodącego do postpopperyzmu. W ostatniej części książki przedstawiono jako najczęściej dyskutowane kwestie metanaukowe. (z Przedmowy)Spis treści

Przedmowa

Zagadnienia wstępne
1. Nazwy
1.1. Tradycyjne
1.2. Nowsze
2. Trzy poziomy teorii
3. Rekonstrukcjonizm i arekonstrukcjonizm
4. Grupy kategorii pojęciowych filozofii nauk przyrodniczych
4.1. Zadania lub cele nauki
4.2. Granice nauki
4.3. Odkrycie
4.4. Tłumaczenie
4.4.1. Obiekt tłumaczenia generalizującego i teoretycznego
4.4.2. Eksplikacja "tłumaczenia" jako jednego z dwu podstawowych rodzajów systematyzowania, stanowiącego funkcję teoretycznych struktur nauki
4.5. Struktury nazwowe i zdaniowe
4.6. Dociekane w kontekście testowania kategorie świadectwa, (dane) obserwacji, eksperymentu, projekcji, konfirmacji i dyskonfirmacji
4.7. Społeczno-polityczno-etyczno-kulturowe implikacje (wymiary) nauki
5. Podział materiału i literatura przedmiotu
 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Filozofia nauki logicznego empiryzmu
1. Początki logicznego empiryzmu
1.1. Empiryzm Humea
1.2. Logicyzm Russella
1.3. Logiczny pozytywizm
1.4. Empiryzm logiczny
2. Konfirmacja
2.1. Paradoksy konfirmacji
2.2. Konfirmacja a logika ekstensjonalna
2.3. Nelsona Goodmana krytyka syntaktycznych analiz konfirmacji
3. Terminy teoretyczne
3.1. Definicja wyraźna terminów teoretycznych
3.2. Zdania redukcyjne
3.3. Teoremat Williama Craiga
3.4. Reguły korespondencji
4. Wyjaśnianie
4.1. Wyjaśnianie dedukcyjne
4.2. Wyjaśnianie statystyczne
4.3. Wyjaśnianie a prawdziwość


CZĘŚĆ DRUGA

Falsyfikacjonizm Karola Rajmunda Poppera
1. Falsyfikacjonizm ścisły
2. Zdania bazowe
3. Falsyfikacjonizm - fallibilizm
4. W stronę nowej orientacji


CZĘŚĆ TRZECIA

Percepcja a teoria
1. Percepcja istotna
2. Trzy problemy percepcji
2.1. Psychologizm
2.2. Uteoretyzowanie percepcji
2.3. Problem relatywizmu
 
Presupozycje
1. Nauka normalna w rozumieniu Kuhna
2. Twierdzenia paradygmatyczne
3. Świat naukowca

Rewolucje naukowe
1. Rewolucja kopernikowska
2. Zmiana pojęciowa
3. Teoria względności
4. Modyfikacje terminu "rewolucja naukowa"

Odkrycie
1. Kontekst odkrycia i uzasadniania (walidacji, weryfikacji)
2. Dialektyka '
3. Odkrycie naukowe
4. Zmiana w nauce
5. Metanaukowe tendencje badawcze w problematyce odkrycia naukowego
5.1. Wprowadzenie
5.2. Tendencja historyczna
5.3. Tendencja psychologiczna
5.4. Tendencja epistemologiczna
5.5. Tendencja metodologiczna
5.5.1 Opozycja kontekstów
5.5.2 Kwestionownie opozycji kontekstów
5.5.3 Podziały wieloczłonowe
5.5.4 Logika odkrycia

W stronę nowej epistemologii: epistemologia konsensualna
1. Racjonalność
2. Wiedza naukowa i prawda naukowa
3. Kategoria obiektywności
4. Opisy i normy
5. Założenia i problemy przedstawionej epistemologii
6. Dyskusyjność prezentowanej koncepcji nauki i filozofii nauki
 
DODATEK
Strukturalizm
Realizm - kognitywizm - konstruktywizmThis product was added to our catalog on Monday 21 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 388 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Odpowiedzialność moralna w kontekście ludzkiej wolności
$ Odpowiedzialność moralna w kontekście ludzkiej wolności
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Człowiek w kulturze 20/2008. Wyzwania współczesnej demokracji
$ Człowiek w kulturze 20/2008. Wyzwania współczesnej demokracji
$ Człowiek i jego decyzje (Vol. 1 & 2)
$ Człowiek i jego decyzje (Vol. 1 & 2)
$ Człowiek w kulturze 21/2009-2010. Jaka tożsamość uniwersytetu?
$ Człowiek w kulturze 21/2009-2010. Jaka tożsamość uniwersytetu?
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce