Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373631194 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
46,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Amicta Sole. Księga pamiątkowa ku czci Ojca Profesora Andrzeja Ludwika Krupy OFM (1910-1992)
[8373631194]
9,45zł
Product unavailable

Seria: Mariologia w kontekście. T. 4

ed. Stanisław C. Napiórkowski OFMConv
ISBN: 83-7363-119-4
Pages: 232
Format: A5
Year: 2003
Language: Polish

Jest - [...] zamówienie na teologię polską. Jestem dziś usposobiony strasznie "zaściankowo", ale chodzi o teologię pisaną pod kątem psychiki polskich odbiorców. My ciągle przekładamy lub cytujemy obce książki [...] Tymczasem potrzeba nam mniej cytatów z literatury obcej, a więcej analizy polskiej duchowości religijnej. Więcej argumentacji pod kątem odbiorczości psychiki polskiej. [...] Próbujmy dla polskiej duszy pisać po polsku, w oparciu o nasze środowisko religijne, o elementy wychowane w Polsce, w oparciu o doświadczenia milenijne, w naszym układzie moralnym i społecznym, w formach polskiej kultury narodowej. (Kard. Stefan Wyszyński, Teologia w Polsce. Przemówienie podczas Kongresu Teologów Polskich, KUL, 13 IX 1966.)


SPIS TREŚCI

Do Czytelnika

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Ojciec Andrzej Krupa OFM

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Słowa na rozpoczęcie Liturgii z okazji 10-lecia śmierci

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Ś.p. O. Profesor Andrzej Ludwik Krupa OFM

Piotr Liszka CMF
Działalność naukowa O. Prof. Andrzeja Ludwika Krupy OFM na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Ks. Teofil Siudy
Bibliograńa publikacji O. Prof. Dra Hab. Andrzeja Ludwika Krupy
I. Monografie
II. Artykuły
III. Hasła do Encyklopedii katolickiej

Doktoraty napisane u O. Krupy

Zmarli uczniowie O. Krupy

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
O teologii O. Prof. Andrzeja Ludwika Krupy (1910-1992)
Wprowadzenie
Wykłady na KUL
Wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
Rozprawa doktorska nt. obrazu Boga w człowieku
Artykuły
Próba oceny

Ks. Teofil Siudy
O. Prof. Andrzej L. Krupa (1910-1992) - mariolog okresu przełomu

Waldemar Obrębski CMF
Mariologia O. Ludwika Andrzeja Krupy OFM
Od redakcji
Niepokalane Poczęcie
Macierzyństwo Maryi
Maryja pod krzyżem
Wniebowzięcie Maryi
Maryja pierwowzorem i Matką Kościoła
Macierzyńskie pośrednictwo Maryi
Kult Maryi w Kościele
Duchowe macierzyństwo Maryi
Wpływ Maryi na życie ludzi
Maryja Matką Miłosierdzia

Lucjan Baiter SAC
Wkład O. Prof. Andrzeja L. Krupy OFM w pogłębienie teologii Miłosierdzia Bożego

Ludwik Andrzej Krupa OFM
Reportata Lublinensia
Słowo notującego słuchacza
I. Źródła dogmatów maryjnych
Wstęp
1. Podstawy skrypturystyczne prawdy o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
A. Teksty skrypturystyczne o drugorzędnym znaczeniu
a) Starotestamentowe figury Najświętszej Maryi Panny
b) Teksty z Księgi Pieśni nad Pieśniami
c) Psalmy
d) Teksty z Ksiąg Mądrościowych
B. Teksty podstawowe
a) Rdz 3,15 - Protoewangelia
b) Łk 1,28-29 - Pozdrowienie Anielskie
2. Podstawy skrypturystyczne prawdy o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny
A. Opinie teologów
B. Teksty Pisma Świętego przytaczane na potwierdzenie prawdy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
C. Kompozycja literacka Apokalipsy
D. Styl Apokalipsy
II. Przeznaczenie Maryi

Dokumenty
Nadanie tytułu naukowego "profesor nadzwyczajny" (1.4.1955)
Pismo biskupa Gawliny w sprawie uczestnictwa w Kongresie Mariologiczno-Maryjnym (15.8.1956)
Pismo Ministra Szkolnictwa Wyższego powołujące do pracy na ATK (16.10.1956)
Pismo biskupa Gawliny w sprawie referatów na Kongres (22.10.1956)
Pismo Rektora KUL w sprawie powołania Katedry Mariologii oraz powierzenia jej O. Krupie (27.12.1957)
Pismo Rektora KUL w sprawie ponownego podjęcia zajęć (17.1.1958)
Zgoda Prowincjała na wyjazd do Francji i Włoch (18.1.1958)
Rezygnacja z pracy na ATK (28.1.1958)
Zaproszenie przez Rektora "Antonianum" (7.3.1958)
Pismo "Pallotinum" w sprawie komentarzy do encyklik (24.3.1958)
Pismo Ministra Szkolnictwa Wyższego rozwiązujące umowę o pracy na ATK (29.3.1958)
Zaproszenie przez bp A. Pawłowskiego na dyskusję o mariologii polskiej (6.6.1958)
Dekret Prymasa zezwalający na roczne zamieszkanie poza klasztorem (18.9.1958)
Pismo bp A. Pawłowskiego w sprawach wydawniczych (19.12.1958)
List ks. Wł. Miziołka w sprawie Jasnogórskiego Studium Mariologicznego (2.2.1959)
Zaproszenie przez bp K. Wojtyłę na krakowskie Dni Studiów Teologicznych (12.2.1959)
Pozwolenie Prowincjała na przebywanie w różnych klasztorach Prowincji w czasie uniwersyteckich wakacji (3.5.1959)
Pozwolenie Prowincjała na zamieszkanie poza klasztorem (24.9.1959)
Delegacja przez Biskupa Lubelskiego do pełnienia obowiązków opiekuna religijnego Pracowników Nauki, Pisarzy Katolickich i Twórczych Grup Artystycznych (19.10.1959)
List O. Bernarda Przybylskiego w sprawie referatu o królewskości Maryi (28.11.1959)
Zaświadczenie Rektora Uniwersytetu w Louvain o zaproszeniu (8.2.1960)
List Generała Paulinów w sprawie wykładów mariologii (31.3.1962)
List Prymasa do O. C. Balića w sprawie O. Krupy (16.10.1964)
Pismo Towarzystwa Przyjaciół KUL o nadaniu tytułu "członka założyciela" (1.7.1965)
List Prymas o powołaniu do Komisji Maryjnej Episkopatu (18.4.1967) ..
List Prymasa w sprawie referatu mariologicznego (30.4.1968)
List bp J. Czerniak w sprawie referatu mariologicznego (16.5.1968)
List kard. K. Wojtyły w sprawie zebrania sekcji profesorów mariologii (28.4.1969)
Podziękowanie Prymasa Polski za artykuł "Teologia oddania się Maryi" (25.1.1970)
List polecający kard. S. Wyczyńskiego w związku z wyjazdem O. Krupy do Ameryki Południowej (31.3.1971)
Pismo O. C. Balića w sprawie referatu na Kongresie w Zagrzebiu (19.5.1971)
Pismo kard. K. Wojtyły w sprawie powołania Rady Naukowej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej (24.8.1971)
Nominacja na profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Eklezjologii na Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (15.9.1972)
Zatwierdzenie przez Ministerstwo tytułu profesora zwyczajnego (18.10.1972)
Nihil obstat Kongregacji Pro Institutione Catholica dla wykładów Teologii we Wrocławiu (13.11.1972)
List O. P. Melady w sprawie Kongresu 1975 (6.5.1974)
List w sprawie zajęć we Wrocławiu (11.9.1974)
List O. Melady o wstępnych działaniach na rzecz profesury O. Krupy w Antonianum i następstwie po O. Baliku (data nieczytelna)
Nominacja na profesora mariologii w Antonianum (10.10.1974)
Nominacja na wiceprzewodniczącego Pontificia Accademia Mariana Internationalis (11.10.1974)
List O. P. Melady w sprawie następstwa O. Krupy po O. Baliku i w sprawie profesury w Antonianum (23.10.1974)
List O. P. Melady w sprawie Kongresu i wykładów w Antonianum (19.12.1974)
List O. Melady w sprawie uczestnictwa Polski w Kongresie Mariologicznym w Rzymie, m.in. kard. S. Wyszyńskiego (15.1.1975)
Zawiadomienie o powołaniu na członka Komisji do Spraw Nauki Katolickiej (15.1.1975)
List przewodni do nominacji na Członka Komisji do Spraw Nauki Katolickiej (25.2.1975)
Uchwała Sekcji Teologii Dogmatycznej w sprawie utworzenia Katedry Teologii Historii (5.3.1975)
Zaproszenie z wykładami w Antonianum (4.1.1976)
List kard. K. Wojtyły w sprawie Kongresu Teologów Polskich (31.1.1976)
Zaproszenie przez kard. K. Wojtyłę na zebranie Komisji ds. Nauki Katolickiej (24.3.1976)
Zaproszenie przez kard. K. Wojtyłę na zebranie Rady Naukowej Episkopatu Polski (24.3.1976)
Zaproszenie przez kard. K. Wojtyłę na zebranie przewodniczących Sekcji Profesorskich (24.3.1976)
List O. P. Melady o referacie z 1975 i i niepodjęciu zajęć w Rzymie (15.5.1976)
List przewodni kard. K. Wojtyły do Memoriału Komisji Episkopatu Polski w sprawie studiów teologicznych (10.6.1976)
List kard. K. Wojtyły w sprawie polskiej mariologii (21.7.1976)
Zaświadczenie Sekretarza Episkopatu o wydelegowaniu na Kongres do Saragossy (22.6.1979)

This product was added to our catalog on Monday 21 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 388 of 1042 in category Out of print  Next product
Mariologia w kontekście
$ Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej
$ Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej
9,00zł
Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób recepcji
Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób recepcji
18,90zł
Mariologia kontekstualna św. Augustyna
Mariologia kontekstualna św. Augustyna
18,00zł
Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa.
Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa.
5,00zł
Per Spiritum ad Mariam. Implikacje mariologiczne pneumatologii Y. Congara
Per Spiritum ad Mariam. Implikacje mariologiczne pneumatologii Y. Congara
4,00zł
Matka Boża Siedmiobolesna - patronka Słowacji. Teologia i kult
Matka Boża Siedmiobolesna - patronka Słowacji. Teologia i kult
15,75zł
Fiat mihi secundum verbum
Fiat mihi secundum verbum
7,00zł

Customers who bought this product also purchased
Vox Patrum. T. 57
Vox Patrum. T. 57
$ Vox Patrum. T. 52/2
$ Vox Patrum. T. 52/2
$ Vox Patrum. T. 44-45
$ Vox Patrum. T. 44-45
Vox Patrum. T. 60
Vox Patrum. T. 60
Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna
Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce