Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 693 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery
Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej (w. XVIII-XIX). T. 2
[693]
5,25zł
Product unavailable

ks. Jerzy Misiurek
ISBN:
83-228-0616-7
Pages: 412
Format: B5
Year: 1998
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Przedmowa

I. Społeczno-religijna sytuacja Polski w XVIII i XIX wieku
1. Sytuacja Polski w XVIII wieku
2. Sytuacja Polski w XIX stuleciu

II. Kult Serca Jezusowego i jego wartości duchowe w świetle wypowiedzi polskich teologów XVIII i XIX wieku
1. Rozwój kultu
2. Podstawy kultu
3. Przedmiot i racje kultu
4. Serce Jezusa jako symbol i narzędzie miłości Boga ku ludziom
5. Formy kultu Serca Jezusowego
6. Wartości duchowe kultu Serca Jezusowego

III. Medytacje arcybiskupa Mikołaja Popławskiego (zm. 1711)

IV. Maryjny wymiar duchowości w świetle kazań Antoniego Węgrzynowicza OFM (zm. 1721) i Kasjana Korczyńskiego OFM (zm. 1784)
V. Praktyki duchowe w życiu zakonnym w świetle pism Antoniego Świrczyńskiego SJ (zm. 1727)
1. Codzienne ćwiczenia duchowe osób zakonnych
2. Drogi osiągania doskonałości zakonnej

VI. Problematyka życia duchowego w nauczaniu Paulina Wiązkiewicza SchP (zm. 1729)
1. Świadomość krótkości ziemskiego życia
2. Modlitwa i post
3. Miłość Boga i bliźniego
4. Formacja młodzieży
5. Naśladowanie Jezusa Chrystusa

VII. Duchowość W. Rafała Chylińskiego OFM (zm. 1741)

VIII. Doskonałość zakonna w ujęciu Józefa Kobielskiego SJ (zm. 1745)
1. Wybór stanu zakonnego
2. Modlitwa
3. Rachunek sumienia
4. Rekolekcje

IX. Naśladowanie cnót Maryi w ujęciu Sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego (zm. 1755)

X. Jan Kanty Chojecki SJ - przedstawiciel duchowości ignacjańskiej w Polsce XVni wieku

XI. Poglądy Floriana Jaroszewicza OFMRef (zm. 1771) na życie duchowe
1. Pojmowanie świętości
2. Zasady życia duchowego
3. Stan zakonny
4. Modlitwa, rekolekcje
5. Rola cnót w życiu duchowym

XII. Drogi życia doskonałego w ujęciu Franciszka Przyłęckiego OFM (zm. 1785)
1. Droga oczyszczająca
2. Droga oświecająca
3. Droga jednocząca
4. Rekolekcje

XIII. Tekla Raczyńska - polska mistyczka XVIII wieku

XIV. Główne tematy nauczania Marcina Rubczyńskiego OCarm (zm. 1794) o życiu duchowym
1. Rekolekcje
2. Medytacja i czytanie duchowne
3. Pokuta
4. Wzrost w cnotach

XV. Problematyka rekolekcji kapłańskich w ujęciu ks. Michała Ingacego Wicherka (zm. 1802)
1. Medytacja
2. Czytanie duchowne
3. Rachunek sumienia

XVI. Doskonałość zakonna w świetle pism Bonawentury Meressa OSPĘ (zm. 1808)

XVII. Ks. Andrzej Pohl (zm. 1820) - przedstawiciel teologii duchowości polskich Księży Misjonarzy
1. Rekolekcje
2. Pokuta

XVIII. Romuald Traugutt (zm. 1864) - przykład miłości Boga i Ojczyzny

XIX. Duchowość Sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego (zm. 1871)

XX. Kontemplacyjno-czynny model życia duchowego matki Kolumby Białeckiej (zm. 1887)
1. Kontemplacyjny wymiar życia duchowego Białeckiej
2. Działanie w życiu Kolumby Białeckiej

XXI. Sługa Boży Bogdan Jański (zm. 1840) i początki Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

XXII. Duchowość w ujęciu Sługi Bożego Piotra Semenenki CR (zm. 1896)
1. Modlitwa
2. Oczyszczenie
3. Życie z Jezusem

XXIII. Hieronim Kajsiewicz CR (zm. 1873) - przedstawiciel polskich zmartwychwstańców

XXIV. Ćwiczenia duchowne według ks. Pawła Smolikowskiego CR (zm. 1926)
1. Ogólne ćwiczenia duchowne
2. Ćwiczenia mistyczne
3. Obowiązki życia zakonnego

XXV. Doskonałość chrześcijańska w ujęciu Sługi Bożego abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (zm. 1895)
1. Drogi osiągania doskonałości kapłańskiej
2. Doskonałość zakonna
3. Doskonałość laikatu

XXVI. Doświadczenia mistyczne Wandy Malczewskiej (zm. 1896)
1. Wizje pasyjne
2. Inne niezwykłe zjawiska mistyczne

XXVII. Przeżycia mistyczne Cecylii Działyńskiej (zm. 1899)

XXVIII. Chrystocentryzm duchowości bł. Marii Angeli Truszkowskiej (zm. 1899)

XXIX. Nauka ks. Mariana Morawskiego SJ (zm. 1901) o rozmyślaniu i rachunku sumienia
1. Rozmyślanie
2. Rachunek sumienia

XXX. Duchowość bł. Marii Franciszki Siedliskiej (zm. 1902)

XXXI. Życie duchowe Jadwigi (zm. 1906) i Celiny (zm. 1913) Borzęckich

XXXII. Kierownictwo duchowe w służbie miłości Boga w świetle pism św. Rafała Kalinowskiego OCD (zm. 1907)
1. Miłość Boga
2. Kierownictwo duchowe

XXXIII. Przeżycia mistyczne bł. Marceliny Darowskiej (zm. 1911)
1. Początki życia kontemplacyjnego
2. Kontemplacja doskonała
3. Doświadczenie mistyczne w świetle poglądów Darowskiej

XXXIV. Duchowość chrześcijańska w świetle pism Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza (zm. 1912)
1. Duchowość ks. Bronisława Markiewicza
2. Duchowość zakonna według ks. Markiewicza
3. Duchowość ludzi świeckich

XXXV. Duchowość św. Alberta Chmielowskiego (zm. 1916)

XXXVI. Chrystocentryczno-maryjny charakter duchowości bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap (zm. 1916)
1. Jezus Chrystus - centrum życia duchowego
2. Maryjny charakter duchowości

XXXVII. Formacja duchowa młodzieży w świetle pism Sługi Bożego ks. Zygmunta Gorazdowskiego (zm. 1920)

XXXVIII. Główne nurty w teologii życia duchowego w końcu XIX i w początkach XX wieku
1. Nurt chrystocentryczno-maryjny
2. Nurt mistyczno-kontemplacyjny
3. Nurt ascetyczno-aretologiczny

This product was added to our catalog on Sunday 03 April, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 465 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Zeszyty Naukowe KUL 2/2004
Zeszyty Naukowe KUL 2/2004
Rachunek sumienia z Biblią
Rachunek sumienia z Biblią
Dysputy problemowe "O synderezie", "O sumieniu"
Dysputy problemowe "O synderezie", "O sumieniu"
$ Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość
$ Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość
Osobowość sakramentalna
Osobowość sakramentalna
$ Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego
$ Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce