Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373636200 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Jezus i jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka
[9788373636200]
32,00zł
11,00zł
You save: 21,00zł
Product unavailable

ks. Stanisław Haręzga
ISBN: 978-83-7363-620-0
Pages: 462
Format: B5
Year: 2007 (2nd edition)

W świetle badań przeprowadzonych nad Ewangelią Marka możemy stwierdzić, że Jezusowa formacja pierwszych Jego uczniów stała się zawsze aktualnym i żywym modelem chrześcijańskiej formacji. Marek jako pierwszy zaproponował go wspólnocie Kościoła, by każdy, kto chce być w niej uczniem Chrystusa, mógł przejść podobne itinererium formacyjne z zachowaniem głównych ewangelicznych wymiarów formacji, zapewniających jej specyfikę, dynamizm i właściwy kierunek. Wyniki naszych badań mogą być pomocne w organizowaniu dziś chrześcijańskiej inicjacji oraz w odnowie i pogłębianiu trwającej już formacji na różnych poziomach i etapach życia kościelnego. Atutem Markowej propozycji jest jej historiozbawcze oparcie na Jezusowej formacji pierwszych uczniów, która mocą Jego Paschy w Duchu Świętym stała się formą i treścią przepowiadania Ewangelii w tym, co naprawdę znaczy "być uczniem" Chrystusa, czyli chrześcijaninem. Oznacza to, że jakakolwiek subiektywność w chrześcijańskiej formacji musi ustąpić obiektywnemu, natchnionemu modelowi formacji, opartemu na doświadczeniu wiary pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. (z Zakończenia)


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
Propozycja formacyjnej drogi z Jezusem (Mk 1,1-15)
1. Droga z Jezusem jako Ewangelia Boga (1,1-13)
1.1. Prezentacja Jezusa
1.2. Propozycja drogi z Jezusem
2. Ewangeliczne orędzie Jezusa (1,14-15)
2.1. Proklamacja królestwa Bożego
2.2. Programowy apel Jezusa

ROZDZIAŁ II
Od powołania do wspólnoty życia z Jezusem (Mk 1,16-3,6)
1. Powołanie pierwszych uczniów (1,16-20)
1.1. Inicjatywa Jezusa
1.2. Odpowiedź powołanych
2. Wobec mocy Jezusowego słowa (1,21-45)
2.1. Nowa nauka z moce
2.2. Zachowanie uczniów
2.3. Przykład trędowatego
3. Jezusowy dar nowego życia (2,1-3,6)
3.1. Dawca nowego życia
3.2. Nowe życie znakiem uczniów Jezusa

ROZDZIAŁ III
W nowej rodzinie Jezusa (Mk 3,7-6,6a)
1. Ustanowienie Dwunastu (3,7-19)
1.1. Nowa inicjatywa Jezusa
1.2. Odpowiedź Dwunastu
2. Nowa rodzina Jezusa (3,20-35)
2.1. Proeklezjalna działalność Jezusa
2.2. Kryterium pokrewieństwa
3. Wobec tajemnicy królestwa Bożego (4,1-34)
3.1. Nauczanie Jezusa w przypowieściach
3.2. Wymagania królestwa Bożego
4. W kręgu zbawczej obecności Jezusa (4,35-6,6a)
4.1. Czyny Jezusowej mocy
4.2. Potrzeba wiary

ROZDZIAŁ IV
Poznawanie mesjańskiej misji Jezusa (Mk 6,6b-8,26)
1. Misja Dwunastu (6,6b-30)
1.1. Jezus inicjatorem misji
1.2. Misja i powrót Apostołów
2. Uczestnictwo w mesjańskiej misji Jezusa (6,31-56)
2.1. Jezus jako objawiciel swej misji
2.2. Rola uczniów w misji Jezusa
3. Zrozumienie istoty misji Jezusa (7,1-37)
3.1. Jezus nauczycielem prawdziwej religijności
3.2. Troska uczniów o czystość serca
3.3. Symboliczne uzdrowienie głuchoniemego
4. Doświadczenie uniwersalnego charakteru misji Jezusa (8,1-26)
4.1. Jezus chlebem dla wszystkich
4.2. Brak zrozumienia ze strony uczniów
4.3. Niewidomy z Betsaidy jako wzór dla uczniów

ROZDZIAŁ V
Droga Jezusa - Syna Człowieczego i naśladowanie Go przez uczniów (Mk 8,27-10,52)
1. Wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa (8,27-30)
1.1. Pytanie Jezusa o Jego miejsce w życiu uczniów
1.2. Odpowiedź Piotra
2. Naśladowanie Jezusa na drodze krzyża (8,31-9,29)
2.1. Jezusowe wezwanie do dzielenia z Nim cierpienia i chwały
2.2. Brak zrozumienia i wiary uczniów
3. Społeczny wymiar naśladowania Jezusa (9,30-10,31)
3.1. Instrukcje i przykład Jezusa podstawę postępowania uczniów
3.2. Uczestnictwo uczniów w Jezusowym stylu życia
4. Droga służby na wzór Jezusa - Syna Człowieczego (10,32-52)
4.1. Służba celem życia i misji Syna Człowieczego oraz Jego uczniów
4.2. Trudności uczniów w przyjęciu Jezusowego wzoru życia
4.3. Bartymeusz wzorem ucznia Jezusa

ROZDZIAŁ VI
Jezus Chrystus żywą świątynią spotkania uczniów z Bogiem (Mk 11,1-13,37)
1. Zrozumienie istoty prawdziwego kultu Bożego (11,1-25)
1.1. Profetyczna działalność Jezusa w świątyni jerozolimskiej
1.2. Wspólnota uczniów miejscem kultu Bożego
2. Trwanie we właściwej relacji z Bogiem (11,27-12,44)
2.1. Jezus, jako Syn Boży, objawia misterium Boga Ojca
2.2. Relacja uczniów do Boga w świetle nauki Mistrza
3. W oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa (13,1-37)
3.1. Zapowiedź chwalebnego przyjścia Syna Człowieczego
3.2. Misja uczniów w perspektywie przyszłej chwały

ROZDZIAŁ VII
Pascha Jezusa źródłem odnowionej wspólnoty uczniów (Mk 14,1-16,8)

1. Męka i śmierć Jezusa jako wydarzenie formacyjne (14,1-15,47)
1.1. Wprowadzenie uczniów w misterium krzyża
1.2. Kryzys powołaniowy uczniów
1.3. Eklezjotwórcza moc Jezusowej śmierci
2. Zmartwychwstanie Jezusa a popaschalna wspólnota uczniów (16,1-8)
2.1. Paschalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa
2.2. Propozycja nowego początku dla uczniów
2.3. Postawa niewiast wobec paschalnej nowości

ROZDZIAŁ VIII
Markowy model chrześcijańskiej formacji
1. Jezus jako jedyny formator uczniów
1.1. Absolutne pierwszeństwo Boga w formacji
1.2. Osobowy i bezpośredni stosunek do uczniów
1.3. Formacyjny charakter nauczania i cudów
1.4. Wychowanie do ewangelicznego radykalizmu
2. Uczniowie w Jezusowej szkole formacji
2.1. Osobowa i bliska więź z Jezusem formatorem
2.2. Zrozumienie tajemnicy osoby i misji Jezusa
2.3. Naśladowanie Mistrza na drodze krzyża
2.4. Najważniejsze cechy duchowości uczniów
3. Wspólnota Kościoła środowiskiem formacji
3.1. Eklezjalny kierunek formacji uczniów
3.2. Pierwszeństwo miłości jako służby bliźniemu
3.3. Istotne przejawy nowości życia kościelnego
4. Relacja uczniów ze światem
4.1. Misyjny charakter bycia uczniem Jezusa
4.2. Postawa wobec Żydów i judaizmu
4.3. Chrześcijańskie świadectwo wobec przeciwności i prześladowań

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY

This product was added to our catalog on Friday 16 November, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 30 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego
Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-2 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-2 - W rozmowie z czasem
Verbum vitae 29 (2016). Bóg jest światłością - co to znaczy?
Verbum vitae 29 (2016). Bóg jest światłością - co to znaczy?
$ Świadectwo chrześcijańskie jako znak wiarygodności Kościoła
$ Świadectwo chrześcijańskie jako znak wiarygodności Kościoła
Łaska Boża
Łaska Boża
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce