Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8322808526 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym
[8322808526]
5,00zł
Product unavailable

Krzysztof Wiak
ISBN:
83-228-0852-6
Pages: 294
Format: A5
Year: 2001
Language: Polish

Praca dra Krzysztofa Wiaka wyraźnie odbiega od dominujących w nauce polskiego prawa karnego dość jednostronnych opracowań tematu, przyjętym przez autora wyborem aksjologicznym, że dziecko poczęte jest wartością, którą prawo karne winno chronić, bo jest ono człowiekiem o przyrodzonej mu godności i przysługującym mu prawie do życia. Trudno już dziś w piśmiennictwie znaleźć prace, które pisane są właśnie z takiego punktu i w takim celu. Tym bardziej są one potrzebne, by prawda o człowieku i jego prawach doszła do ludzi i do społeczności decydujących o treści prawa. Bo prawo wyrażać powinno szacunek dla każdej ludzkiej istoty od poczęcia po naturalną śmierć. I o to upomina się autor w książce, kończąc je ze wszech miar słusznym wskazaniem, że "Prawdziwe demokratyczne państwo prawne oparte jest na poszanowaniu praw wynikających z przyrodzonej godności człowieka. To one nadają demokracji treść, a od ustawodawcy wymagają uznania oraz ochrony prawnej. (z Przedmowy)


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW
PRZEDMOWA
WSTĘP

Rozdział I:
EWOLUCJA PRAWNOKARNEJ OCHRONY ŻYCIA DZIECKA POCZĘTEGO

1. Ogólna charakterystyka przemian prawa karnego dotyczącego ochrony dziecka poczętego
2. Prawnokarna ochrona życia dziecka poczętego we współczesnych systemach prawnych
a) Zakres ochrony
b) Ustawowe warunki dopuszczalności przerywania ciąży
3. Typologia przestępstw związanych z przerywaniem ciąży
4. Tendencje polskiego prawa karnego w zakresie ochrony życia dziecka poczętego
5. Nauczanie Kościoła katolickiego zawierające wskazania co do prawnej ochrony dziecka poczętego

Rozdział II:
MIĘDZYNARODOWE I KONSTYTUCYJNE STANDARDY PRAWNEJ OCHRONY ŻYCIA DZIECKA POCZĘTEGO
1. Prawo do życia dziecka poczętego w międzynarodowych aktach ochrony praw człowieka
2. Konstytucyjne podstawy prawnej ochrony życia dziecka poczętego na świecie
3. Prawna ochrona życia dziecka poczętego w świetle projektów konstytucji z lat 1989-1993
4. Problematyka prawnej ochrony życia w trakcie prac nad obowiązującą Konstytucją w latach 1993-1997
5. Ochrona życia w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r

Rozdział III:
USTAWA Z 7 STYCZNIA 1993 R. O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY ORAZ ZMIANY LIBERALIZUJĄCE PRAWNOKARNĄ OCHRONĘ DZIECKA POCZĘTEGO

1. Przepisy prawnokarne ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
2. Próba ustawowego ograniczenia zakresu prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w 1994 r.
3. Zniesienie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego na mocy ustawy z 30 sierpnia 1996 r.
4. Problem ochrony dziecka poczętego w trakcie prac nad nowym Kodeksem karnym

Rozdział IV:
ORZECZENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 28 MAJA 1997 R.

1. Wniosek Grupy Senatorów RP o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z 30 sierpnia 1996 r.
2. Ustalenie standardów prawnej ochrony dziecka poczętego w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r.
3. Orzecznictwo najwyższych organów sądownictwa konstytucyjnego innych państw
a) Prawo kobiety do prywatności jako podstawa do legalizacji przerywania ciąży
b) Orzeczenia potwierdzające prawo dziecka poczętego do życia oraz jego prawną ochronę
c) Odrębności w rozstrzygnięciach organów sądownictwa konstytucyjnego we Francji, Belgii i Włoszech

Rozdział V:
STANDARD PRAWNEJ OCHRONY ŻYCIA DZIECKA POCZĘTEGO W POLSCE

1. Wpływ orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r. na zmiany w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego
2. Ochrona dziecka poczętego w obowiązującym prawie
3. Ocena społecznych i prawnych skutków obowiązywania ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY

This product was added to our catalog on Thursday 21 April, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 512 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ogólna metodologia nauk
Ogólna metodologia nauk
Personalizm - podstawy, idee, konsekwencje
Personalizm - podstawy, idee, konsekwencje
$ Zarys filozofii polityki
$ Zarys filozofii polityki
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
Dlaczego rodzić w domu?
Dlaczego rodzić w domu?
Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu
Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce